Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, İnş. Müh. Bölümü
2014-2015 Bahar Yarı yılı İnşaat Mühendisliğinde Tasarım II dersi ödevi
B
C
a
A
E
D
1040 cm
350 cm
4
250
250
70/70
130/130
190
70/70
Merdiven
Mermer
6.7 m2
+144
06
11
12
13
90/210
145
90/210
03
14
02
15
01
16
Koridor
Karo seramik
9.4 m2
90/210
+352
90/210
920 cm
10
2
04
Bigisayar odası
Ahşap parke
4.8 m2
Up
90/210
3
05
100/130
Y. odası Ahşap
parke
13.9 m2
07
10
16/18/28
295
Banyo/WC
Karo seramik
6.7 m2
130/130
08
09
10
Y. odası
Ahşap parke
19.3 m2
Y. odası
Ahşap parke
26.7 m2
25
25
170/210
130/130
190
+352
130/130
130/130
Balkon
Karo seramik
11.0 m2
1. KAT PLANI 1/50
a
1
130/130
480
+352
AÇIKLAMALAR:
2
2
1000 m lik arsaya bahçeli dubleks betonarme bir ev yapılacaktır. Evin mimari kat planları verilmiştir. Kat alanı, balkonlar hariç, 75-150 m civarında olacaktır. Statikbetonarme hesap ve çizimlerini hazırlayınız.
Mimari Plan:(çizimleri yazılımla yapabilirsiniz)
1. Aks ölçülerini değiştiriniz. Kat planlarında, isterseniz, değişiklikler yapabilirsiniz..
2. Kaplama, duvar, yalıtım, v.s. malzemelerine karar veriniz.
3. Yerleşim planını çiziniz.
Statik betonarme proje:(çizimleri yazılım ile yapabilirsiniz)
1. Kullanılacak malzemeye (beton ve çelik sınıfı), zemin sınıfına, yönetmeliklere, v.s. karar veriniz.
2. 1. kat kalıp planını hazırlayınız (taşıyıcı sistem seçimi).
3. 1. kat döşeme tipine karar veriniz, hesaplarını yapınız ve gerekli çizimleri hazırlayınız.
4. Seçeceğiniz bir orta aksın düzlem çerçevesini çıkarınız, kiriş yüklerini hesaplayanız.
5. Seçtiğiniz çerçevenin statik hesaplarını yapınız.
6. Bir aks boyunca devam eden bir kirişin betonarme hesap ve çizimlerini yapınız.
7. Kolon yerleşim (aplikasyon) planını çiziniz.
8. Seçeceğiniz bir zemin kat kolonunu boyutlandırınız, kolon aplikasyon planında gösteriniz.
9. Temel tipine karar veriniz, temel kalıp planını çiziniz.
---------------------------------------------Bu aşamada yukarıdaki çalışmalar teslim edilecektir. Teslim günü öğrencilerle kararlaştırılacaktır ---------------------------------------10. El hesap ve çizimlerinden bağımsız olarak:
• Yapının tümünün statik - betonarme hesaplarını herhangi bir yazılım kullanarak yapınız.
• Şantiyeye gidecek çizimleri eksiksiz (Şematik yerleşim planı ve kesit, kat kalıp planları, kiriş açılımları, kolon yerleşim (aplikasyon) planı, kolon açılımları, temel
kalıp planı, temel kiriş veya radye donatı çizimleri, v.s. hazırlayınız.
---------------------------------------------Bilgisayar hesap ve çizimleri yarıyıl sonu sınav saatinde teslim edilecektir--------------------------------------------------------------------------Diğer:
1. Yapı gelecekte İnş. Mühendisi olarak çalışmayı düşündüğünüz İl/İlçede yapılacaktır.
2. Hesap ve çizimler yürürlükteki ilgili yönetmeliklere uygun olacaktır.
3. Koyu yazılmış maddeler elle yapılacaktır.
4. Hesap ve çizimler SI biriminde (kuvvet: N, kN, …, uzunluk: m, cm, …) olacaktır.
5. Herhangi bir yazılım kullanabilirsiniz. Gelecekte karşılaşacağınız profesyonel yazılımları tercih etmeniz önerilir. Yazılım desteği verilmez, kendi çabalarınızla temin
etmek ve kullanımını öğrenmek zorundasınız.
6. Görüşmelere her öğrenci bulunacak, tüm tartışmalara katılacaktır.
7. Görüşme saatindeki açıklananlar katılmayanlara ayrıca anlatılmayacaktır.
8. Üç kez görüşmeye gelmeyenler devamsız bırakılacaktır.
9. El hesapları ve çizimleri kurşun kalem ile yapılacak ciltsiz teslim edilecektir.
10. Yazılım ile hazırlanan statik/betonarme hesaplar+çizimler yarıyıl sonu sınav saatinde klasör içinde teslim edilecektir. Hesaplar ciltli, çizimler ozalit olacaktır.
11. Projeyi kendiniz yapınız. Sizin yapmadığınız belirlendiğinde başarısız sayılacaksınız.
12. Belirtilen kurallara uymayanlar, projesini eksik ya da zamanında vermeyenler, projesini kendisinin yaptığına ikna edemeyenler başarısız sayılacaktır.
Prof. Dr. Ahmet TOPÇU
Download

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi