DEFTERDARLIĞIMIZ 2014 PROJELERİ
Proje 1- İlimiz İskenderun İlçesi 1. Mıntıka 2044 parsel numaralı 570,21 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerine kat karşılığı inşaat yöntemi ile % 60 Hazine lehine, 3 katı
yükleniciye 5 katı idareye kalacak şekilde, anahtar teslimli 8 katlı bina yaptırılacaktır. Hazineye teslim edilecek taşınmaz, İlçe Malmüdürlüğü ve Milli Emlak
Müdürlüğü hizmet binası olarak kullanılacak olup, hizmet binası için gerekli demirbaş yüklenici tarafından karşılanacaktır. Proje, Bakanlığımızca 20.09.2013 tarihinde
36446 sayılı olurları ile onaylanmış olup 29.11.2013 tarihinde yapılan ihalesinde hazine lehine 3.000.000,00 TL nakit teklifle ihaleyi Paşa Karaca İnş.Taah.Tic.Ltd.Şti
kazanmıştır. Adı geçen şirket ile 10.01.2014 tarihinde sözleşme imzalanmış olup, Projemiz 18 ayda tamamlanacaktır.
Proje 2 – İlimiz İskenderun İlçesi 1. Mıntıka 1989 parsel numaralı 872,70 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerine kat karşılığı inşaat yöntemi ile % 50 hazine lehine, 6,5 katı
yükleniciye 6,5 katı idareye kalacak şekilde, anahtar teslimi 13 katlı bina yaptırılacaktır. Hazineye teslim edilecek taşınmaz İlçe Sağlık Müdürlüğü olarak
kullanılacaktır. Proje, Bakanlığımızca 25.10.2013 tarih ve 1087 sayılı olurları ile uygun görlmüş olup, 25.12.2013 tarihinde yapılan ihalesinde hazine lehine
635.000,00 TL nakit teklif ile ihaleyi Özgün İnş.Müt.Tem. ve Taah.Tic.San.Ltd.Şti. kazanmıştır. Adı geçen Şirket ile 03.02.2014 tarihinde sözleşme imzalanmış olup,
Projemiz 18 ayda tamamlanacaktır.
Proje 3 – İlimiz Merkez (Antakya) İlçesi Çekmece Beldesinde mülkiyeti Hazineye ait müstakil kullanım imkânı olmayan (nakıs) 7 ayrı parçada toplam 1.450,00 m2
yüzölçümlü taşınmazlar için arsa karşılığı inşaat yöntemi ile inşaat yaptırılacak olup İdaremize bürüt 163m² anahtar teslimi 10 daire verilecektir. Proje
tamamlandığında Hazine lehine, arsa değerinin 3 katı bir katma değer oluşacaktır. Projemiz Bakanlığımızca 27.11.2013 tarih ve 43822 sayılı yazıları ile uygun
görülmüştür. Projemiz sözleşme tarihinden itibaren 24 ayda tamamlanacaktır
Proje 4 – Samandağ Malmüdürlüğü, ilçe balıkçılar çarşısı üst katında 300 m2 bir alanda çok olumsuz şartlar altında hizmet üretmektedir. Malmüdürlüğü hizmet
binasının yetersizliği ile olumsuzluğu Kontrolör raporlarıylada tescil edilmiştir.
Samandağ Belediyesinin ilçe merkezinde inşa etmiş olduğu modern iş merkezinin 1. katın 750 m2 bağımsız bölümü, belediyenin vergi borçlarına mahsuben ilçe
malmüdürlüğü hizmet binası olarak satın alınmasına yönelik Defterdarlığımız teklifi 31.10.2013 tarihinde bakanlığımız onayına sunulmuştur. Malmüdürlüğünün
ihtiyaç duyacağı tüm demirbaşlar belediye tarafından karşılanacaktır.
Projemiz, Bakanlık Makamının 18.08.2014 tarih ve 32292 sayılı olurları ile uygun görülmüş olup, böylece Samandağ Malmüdürlüğü modern bir
hizmet binasına kavuşmuştur.
Samandağ Malmüdürlüğümüze yeni hizmet binası kazandırılması sürecinde, Defterdarlığımıza vermiş oldukları büyük destek için Bakanlığımız
Müsteşarı Sayın Naci AĞBAL ile Milli Emlak Genel Müdürümüz Sayın H. Abdullah KAYA' ya Hatay Defterdarlığı olarak şükranlarımızı arz ederiz.
Download

defterdarlığımız 2014 projeleri