İnşaat Mühendisliği Bölümü
2014-2015 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ara Sınav Programı (Türkçe Programı)
1. yarıyıl
1
9:00 - 10:30
2
10:35 - 12:05
3
12:10 - 13:40
4
13:45-15:15
5
15:20 - 16:50
1. yarıyıl
1
9:00 - 10:30
2
10:35 - 12:05
3
12:10 - 13:40
4
13:45-15:15
5
15:20 - 16:50
27 Ekim Pazartesi
28 Ekim Salı
29 Ekim Çarşamba
30 Ekim Perşembe
31 Ekim Cuma
Bilg. Tem. Ve Prog.Giriş
(Grup 2)
D601-D602
Genel Kimya (Grup 8)
D601-D602
Fizik I (Grup 6)
D601-D602
Atatürk İlk. ve İnk. Tar.–I
(İnşaat Grubu)
D601-D602
3 Kasım Pazartesi
4 Kasım Salı
Matematik I (Grup 6)
D601-D602-D603-D611D612-İnş. Müh. Bilg. Lab.
İnşaat Müh. Giriş
D601-D602
5 Kasım Çarşamba
Türk Dili – I
(İnşaat Grubu)
D601-D602
6 Kasım Perşembe
7 Kasım Cuma
İnşaat Mühendisliği Bölümü
2014-2015 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ara Sınav Programı (Türkçe Programı)
3. yarıyıl
27 Ekim Pazartesi
1
9:00 - 10:30
2
10:35 - 12:05
3
12:10 - 13:40
4
13:45-15:15
5
15:20 - 16:50
Mühendislik Ekonomisi I
D601
3. yarıyıl
3 Kasım Pazartesi
1
9:00 - 10:30
2
10:35 - 12:05
3
12:10 - 13:40
4
13:45-15:15
5
15:20 - 16:50
28 Ekim Salı
29 Ekim Çarşamba
30 Ekim Perşembe
31 Ekim Cuma
Matris Teorisi
D601
Malzeme Bilimi
D601-D602-D611
4 Kasım Salı
Mühendislik Jeolojisi
D601
5 Kasım Çarşamba
6 Kasım Perşembe
7 Kasım Cuma
Yapı Elemanları ve Yapım
Tekn.
D601
İnşaat Müh. Statik
D601-D602
İnşaat Mühendisliği Bölümü
2014-2015 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ara Sınav Programı (Türkçe Programı)
5. yarıyıl
1
9:00 - 10:30
2
10:35 - 12:05
3
12:10 - 13:40
4
13:45-15:15
5
15:20 - 16:50
5. yarıyıl
27 Ekim Pazartesi
28 Ekim Salı
29 Ekim Çarşamba
Mühendislik Ekonomisi II (s)
D601
30 Ekim Perşembe
Hidrolik
31 Ekim Cuma
D601
Karayolu Üst Yapı Müh.
(s)
D601
Zemin Mekaniği I
D601
İnşaat Müh. İstatistik (s)
D601-D602
3 Kasım Pazartesi
1
9:00 - 10:30
2
10:35 - 12:05
3
12:10 - 13:40
4
13:45-15:15
5
15:20 - 16:50 Yapı Satiği I
Toprak İşleri ve Dem. Yolu
Müh.
D601
4 Kasım Salı
5 Kasım Çarşamba
6 Kasım Perşembe
7 Kasım Cuma
Mukavemet II
D601
Özel Betonlar D601
D601
Beton Bil. Tasarımı D601
İnşaat Mühendisliği Bölümü
2014-2015 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ara Sınav Programı (Türkçe Programı)
7. yarıyıl
27 Ekim Pazartesi
28 Ekim Salı
1
9:00 - 10:30
İnş. Müh. Ön Üretim (s)
D602
Betonarme II
D601-D602-D603
2
10:35 - 12:05
3
12:10 - 13:40
4
13:45-15:15
5
15:20 - 16:50
7. yarıyıl
1
9:00 - 10:30
2
10:35 - 12:05
3
12:10 - 13:40
4
13:45-15:15
5
15:20 - 16:50
29 Ekim Çarşamba
30 Ekim Perşembe
İnşaat Yönetimi I
D602
D601-
31 Ekim Cuma
Trafik Mühendisliği
D601
İnş. Müh. Matris Yöntemler
D601
3 Kasım Pazartesi
4 Kasım Salı
5 Kasım Çarşamba
6 Kasım Perşembe
7 Kasım Cuma
Proje Yönetimi (s)
D602
İleri Zemin Mekaniği (s) D601
İş Sağlığı ve Güvenliği
A311-A312-D342
Ahşap Yapılar
D601
Temel İnşaatı I
D602
D601-
İnş. Mühendisliğinde Toplam
Kalite Yön.
D601
Çok Katlı Yapılara Giriş (s)
D601
Yapı Dinamiği (s)
D601
Su Temini ve Çevre Sağlığı
D601-D602
İnşaat Mühendisliği Bölümü
2014-2015 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ara Sınav Programı (İngilizce Programı)
1. yarıyıl
1
9:00 - 10:30
2
10:35 - 12:05
3
12:10 - 13:40
4
13:45-15:15
5
15:20 - 16:50
1. yarıyıl
1
9:00 - 10:30
2
10:35 - 12:05
3
12:10 - 13:40
4
13:45-15:15
5
15:20 - 16:50
27 Ekim Pazartesi
28 Ekim Salı
29 Ekim Çarşamba
30 Ekim Perşembe
31 Ekim Cuma
Bilg. Tem. Ve Prog.Giriş
(Grup 2)
D601-D602
Genel Kimya (Grup 8)
D601-D602
Fizik I (Grup 6)
D601-D602
Atatürk İlk. ve İnk. Tar.–I
(İnşaat Grubu)
D601-D602
3 Kasım Pazartesi
4 Kasım Salı
Matematik I (Grup 6)
D601-D602-D603-D611D612-İnş. Müh. Bilg. Lab.
İnşaat Müh. Giriş
D601-D602
5 Kasım Çarşamba
Türk Dili – I
(İnşaat Grubu)
D601-D602
6 Kasım Perşembe
7 Kasım Cuma
İnşaat Mühendisliği Bölümü
2014-2015 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ara Sınav Programı (İngilizce Programı)
3. yarıyıl
1
9:00 - 10:30
2
10:35 - 12:05
3
12:10 - 13:40
4
13:45-15:15
5
15:20 - 16:50
1
27 Ekim Pazartesi
3 Kasım Pazartesi
9:00 - 10:30
Mukavemet I
D601-D602
10:35 - 12:05
3
12:10 - 13:40
4
13:45-15:15
5
15:20 - 16:50
29 Ekim Çarşamba
30 Ekim Perşembe
31 Ekim Cuma
İnşaat Müh. İstatistik
D601-D602
Malzeme Bilimi
D601-D602-D611
6 Kasım Perşembe
7 Kasım Cuma
Lineer Cebir
D602
3. yarıyıl
2
28 Ekim Salı
4 Kasım Salı
5 Kasım Çarşamba
Technical Writing in English
(s) D601
Prof. Practice and Ethics in
Eng. (s) D602-D603
İnşaat Mühendisliğinde
Dinamik
D601-D602
İnşaat Mühendisliği Bölümü
2014-2015 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ara Sınav Programı (İngilizce Programı)
5. yarıyıl
1
9:00 - 10:30
2
10:35 - 12:05
3
12:10 - 13:40
4
13:45-15:15
5
15:20 - 16:50
5. yarıyıl
1
27 Ekim Pazartesi
28 Ekim Salı
10:35 - 12:05
3
12:10 - 13:40
4
13:45-15:15
5
15:20 - 16:50
30 Ekim Perşembe
31 Ekim Cuma
Hydraulics
D602
Highway
Engineering D602
Zemin Mekaniği II
D602
3 Kasım Pazartesi
4 Kasım Salı
5 Kasım Çarşamba
6 Kasım Perşembe
Proje Yönetimi (s)
D602
9:00 - 10:30
2
29 Ekim Çarşamba
İngilizce program 5 yy. F gr.
ingilizce seçmeli dersi
Exp. Soil Mech. D601 Conc.
Mix Des. D602 Pavement
Eng. D603
Structural Analysis I
D611
7 Kasım Cuma
Yapı Elemanları ve
Yapım Tekn. (s)
D601
Yapı Projesi (s)
D603
Download

İnşaat Mühendisliği Bölümü 2014-2015 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı