KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
ALANYA TURİZM DANIŞMA BÜROSU HİZMET STANDARTLARI
SIRA
NO
1
2
3
HİZMETİN ADI
Şikayetler
Su Üstü Sporları
Su Altı Sporları
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
1. Şikayetler konusunda yazılı müracaat
1. Seyahat Acentası veya Otel Yetkilisi olduğuna ilişkin yazı ve kimlik fotokopisi
2. Müracaat dilekçesi
3. Seyahat Acentası İşletme Belgesi Örneği
4. Gerekiyorsa seyahat acentası adına otel sözleşmesi
5. Personel listesi ve görev dağılımı
6. Personel sigorta belgeleri(Acenta veya Otel Adına)
7. Personelin sahip olduğu ehliyet ve broveler
8. Personel ve turistlere ait kaza sigortası, mali mesuliyet sigorta poliçesi
9. Kulvar krokisi
10. Araç gereç listesi
11. Gerekiyorsa malzeme kiralama sözleşmesi
12. Araç bakım test belgeleri
13. Teknelerin tonalito ve denize elverişlilik belgesi
14. Jurnal günlük kayıt defteri
15. Sportif faaliyete katılanlar defteri
1. Seyahat Acentası veya Otel Yetkilisi Olduğuna İlişkin Yazı ve kimlik Fotokopisi
2. Müracaat dilekçesi
3. Seyahat Acentası İşletme Belgesi Örneği
4. Gerekiyorsa seyahat acentası adına otel sözleşmesi
5. Personel listesi ve görev dağılımı
6. Personel sigorta belgeleri(Acenta veya Otel Adına)
7. Personelin sahip olduğu ehliyet ve broveler
8. Personel ve turistlere ait kaza sigortası, mali mesuliyet sigorta poliçesi
9. Kulvar krokisi
10. Araç gereç listesi
11. Gerekiyorsa malzeme kiralama sözleşmesi
12. Araç bakım test belgeleri
13 Teknelerin tonalito ve denize elverişlilik belgesi
14. Dalış Merkezi Yetki Belgesi
15. Jurnal günlük kayıt defteri
16. Sportif faaliyete katılanlar defteri
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ(EN GEÇ)
15 GÜN
BAŞVURU
SÜRESİNİN
BİTİMİNDEN
İTİBAREN 15 GÜN
BAŞVURU
SÜRESİNİN
BİTİMİNDEN
İTİBAREN 15 GÜN
4
5
Yamaç Paraşütü
1. Seyahat Acentası veya Otel Yetkilisi Olduğuna İlişkin Yazı ve kimlik Fotokopisi
2. Müracaat dilekçesi
3. Seyahat Acenatası İşletme Belgesi Örneği
4. Gerekiyorsa seyahat acentası adına otel sözleşmesi
5. Personel listesi ve görev dağılımı
6. Personel sigorta belgeleri(Acenta veya Otel Adına)
7. Personelin sahip olduğu ehliyet ve broveler
8. Personel ve turistlere ait kaza sigortası, mali mesuliyet sigorta poliçesi
9. Kulvar krokisi
10. Araç gereç listesi
11. Gerekiyorsa malzeme kiralama sözleşmesi
12. Araç bakım test belgeleri
13. Jurnal günlük kayıt defteri
BAŞVURU
SÜRESİNİN
BİTİMİNDEN
İTİBAREN 15 GÜN
Jeep ve Quad Safari
1. Müracaat dilekçesi
2. Seyahat Acentası veya Otel İşletme Belgesi Örneği
3. Personel listesi ve görev dağılımı
4. Personel sigorta belgeleri (Acenta veya Otel Adına)
5. Grup sorumlusu
6. Faaliyette kullanılacak malzeme ve araçların ilgili mevzuata uygun kullanım
belgeleri ile bunlara ilişkin test belgelerinin aslı veya onaylı suretleri.
7. Faaliyetlere katılan personel ve turistlere ait kaza, mali mesuliyet sigorta poliçesi
8. İlk yardım aracı ve ilk yardım malzemeleri
9. Kulvar krokisi ( Başlangıç ve Bitiş noktaları belirtilecek)
10. Jurnal günlük kayıt defteri
BAŞVURU
SÜRESİNİN
BİTİMİNDEN
İTİBAREN 15 GÜN
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede
tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat yeri :
İsim
:
Unvan
:
Adres
:
Tel.
:
Faks
:
e-Posta
:
Alanya Turizm Danışma Bürosu
Damlataş Cad. No:1 Alanya
0242-513 12 40
0242-512 51 40
[email protected]
İkinci müracaat yeri : Alanya Kaymakamlığı
İsim
:
Unvan
:
Adres
: Hükümet Konağı Alanya
Tel.
: 0242- 512 57 17
Faks
: 0242- 513 12 35
e-Posta
: [email protected]
Download

kamu hizmet standartları tablosu alanya turizm danışma bürosu