BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULUNDA AÇILMASI PLANLANAN
DERSLER
DERS
KODU
MAT1101
TRS1101
FIZ1101
FIZ1201
MAT1202
IME1203
BIL1202
IMS2101
ITB2101
IME2101
IMO2101
IMK2101
IYA2103
ITB2203
IME2203
IMM2201
IHI 2202
IMZ2201
IYA3101
IGE3101
ISB3101
IUL3103
IHI3101
IYA3202
IUL3204
IHI 3202
IYA4111
IYA4107
ISB4202
IYA4208
ISP4107
ISE4203
ISP4118
ISE4132
DERSİN ADI
MATEMATĠK-I
TEKNĠK RESĠM
FĠZĠK-I
FĠZĠK-II
MATEMATĠK-II
STATĠK
ALGORĠTMA VE PROGRAMLAMAYA GĠRĠġ
SAYISAL ANALĠZ
YÜKSEK MATEMATĠK-I
MUKAVEMET-I
TOPOĞRAFYA
DĠNAMĠK
MALZEME
YÜKSEK MATEMATĠK-II
MUKAVEMET-II
YAPI MALZEMESĠ
AKIġKANLAR MEKANĠĞĠ
ZEMĠN MEKANĠĞĠ
YAPI STATĠĞĠ-I
TEMEL ĠNġAATI
Ġġ HUKUKU
TOPRAK ĠġLERĠ
HĠDROLĠK
YAPI STATĠĞĠ-II
KARAYOLU MÜHENDĠSLĠĞĠ
SU YAPILARI
YAPI DĠNAMĠĞĠNE GĠRĠġ
BETONARME-II
EKONOMĠ
YAPI ĠġLETMESĠ-ġANTĠYE TEKNĠĞĠ
ULAġTIRMA ALT YAPI TASARIMI
HĠDROLOJĠ
SU TEMĠNĠ ve ATIKSU SĠSTEM TASARIMI
YAPI ELEMANLARININ DAVRANIġI
ÖĞRETİM ELEMANI
Y. Doç.Dr. BarıĢ ÖZKUL
Y. Doç.Dr. Altuğ YAVAġ
Prof.Dr. Seydi DOĞAN
Prof.Dr. Seydi DOĞAN
Yrd.Doç.Dr. Hasan ELÇĠ
Yrd.Doç.Dr.Perihan EFE
Y.Doç.Dr.Mehmet TERZĠ
Yrd.Doç.Dr. Hasan ELÇĠ
Y.Doç.Dr. Fehmi ÇĠVĠCĠ
Prof.Dr. ġerif SAYLAN
Prof.Dr. Turgut ÖZDEMĠR
Yrd.Doç.Dr.Perihan EFE
Y.Doç.Dr. Arın YILMAZ
Y.Doç.Dr. Fehmi ÇĠVĠCĠ
Prof.Dr. ġerif SAYLAN
Y.Doç.Dr. Arın YILMAZ
Prof.Dr. Emel ĠRTEM
Y.Doç.Dr. Arzu OKUCU
Prof. Dr. Erdal ĠRTEM
Y.Doç.Dr. Arzu OKUCU
Y.Doç.Dr. Erkan KARAMAN
Prof.Dr. Turgut ÖZDEMĠR
Prof.Dr. Emel ĠRTEM
Prof. Dr. Erdal ĠRTEM
Y.Doç.Dr. AyĢe TURABĠ
Y.Doç.Dr. Nuray GEDĠK
Y. Doç.Dr. Altuğ YAVAġ
Y.Doç.Dr.Mehmet TERZĠ
Y.Doç.Dr. Ö.Umut TÜRKAN
Y.Doç.Dr. Erkan KARAMAN
Prof.Dr. Turgut ÖZDEMĠR
Prof.Dr. Emel ĠRTEM
Y.Doç.Dr. Nuray GEDĠK
Y. Doç.Dr. BarıĢ ÖZKUL
T
3
2
3
3
3
3
2
2
3
3
3
2
2
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
2
3
3
2
2
2
3
2
3
U
1
2
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
0
0
0
1
2
0
1
0
1
0
1
1
0
1
0
L
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Prof.Dr. Turgut ÖZDEMĠR
Bölüm BaĢkanı
K
3,5
3
3
3
3,5
3,5
2,5
2,5
3,5
3,5
3,5
2,5
2,5
3,5
3,5
3,5
3,5
4
4
3
2
3
3,5
4
3
2,5
3
3,5
2
2,5
2,5
3
2,5
3
Download

balıkesir üniversitesi mühendislik fakültesi inşaat mühendisliği