NEURO MARKETİNG
Programın Amacı ve Çerçevesi
2002 Yılında bilim insanı Daniel Kahneman’ın Ekonomide davranışsal modelleri incelediği ve
mantıklı kararların önündeki engelleri irdelediği çalışması ile Nobel Ekonomi ödülünü
kazanması, insanın karar mekanizmasının nasıl işlediğiyle ilgili sorunun yeniden dikkat
çekmesini sağladı. Bu konuda bilinen ve tahmin edilenlerin yerini daha net ve kesin bilgilere
bırakması ise, 2005 yılından sonra Nörobilim alanında yaşanan gelişmeler sayesinde oldu.
Beynin sırlarının kapısı aralanınca, insan davranışlarının arkasındaki sis perdesi de
kalkmaya başladı. Böylelikle pazarlama ve iletişim alanında en büyük önemi arzeden
“İnsanlar nasıl ve neden karar alır?” sorusuna da hiç olmadığı kadar net cevaplar verilmeye
başlandı. Bunun yanında bilinç ötesinin verilen kararlardaki öneminin kavranması sebebiyle,
yeni pazar ölçüm yöntemlerine ihtiyaç doğmuş oldu.
Bu sertifka programında, Pazarlama ve iletişim alanlarının geçirdiği değişim ve dönüşümün
yanı sıra, Nöropazarlama alanının genel hatları ve gelinen noktada ortaya çıkan pazar ölçüm
yöntemleri ele alınacaktır.
Eğitimin İçeriği
Modül 1: Pazarlama ve Genel Kavramlar
Modül 2: Nöropazarlama Kavramı, Tanımlar, Bileşkeler
Modül 3 : Farklılaşan Pazarlama Ekosistemi; Yeni Kavramlar ve Vakalar
Eğitmenler
Yrd.Doç.Dr. Okan Tansu, İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi
Yrd.Doç.Dr.Barış Ursavaş, İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi
Mine Koç Ayaz, Turkcell Müşteri Öngörüleri ve Pazar Takibi Direktörü
Program:
A - PAZARLAMA VE GENEL KAVRAMLAR
1-MÜŞTERİ KARAR ALMA SÜRECİ
A-KLASİK EKONOMİ’DEN TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI’NA MÜŞTERİ MANZARALARI

MÜŞTERİYİ NE KADAR TANIYORUZ?

MÜŞTERİ KENDİNİ NE KADAR TANIYOR?
B-KARAR ALMA SÜRECİNİ ETKİLEYEN BİLİŞSEL VE DUYGUSAL FAKTÖRLER

MANTIKLI BİR KARAR VERMEK NE DEMEKTİR?

DUYGULARIMIZ BİZİ YANILTIR MI?

MANTIK VE DUYGULAR ÇATIŞTIĞINDA KİM KAZANIR?
2-MÜŞTERİ ZİHNİNDE MARKALAR
A-MARKA KAVRAMI

MARKA NEDİR?

FİRMA VE MÜŞTERİ İLİŞKİSİNDE MARKANIN ROLÜ NEDİR?
B-HAFIZA, ALGI VE MARKALAŞMA SÜRECİ

MÜŞTERİLER NASIL ÖĞRENİR VE NEDEN UNUTUR?

MARKA FARKINDALIĞI VE MARKA ÇAĞRIŞIMLARI NEDEN ÖNEMLİDİR?
B-NÖROPAZARLAMA KAVRAMI, TANIMLAR, BİLEŞKELER
1-DEĞİŞEN EKONOMİK EKOSİSTEM VE GELİNEN NOKTA
A-BİLİMSEL GELİŞMELER
B-BİLİŞİM DÜNYASINDAKİ GELİŞMELERİ
C-YENİ NESİL DÜŞÜNCE YAPISI
D-BUNLARI BİRBİRİNE BAĞLAYAN ÇALIŞMALAR.

DANİEL KAHNEMAN VE NÖROBİLİM
2-YENİ İLETİŞİM EKOLOJİSİ
3-İLETİŞİM AÇISINDAN ÖNEMLİ UNSUR;KARAR VERME MEKANİZMALARI
A-BEYNİN ORGANİK İŞLEYİŞİ
B-BEYNİN KARAR MEKANİZMASI VE İŞLEYİŞİ
4-KARAR MEKANİZMASI, KAVRAMLAR VE KARAR MEKANİZMASINA ETKİLERİ
A-HAFIZA
B-DUYGULAR
C-ÇAĞRIŞIM
D-HEDEFLER
E-AÇIK KARARLAR, ÖRTÜLÜ KARARLAR
F-İKNA
G-ALIŞKANLIKLAR
5-NÖROPAZARLAMA NEDİR, NE DEĞİLDİR? - 10 TEMEL
6-NÖROPAZARLAMA NASIL UYGULANIR?
7-NÖROPAZARLAMA KULLANIM ALANLARI
A-NÖROMARKETİNG AUDİT
B-MAĞAZALAR
C-PERSONEL
D-REKLAM
E-AMBALAJ
F-INTERNET SİTELERİ
8- NÖROPAZARLAMA KONUSUNDA BİLİNEN YANLIŞLAR
9- YENİ BİR ARAŞTIRMA YÖNTEMİNE İHTİYAÇ
C-FARKLILAŞAN PAZARLAMA EKOSİSTEMİ; YENİ KAVRAMLAR VE VAKALAR
1-MÜŞTERİNİN SÖYLEDİKLERİNE İNANMAKTAN VAZGEÇ
2-MÜŞTERİLER SATIN ALMA KARARINI NEYE GÖRE VERİR
A-MODELLER / GELENEKSEL ARAŞTIRMALAR
3-İNSAN
A-HOMO ECONOMİCUS (NUDGE’DAN DETAYLANDIRMA)
B-BEYİN (RASYONEL VE DUYGUSAL)
C-NEUROSCİENCE (FMRI & EEG)
D-BEYİN (OTOPİLOT VE PİLOT)
4-BELLEK ÇAĞRIŞIMLA ÇALIŞIR
5-DAVRANIŞSAL EKONOMI
A-MUTLAK DEĞER YOKTUR
B-SUNULAN ORTAM ALGIYI DEĞİŞTİRİR
C-DEĞER NEYE GÖRE DEĞİŞİR

5-C-1-SEÇENEK KÜMESİNE

5-C-2-İLK TEKLİFE

5-C-3-İNDİRİM ALGISINA

5-C-4-KAZANÇ VE KAYBA

5-C-5-DİKEY VE YATAY BÜYÜKLÜK

5-C-6-DOKUNABİLME

5-C-7-ULAŞILABİLME

5-C-8-KİŞİSEL KATKI

5-C-9-SAHİPLİK
6-GÖZ / ODAKLANMA
A-DİKKAT

KONTRASTA GÖRE DEĞİŞİR

İHTİYACA GÖRE DEĞİŞİR

BÜYÜK/KÜÇÜK HARF KULLANIMINA GÖRE DEĞİŞİR

İKNA EDER

ENERJİMİZ LİMİTLİDİR
7-SEÇENEKLER VE İNSAN DAVRANIŞI
8-SÜRÜ PSİKOLOJİSİ
9-EYE TRACKİNG
10-İLETİŞİMDE YÜZ KULLANIMININ ETKİSİ
11-İLETİŞİMDE ÜNLÜ KULLANIMININ ETKİSİ
12-KARAR VERMEDE DUYGULARIN ETKİSİ
A-ÖÇ ALMA
B-ZEVK VE ACI
C-KISA SÜRELİ DUYGULARIN UZUN SÜRELİ ETKİLERİ
13-ÇALIŞAN MOTİVASYONU
14-BİLİNÇALTINI NASIL ÖLÇERİZ?
A-EYE TRACKİNG
B-EEG
C-FMRI
D-GALVANİK SKİN RESPONSE
E-ETNOGRAFİK ARAŞTIRMALAR
F-PROJEKTİF TEKNİKLER
G-IAT
15-BAKTIĞIMIZ HERŞEYİ GÖRÜYOR MUYUZ?
Download

NEURO MARKETİNG