SORU 1) Şekildeki sistem dengede ise T1, T2 gerilme kuvveti nedir?
SORU 2) Şekilde görülen sistemde, (a) m ne olmalıdır ki sistem harekete geçebilsin? (b) m ne olmalıdır
ki sistemin ivmesi 1 m/s2 olabilsin?
SORU 3) 2 kg lık bir blok, yarıçapı 4 m olan bir dairenin dörtte bir bölümünün üzerinde bulunan A
noktasından dengede iken harekete geçiriliyor. Blok aşağı doğru kayıyor ve B noktasında 4 m/s lik hız
kazanıyor. B noktasından 9 m mesafede olan C noktasına geliyor ve orada duruyor.
a) BC arasındaki yatay yüzey üzerindeki sürtünme katsayını bulunuz.
b) Cisim A noktasından B noktasına kayarken sürtünmeye karşı ne kadar iş yapılır.
SORU 4 ) Başlangıçta 4 m/s hızla hareket eden 2.5 x104 kg kütleli bir ray arabası, aynı yönde giden
birbirine bağlı üç ray arabası ile çarpışıp birlikte hareket ederler. Üç arabanın ilk hızı 2 m/s ve her
birinin kütlesi ilk arabanın kütlesine eşittir. Çarpışmadan sonra dört arabanın ortak hızı nedir?
Download

SORU 1) Şekildeki sistem dengede ise T1, T2 gerilme kuvveti nedir