Prof. Dr. Saim ÖZDAMAR (Anabilim Dalı Başkanı)
Çalışma alanları
•Kanser kök hücre biyolojisi
•Üreme biyolojisi
•İskelet sistemi
•Elektron mikroskobi (SEM)
İletişim:[email protected]
http://aves.erciyes.edu.tr/ozdamar/kimlik
352- 2076666- 23351
Prof. Dr. Birkan YAKAN
Çalışma alanları
•In vitro Fertilizasyon (IVF)
•Nörohistoloji
•Gelişim biyolojisi
•Ghrelin ve üreme biyolojisi ilişkisi
•Propolis ve koruyucu etkileri
İletişim:[email protected]
http://aves.erciyes.edu.tr/yakanb/
352- 2076666- 23350
Doç. Dr. Mehmet Fatih SÖNMEZ
Çalışma alanları
•Diabetes Mellitus
•Antioksidanlar
İletişim: [email protected]
http://aves.erciyes.edu.tr/mfsonmez/
352- 2076666- 23356
Yrd. Doç. Dr. Arzu Hanım YAY
Çalışma alanları
•Deri ve ekleri
•Yara İyileşme modeli
•Kıl folikülü kök hücreleri
•Üreme biyolojisi (testis, ovaryum)
•Gelişim biyolojisi
İletişim:[email protected]
http://aves.erciyes.edu.tr/arzuyay/
352- 2076666- 23353
Uzmanlarımız, Doktora ve Yükseklisans Öğrencilerimiz
Esra BALCIOĞLU
Derya KARABULUT
Ayça LEKESİZCAN
Yusuf GÜNDÜZ
Ayşegül Burçin YILDIRIM
Erkan DELİGÖNÜL
İdris KOYUNCU
Zeynep AYVALI
Sunay ÜNALMIŞ
Muhittin KAYA
Hakan KESİCİ
Zafer İsmail KARACA
Nurhan KULOĞLU
Betül YALÇIN
Özge ÖZÇOBAN
Kübra Tuğçe ÇİLENK
Gözde Özge ÖNDER
Nida KARALAR
Emin KAYMAK
Tayfun CEYLAN
Özlem FİDAN
Pınar CANSU
Burak CANER
Vahide Cansu SEYMENOĞLU
Alparslan ÜNAL
Yunus ALAKUŞ
Şükriye UTLU
Çağlar KARAKAYA
Çalışma Alanlarımız
İmmünohistokimya
Çalışma Alanlarımız
İmmünofloresan
Çalışma Alanlarımız
Biyokimyasal Analizler
Çalışma Alanlarımız
Western Blot
Çalışma Alanlarımız
ELISA
Çalışma Alanlarımız
Hücre Kültürü
Çalışma Alanlarımız
Elektron mikroskopi
v
Download

Üreme biyolojisi