10-12 Eylül 2014 | ODTÜ Mimarlık Fakültesi | Mimarlık Amfisi
Konferans Programı
Açılış konuşmaları
 ODTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nevzat Özgüven
 ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Cengizkan
 ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Başkanı Prof. Dr. Gülay Hasdoğan
10.10 - 10.30
Çay-kahve arası
10.30 - 12.20
1. Oturum: TÜRKİYE’DE MEVCUT DURUM VE
ÖNERİLER
Oturum Başkanı: Elçin Tezel
Türkiye’de Endüstriyel Tasarım Lisans Eğitimi Veren
Okullarda Mevcut Akademik ve Fiziki Yapı Araştırması
Fatma Filiz Özsuca, Atılım Üniversitesi
İstanbul Tasarım Haritası
Özlem Er, İstanbul Teknik Üniversitesi
Şebnem Timur Öğüt, İstanbul Teknik Üniversitesi
Alpay Er, Özyeğin Üniversitesi
Feyza Baltacı
12.20 - 13.20
Öğle yemeği
13.20 - 14.40
2. Oturum: TASARIMCININ DENEYİMİ
Oturum Başkanı: Can Altay
Türkiye’de Endüstri Ürünleri Tasarımcılarının
Motivasyon Faktörleri Üzerine Bir Çalışma
Şahika Etemoğlu, Cam Ocağı Vakfı
Alpay Er, Özyeğin Üniversitesi
Emeğin Tahayyülü: Türkiye’de Tasarım Emeğine Dair
Bir Eleştirel Çözümleme
Osman Şişman, Anadolu Üniversitesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Eğitiminin Girişimcilik
Açısından Değerlendirilmesi
Handan Temeltaş, İstanbul Arel Üniversitesi
Özlem Er, İstanbul Teknik Üniversitesi
14.40 - 15.00
Çay-kahve arası
2. Çalıştay (devam)
Türkiye Endüstriyel Tasarım Yazını Üzerine Bir
İnceleme: 1971 - 2009 Arası Akademik Çalışmaların
Analizi
Fatma Cizrelioğlu Karaer, Marmara Üniversitesi
Alpay Er, Özyeğin Üniversitesi
1. Çalıştay (devam)
Endüstriyel Tasarım Tescili Başvurusunda Görsel
Anlatımın Hazırlanmasına Yönelik Ulusal Bir Kılavuz
Önerisi
Irmak Yalçıner, Yalçıner Patent ve Danışmalık
Fatma Korkut, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
2. Çalıştay: ENDÜSTRI ÜRÜNLERI TASARIMI ALANINDA TEMEL
TASARIM DERSİNE ÖZGÜ BIR YÖNTEM: “SALT İŞLEV”
(Yer: R34)
9.30 - 10.10
Düzenleyenler: Cengizhan Bilgin, Aslı Yorulmazel, Görkem
Erdoğan, Sadık Gelirli; Anadolu Isuzu Ar-Ge Merkezi
Kayıt
1. Çalıştay: MARKA KİMLİĞİ – TASARIM İLİŞKİSİ VE ANALİZİ
(Yer: R27)
9.00 - 9.30
Düzenleyenler: Doç. Dr. Hümanur Bağlı, Araş. Gör. Koray Gelmez;
İTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
10 Eylül 2014
Türkiye’de Kullanıcı Deneyimi Tasarımının Doğuşu ve
Gelişimi Sürecinde Endüstriyel Tasarımcıların Rolü
Ahmet Hamurcu, İstanbul Teknik Üniversitesi
Loo-Lab: Daha İyi Banyolar İçin Alternatif Bir Kullanıcı
Araştırma Yöntemi
Berrak Karaca Şalgamcıoğlu
Özlem Er, İstanbul Teknik Üniversitesi
Paul Chamberlain, Sheffield Hallam Üniversitesi
2. Çalıştay (devam)
3. Oturum: KULLANICI ARAŞTIRMALARI I
Oturum Başkanı: Fatma Korkut
1. Çalıştay (devam)
15.00 - 16.20
Çay-kahve arası
16.40 - 17.40
4. Oturum: KULLANICI ARAŞTIRMALARI II
Oturum Başkanı: Fatma Korkut
Oyun Alanı Tasarımında Bir Tasarım Partneri Olarak
Çocuk
Oylum Dikmen, İzmir Ekonomi Üniversitesi
Çocuklarla Yaratıcı Tasarım Araştırması: Uygulamaya
Yönelik Zorluklar ve Öneriler
Sedef Süner, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Çiğdem Erbuğ, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
18.00
2. Çalıştay (devam)
16.20 - 16.40
1. Çalıştay (devam)
Toplu Taşıma Bilgi Sistemleri Tasarımının Yaşlı
Kullanıcılar İçin Uygunluğunun Araştırılması
Selin Gülden, İzmir Ekonomi Üniversitesi
Konferans resepsiyonu
11 Eylül 2014
Çay-kahve arası
11.20 - 12.40
5. Oturum: TASARIMDA KATILIM
Oturum Başkanı: Hümanur Bağlı
Kamusal Alan İçin Tasarım: İstanbul’da Yerel
Yönetimlerle İşbirliği İçerisinde Yürütülen Disiplinler
Arası Projelerde Tasarımcının Konumu
Selen Çatalyürekli, İstanbul Teknik Üniversitesi
Çiğdem Kaya, İstanbul Teknik Üniversitesi
Tasarım Aktivizmi Olarak Katılımcı Tasarım ve
Tasarımcının Katılım Deneyimi: ODTÜ Asistan
Dayanışması Örneği
Sedef Süner, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Harun Kaygan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Endüstriyel Tasarım Eğitiminde Açık-Kaynak Tasarım
Yönteminin Stüdyo Derslerine Uyarlanma Örneği
Mine Ovacık, Yaşar Üniversitesi
Sevi Merter, Yaşar Üniversitesi
Selin Gençtürk, Yaşar Üniversitesi
12.40 - 13.40
Öğle yemeği
Düzenleyenler: Hakan Diniz, Merve Bayram;
Studio HDD
11.00 - 11.20
3. Çalıştay: OYUN TASARIMI (Yer: R32)
Seminer: ENDÜSTRİYEL TASARIM TESCiLi BAŞVURUSU: GÖRSEL ANLATIM, TASARIM VE
ÜRÜN TANIMI, ÇOKLU BAŞVURU
Türk Patent Enstitüsü
1. Çalıştay (devam)
9.30 - 11.00
Kişiselleştirme Yoluyla Kullanıcıları Tasarım Sürecinde
Etkin Kılan Yöntem ve Yaklaşımların Sürdürülebilirlik
İçin Ürün Tasarımı Açısından Değerlendirilmesi
Ezgi Ozan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Çağla Doğan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Elektrikli Ev Aletleri Sektöründe Sürdürülebilirlik İçin
Tasarım: Kaynakların Verimli Kullanımı ve Ürün
Bakımı ve Onarımı Konularında Tasarımcı ve Üretici
Yaklaşımlarının ve Farkındalığının Anlaşılması
Yekta Bakırlıoğlu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Senem Turhan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Çağla Doğan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
3. Çalıştay (devam)
6. Oturum: SOSYAL SORUMLULUK VE
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
Oturum Başkanı: Şebnem Timur Öğüt
1. Çalıştay (devam)
13.40 - 15.00
7. Oturum: ZANAAT VE TASARIM
Oturum Başkanı: Alpay Er
Zanaatın İnovasyonla Sınavı: Kapalıçarşı
Kuyumculuğunun İnovasyon Potansiyelinin Tespitine
Yönelik Bir Tasarım Araştırması
Ayşe Coşkun Orlandi, Kadir Has Üniversitesi
Yonca Kösebay Erkan, Kadir Has Üniversitesi
Zanaat, İnanç Turizminin Hizmetinde: Hacıbektaş Taş
İşçiliği ve Hediyelik Ürünler
Dilek Akbulut, Gazi Üniversitesi
3. Çalıştay (devam)
15.20 - 16.40
3. Çalıştay (devam)
Çay-kahve arası
1. Çalıştay (devam)
15.00 - 15.20
1. Çalıştay (devam)
Çokkültürlülük Ekseninde Kalkınma ve Tasarım:
Gökçeada İçin Bir Model Önerisi
Alayça Erözçelik, İstanbul Teknik Üniversitesi
Alpay Er, Özyeğin Üniversitesi
Zanaat Atölyelerinin Ürün Tasarımı Müfredatına
Eklemlenmesi: ID202 ve Şişhane
Aslı Kıyak İngin, Made in Şişhane; İstanbul Bilgi
Üniversitesi
Can Altay, İstanbul Bilgi Üniversitesi
16.20 - 16.40
Çay-kahve arası
16.40 - 18.00
8. Oturum: DUYGULAR VE DUYULAR
Oturum Başkanı: Canan Ünlü
Mutluluğun Bir Tasarım Hedefi Olarak İncelenmesi:
Literatür Derlemesi
Hande Işık, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Ürün Tasarımına Duygusal Yaklaşımlar:
Aydınlatma Kobi’leriyle Bir Proje Çalışması Deneyimi
Seçil Şatır, Hitit Üniversitesi
Kullanıcıların Duyusal Ürün Deneyimlerini
Değerlendirme Biçimleri Üzerine Bir Araştırma
Kurgusu
Merve Coşkun, Gazi Üniversitesi
Bahar Şener, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
12 Eylül 2014
9.30 - 11.10
9. Oturum: TASARIM SÜRECİNDE YÖNTEMLER
Oturum Başkanı: Seçil Şatır
Beyin Fırtınası Yöntemiyle Ambalaj Tasarımına Yönelik Çözüm Alanları Önerilmesinde
İzlenen Düşünce Taktikleri ve Stratejiler
Naz A.G.Z. Börekçi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Eğitiminde Zaman Temelli Görsel Anlatımın Algısal Etkileri
Dalsu Özgen Koçyıldırım, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Aykut Coşkun, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Yekta Bakırlıoğlu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Ürün Tasarımı Eğitiminde Kuram ve Uygulamanın Kesişmesi: Anlambilimsel Bir Deneme
Hümanur Bağlı, İstanbul Teknik Üniversitesi
Endüstriyel Tasarımda Ürün ve Marka Algısı ve İlişkisi: Bir Çikolata Markası Özelinde
Anlambilimsel Bir Metod Uygulaması
Can Güvenir, Can Güvenir Tasarım Stüdyosu
Şebnem Timur Öğüt, İstanbul Teknik Üniversitesi
11.10 - 11.30
Çay-kahve arası
11.30 - 12.50
10. Oturum: STÜDYO EĞİTİMİNDE YAKLAŞIMLAR
Oturum Başkanı: Özlem Er
Endüstri Destekli Eğitim Projelerinin Arkasındaki Motivasyonlar: ODTÜ Endüstri Ürünleri
Tasarımı Bölümü Mezuniyet Projeleri
Gülay Hasdoğan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Bahar Şener, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
̇ içi Yansımalı Etkileşimler: Endüstriyel Tasarım Stüdyo Dersinde İletişimi
Çevrım
Desteklemek İçin Sosyal Ağ Sitelerinin Kullanımı
Simge Hough
Şebnem Timur Öğüt, İstanbul Teknik Üniversitesi
Disiplinler Arası Tasarım İşbirliği: Çok Katmanlı Tasarım Problemlerine Çözüm Arayışları
İçin Bir Pilot Proje Uygulaması ve Sonuçları
Elçin Tezel, Bahçeşehir Üniversitesi
12.50 - 13.50
Öğle yemeği
13.50 - 14.30
Çalıştayların değerlendirilmesi
14.30 - 15.10
Konferansın değerlendirilmesi ve kapanış
ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No.1
06800 Çankaya, Ankara
Tel: (312) 210 2214
Faks: (312) 210 7963
E-posta: [email protected]
www.id.metu.edu.tr
utak.id.metu.edu.tr
Download

bu bağlantıdan - UTAK Ulusal Tasarım Araştırmaları Konferansı