BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547, 2914 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik esasları ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanun’un 48. maddesindeki genel hükümler,
ilanda belirtilen diğer koşullar ve Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri doğrultusunda Profesör,Doçent ve Yardımcı Doçent
alınacaktır.
Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, nüfus cüzdan fotokopisi, hizmet belgelerini, 2 adet fotoğraf,
Lisans, Yüksek Lisans ve doktora diploma örnekleri ile doçentlik belgesinin onaylı örneği, yayın listelerini, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinde yer alan
Ek-6 Puanlama Şablonunun doldurulmuş örneği, yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak gösteren bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosyayı ekleyerek
Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, (bilimsel çalışma ve yayınlar CD ortamında da gönderilecek)
Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, nüfus cüzdan fotokopisi, hizmet belgelerini, 2 adet fotoğraf,
Lisans, Yüksek Lisans ve doktora diploma örnekleri ile doçentlik belgesinin onaylı örneği, yayın listelerini, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinde yer alan
Ek-6 Puanlama Şablonunun doldurulmuş örneği, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, (bilimsel çalışma ve
yayınlar CD ortamında da gönderilecek)
Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adaylar; başvurdukları programı belirten dilekçelerine özgeçmiş, nüfus cüzdan fotokopisi, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (lisans,
yüksek lisans, doktora/ uzmanlık belgesi), 2 adet fotoğraf, yayın listesi, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinde yer alan Ek-6 Puanlama Şablonunun
doldurulmuş örneği ile birlikte Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına (bilimsel çalışma ve
yayınlar CD ortamında da gönderilecek) başvuracaklardır.
- Müracaat Süresi, ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Başvurular şahsen veya posta ile yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile
Postadaki gecikmeden dolayı süresinde ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması
ve belgelendirilmesi şarttır. İLANEN DUYURULUR.
İlan Başlangıç Tarihi: 04.12.2014
Son Başvuru Tarihi : 18.12.2014
1
FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ
KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA VE
ONARIM
ANABİLİM/ANASANAT
UNVANI DER. AD. ÖZEL ŞARTLAR
DALI/PROGRAMI
KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA
Mimarlık, Restorasyon, Mimari Restorasyon alanların birinde
1
1
Profesör
VE ONARIM
Doktora yapmış olmak.
2
FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TARİH
ORTAÇAĞ TARİHİ
1
1 İlgili Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak.
3
FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ
KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA VE
ONARIM
KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA
Doçent
VE ONARIM
1
1
4
FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TARİH
TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ
Doçent
2
1 İlgili Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak.
5
FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ
SANAT TARİHİ
SANAT TARİHİ
Doçent
3
1 İlgili Anabilim Dallarında Doktora yapmış olmak.
6
FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ
ARKEOLOJİ
ARKEOLOJİ
Doçent
2
1 İlgili Anabilim Dallarında Doktora yapmış olmak.
7
FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
YENİ TÜRK EDEBİYATI
Doçent
2
1 İlgili Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak.
8
FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FİZİK
KATIHAL FİZİĞİ
Doçent
1
1 İlgili Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak.
9
FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ
BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI
İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI
1
1
10 FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
ESKİ TÜRK DİLİ
4
1
11 FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TARİH
YENİÇAĞ TARİHİ
3
1 İlgili Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak.
12 FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ
SOSYOLOJİ
GENEL SOSYOLOJİ VE
METODOLOJİ
3
1
13 FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ
BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI
İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI
4
1
14 FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ
ARKEOLOJİ
ARKEOLOJİ
2
1 İlgili Anabilim Dallarında Doktora yapmış olmak.
15 FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
ESKİ TÜRK EDEBİYATI
4
1
16 İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
ARAP DİLİ VE BELAGATI
Profesör
1
1 İlgili Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak.
17 İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
İSLAM HUKUKU
Profesör
1
1 İlgili Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak.
18 İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
HADİS
Profesör
1
1 İlgili Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak.
19 İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
TEFSİR
Doçent
3
1 İlgili Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak.
4
1 İlgili Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak.
5
1 İlgili Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak.
5
1 İlgili Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak.
1
1 İlgili Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak.
1
1 İlgili Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak.
5
1 İlgili Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak.
1
1 İlgili Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak.
S.No BİRİMİ
BÖLÜMÜ
Profesör
Yardımcı
Doçent
Yardımcı
Doçent
Yardımcı
Doçent
Yardımcı
Doçent
Yardımcı
Doçent
Yardımcı
Doçent
Yardımcı
Doçent
Mimarlık, Restorasyon, Mimari Restorasyon alanların birinde
Doktora yapmış olmak.
20 İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
TEFSİR
21 İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
KUR'AN-I KERİM OKUMA VE
KIRAAT İLMİ
22 İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
TASAVVUF
23 İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
İSLAM HUKUKU
24 İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
ARAP DİLİ VE BELAGATI
25 İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ
DİN BİLİMLERİ
26 İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ
TARİHİ
Yardımcı
Doçent
Yardımcı
Doçent
Yardımcı
Doçent
Yardımcı
Doçent
Yardımcı
Doçent
Yardımcı
Doçent
Yardımcı
Doçent
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
MEKANİK
Doçent
3
1
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
HİDROLİK
Doçent
2
1 İlgili Bölümde Doktora yapmış olmak.
Yardımcı
Doçent
3
1 İlgili Bölümde Doktora yapmış olmak.
MÜHENDİSLİK - MİMARLIK
27
FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK - MİMARLIK
28
FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK - MİMARLIK
29
FAKÜLTESİ
MİMARLIK
Makine Mühendisliği Lisans mezunu olup ilgili Anabilim Dalında
Doktora yapmış olmak.
30
MÜHENDİSLİK - MİMARLIK
FAKÜLTESİ
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
ELEKTROMANYETİK AL.
MİKRODALGA T.
Yardımcı
Doçent
5
1 İlgili Bölümde Doktora yapmış olmak.
31
MÜHENDİSLİK - MİMARLIK
FAKÜLTESİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
GEOTEKNİK
Yardımcı
Doçent
3
İnşaat Mühendisliği Bölümü Veya Jeoloji Mühendisliği Bölümü
1 mezunu olup İnşaat Mühendisliği Bölümünde Doktora yapmış
olmak.
1
1 İlgili Bölümde Doktora yapmış olmak.
1
1 İlgili Bölümde Doktora yapmış olmak.
1
1 İlgili Bölümde Doktora yapmış olmak.
3
1 İlgili Bölümde Doktora yapmış olmak.
1
1 Kamu Yönetimi alanında Doktora yapmış olmak.
3
1 Kamu Yönetimi alanında Doktora yapmış olmak.
4
1 Kamu Yönetimi alanında Doktora yapmış olmak.
1
1
5
1 Müzikoloji Anasat Dalında Doktora yapmış olmak.
3
1
1
1 Resim Anasanat Dalında sanatta yeterlilik yapmış olmak.
32
33
34
35
36
37
38
39
MÜHENDİSLİK - MİMARLIK
FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK - MİMARLIK
FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK - MİMARLIK
FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK - MİMARLIK
FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER
FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER
FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER
FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER
FAKÜLTESİ
PETROL VE DOĞAL GAZ
MÜHENDİSLİĞİ
PETROL VE DOĞAL GAZ
MÜHENDİSLİĞİ
PETROL ARAMA
PETROL İŞLETME
MİMARLIK
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
İŞLETME
BİLGİSAYAR DONANIMI
KENTLEŞME VE ÇEVRE
SORUNLARI
KENTLEŞME VE ÇEVRE
SORUNLARI
KENTLEŞME VE ÇEVRE
SORUNLARI
YÖNETİM VE ORGANİZASYON
Yardımcı
Doçent
Yardımcı
Doçent
Yardımcı
Doçent
Yardımcı
Doçent
Yardımcı
Doçent
Yardımcı
Doçent
Yardımcı
Doçent
Yardımcı
Doçent
Yardımcı
Doçent
Yardımcı
Doçent
Yardımcı
Doçent
40 GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
MÜZİK
41 GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
SERAMİK
SERAMİK
42 GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
RESİM
RESİM
43 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
ELEKTRONİK VE HABERLEŞME
MÜHENDİSLİĞİ
Yardımcı
Doçent
4
1
Fakültelerin Elektrik, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümlerin
birinden mezun olmak.
44 TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ
Yardımcı
Doçent
4
1
Otomotiv Mühendisliği veya Makine Eğitimi Anabilim Dalında
Doktora yapmış olmak.
SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ VE TURİST
REHBERLİĞİ
Profesör
1
1
TURİZM VE OTELCİLİK İŞLETMECİLİĞİ
Profesör
1
1
Doçent
3
1
5
1
3
1
1
1 İlgili alanda Doktora yapmış olmak.
5
1 Spor Yöneticiliği alanında Doktora yapmış olmak.
5
1 İlgili alanda Doktora yapmış olmak.
5
1 İlgili alanda Doktora yapmış olmak.
4
1 Hemşirelikle ilgili herhangi bir alanda Doktora yapmış olmak.
4
1 Fizyoloji (TIP) alanında Doktora yapmış olmak.
45
46
47
48
49
50
51
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE
OTELCİLİK YÜKSEKOKULU
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE
OTELCİLİK YÜKSEKOKULU
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE
OTELCİLİK YÜKSEKOKULU
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE
OTELCİLİK YÜKSEKOKULU
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE
OTELCİLİK YÜKSEKOKULU
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
YÜKSEKOKULU
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
YÜKSEKOKULU
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
YÜKSEKOKULU
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
53
YÜKSEKOKULU
52
TURİZM VE OTELCİLİK İŞLETMECİLİĞİ
SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ VE TURİST
REHBERLİĞİ
YİYECEK VE İÇECEK İŞLETMECİLİĞİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
54 SAĞLIK YÜKSEKOKULU
HEMŞİRELİK
55 SAĞLIK YÜKSEKOKULU
BESLENME VE DİYETETİK
TURİZM VE OTELCİLİK
İŞLETMECİLİĞİ
Yardımcı
Doçent
Yardımcı
Doçent
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ Doçent
Yardımcı
Doçent
Yardımcı
Doçent
Yardımcı
Doçent
Yardımcı
Doçent
Yardımcı
Doçent
Güzel Sanatlar Fakültelerinde sanatta yeterlilik veya Doktora
yapmış olmak.
Download

BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz