İDV ÖZEL BİLKENT İLKOKULU
3. SINIFLAR “EKOSİSTEM” SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ
Tema: Gezegeni Paylaşma
Ünite: Ekosistem
Ana Fikir:
Sorgulama Maddeleri:
Dünyadaki tüm canlılar, karmaşık ve  Canlıların çeşitliliği
hassas ekosistemlerde, etkileşim  Canlıların ekosistemdeki etkileşimi
halinde yaşarlar.
 İnsanın ekosistemdeki yeri ve
sorumluluğu
Tarih: 12 Mayıs 2014 – 17 Haziran 2014
“Ekosistem” sorgulama ünitesine başlarken, öğrencilerimiz Doğu Kampusü
içerisinde yaptıkları gezide yakın çevrelerinde bulunan canlı ve cansız varlıkları
incelediler ve konu ile ilgili bilgilerini paylaştılar. Canlıların çeşitliliği hakkında gözlem
yaptılar.
Farklı yaprak ve taşlar topladılar. Taşları sınıflarında sergilerken yaprakları
kuruttular ve iki hafta sonunda yaprak albümü yaptılar.
Ön yükleme sonrası öğrencilerimiz, anahtar kavram sorularını kullanarak ne
öğrenmek istediklerini belirlediler.
Tüm gözlemler sonucunda canlıların ortak özellikleri hakkında elde ettikleri
bulguları grupça değerlendirdiler. Çevre gözlemleri ile ilgili yazılı ve sözlü anlatım
çalışmaları yaptılar, görsel sunular hazırladılar.
.
Değişik ekosistemlerde bulunan varlıkları keşfedebilecekleri belgeseller,
animasyon filmler izlediler.
Öğrencilerimiz, Ekosistem ünitesinin konularını görerek öğrenmek, farklı
habitatlarda yaşayan canlıları tanımak amacıyla Aquavega’ya gittiler ve hem çeşitli
akvaryumları, hem de sürüngenlerin bulunduğu “Adrenalin Dünyası” bölümlerini
gezdiler.
Gezi sırasında akvaryumda gördükleri canlıların beslenme tarzları ile ilgili
sorular sordular ve gezi sonrasında araştırmak üzere, zihinlerinde yeni sorularla
döndüler.
Öğrencilerimiz konularımızı belgeseller izleyerek, araştırmalar yaparak ve
geziye giderek işlediler. Tüm bu etkinlikler sırasında yaptıkları gözlemleri çalışma
kitapçıklarına not ettiler.
Farklı ekosistemlere ait besin zincirlerini incelediler. Canlıların yaşamlarının
devamlılığı açısından besin zincirinin önemini fark ettiler.
Doğal yollardan ya da insan eliyle yaşamı tehlikeye giren bir türün, dünya
ekosistemi üzerindeki etkilerini tartıştılar.
Makaleler, gazete haberleri incelediler. Yazılı anlatım çalışmaları ile kendi
gazete haberlerini oluşturdular.
Ekosistemlerin devamlılığını sağlamak adına kendilerinin neler yapabileceğini
sorgularken anahtar kavramları kullandılar. Sorularına yanıt alabilmek için hangi
kaynaklara başvurmaları gerektiğini belirlediler.
Seçtikleri bir ekosistemde yaşayan bir canlı türünü korumak için eylem planı
yaptılar ve eyleme geçiş planlarını açıklayan posterler hazırladılar. Posterlerini,
görsel sunum kurallarına özen göstererek sundular.
Kampusteki gezileri
sırasında çevre – alan ölçüleri,
nokta, doğru, ışın, doğru parçası
ve açılar ile ilgili çalışmalar da
yaptılar.
Matematik derslerimizde işlediğimiz ışın, doğru
parçası, farklı şekillerin açı çeşitleri hakkında çalıştılar.
Tangramlarla örüntüler ve açıları hakkında konuşmak için geometri
çubuklarıyla farklı çalışmalar yaptılar, simetri konusunu tekrar ettiler.
Ağırlık ölçüleri, sıvı ölçüleri ve kesirlerle ilgili sorular ve problemler çözdüler.
19 Mayıs haftasında “Dersimiz Atatürk” adlı filmi dikkatle seyrettiler ve filmden
çok etkilendiklerini söylediler.
Öğrencilerimiz ayrıca, 4. Sınıf öğrencilerinin okulumuzda düzenledikleri çeşitli
etkinliklere de destek verdiler.
İngilizce derslerinde,
öğrencilerimiz, Ekosistem ünitemiz
dahilinde, canlı ve cansızların
(living , non-living) ayrımını yaparak,
canlıları cansızlardan ayıran
özelliklerin neler olduğunu
öğrenerek bir “ Living –Non living
thing” kitapçığı hazırlayarak çeşitli
oyunlar oynadılar.
Ekosistem konulu sunumun ardından, canlı
varlıkları sınıflandırıp ayırdıkları türlerle ilgili örnekleri,
araştırarak buldular.
“There is a Crocodile in my Pickle Jar”
hikâyesinin ardından besin zinciri çalışmaları
yaptılar.
Müzik dersinde öğrenciler orkestra olmanın kurallarını öğrenmeye başladılar.
Birlikte çalgı çalma çalışmaları yaptılar. Öğrendikleri şarkıları tekrar ettiler. Müzikli
oyunlar oynadılar.
“Yolculuğa Hazırlık B” kitabını bitirdiler ve sertifikalarını aldılar.
Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği’nden örnekler dinleyerek dinledikleri
türkülerin hikâyelerini araştırdılar ve sınıfta arkadaşlarına sundular.
Ekosistem ünitesi ile ilgili yaptıkları Beden
Eğitimi dersi çalışmasında, sınıflar arası futbol
turnuvasına “3.Sınıflar Ekosistem Futbol Turnuvası”
adını verdiler. Dönemi hem eğlenerek, hem de spor
yaparak kapatmış oldular.
3. Sınıflarımız Görsel Sanatlar dersinde 6. PYP
ünitesi kapsamında “Canlıların Çeşitliliği” üzerine afiş
çalışmalarını tamamladılar. Uygulamalar kat
koridorlarında sergilenmektedir.
Download

İDV ÖZEL BİLKENT İLKOKULU 3. SINIFLAR “EKOSİSTEM