1
Tanıtım ve Program Kurulumu
2 saat
2
Değişkenler, Veri Tipleri, Diziler, Operatörler
2 saat
3
Kontrol Yapıları ve Özellikleri
2 saat
4
Objeler ve Classlar I
2 saat
5
Objeler ve Classlar II( örnekler ) & Metotlar
2 saat
6
Math ve String Fonksiyonları
2 saat
7
Time Fonksiyonları
1 saat
8
Ağ Programlama
2 saat
9
Java Kütüphane Türleri
1 saat
10
Yığın, Kuyruk Yapıları
2 saat
11
Hash Tabloları ve Metodu
2 saat
12
Sıralama Algoritmaları ve Sıralamalar
2 saat
13
Thread Yapıları Multi Processor
2 saat
14
Dosya İşlemleri
2 saat
15
File Input and Output (I/O)(system obj., keyboard input, file input,
catching exception)
1 saat
16
Grafiksel Kullanıcı Ara Yüzü I
2 saat
17
Grafiksel Kullanıcı Ara Yüzü II
2 saat
18
Grafiksel Kullanıcı Ara Yüzü III
2 saat
19
Java SQL veri tabanı ve MSSQL bağlantısı
2 saat
20
Programı Hızlandırma Taktikleri
2 saat
21
Genel Tekrar Uygulamaları I (Ödev Verilecek)
2 saat
22
Genel Tekrar Uygulamaları II
2 saat
23
Sınav ve Proje İncelemesi
2 saat
Mevcut Toplam
43 saat
1-Tanıtım ve Program Kurulumu
1.1..Java nedir ?
1.1.1..Object Oriented Mantığı
1.2..Java ile neler yapılabilir ?
1.3..Java nasıl çalışır?
1.4..Java sınıflanması.
1.5..Programın indirilmesi.
1.6..Programın kurulumu ve ilk programın yapılması.
2-Degişkenler, Veri Tipleri, Diziler,
Operatorler
2.1..Değişkenler
2.1.1.. Değişken Tipleri ve isimlendirme kuralları
2.2..Veri Tipleri: Primitif ve Referans Veri Tipleri
2.3..Diziler
2.4..operatörler
2.4.1 Atama, Aritmetik ve Tekli Operatörler
2.4.2 İlişkisel ve Koşul Operatörleri
2.4.3 Bitwise ve Bit Shift Operatörleri
2.4.4 instanceof Operatörü
2.5.. ödev verme? Ödev çözüm?
3-Kontrol Yapıları
3.1..Kontrol İfadeleri – if
3.2- Kontrol İfadeleri – if else if
3.3- Kontrol İfadeleri – switch
3.4- while – Döngüsüyle İterasyon
3.5- do while – Döngüsüyle İterasyon
3.6- for – Döngüsüyle İterasyon
3.7- foreach- Döngüsüyle İterasyon
3.8- Dallanma(Branching) İfadeleri – break, continue, label, return
3.9. ödev verme? Ödev çözüm?
4-Objeler ve Classlar I
4.1..obje nedir? class nedir? farkları nelerdir?
4.1..obje ve Classlar nasıl tanımlanır?
4.2..türleri nelerdir?
4.3..ödev verme? Ödev çözüm?
5-Objeler ve Classlar II & Metotlar
5.1.. ilgili örnekler
5.2..metod tanımlama & iç içe metotlar
5.3.. ödev verme? Ödev çözüm?
6- Jav
a Kütüphane Türleri
6.1..Kütüphane çeşitleri ?
6.2..kullanılan çıktı fonksiyonları? Veri alma fonksiyonları?
7- Math ve String Fonksiyonları
7.1..Math Fonksiyonları?
7.2.String Fonksiyonları?
7.3..math ve String fonksiyonları örnekler?
7.4.. ödev verme? Ödev çözüm?
8- Time Fonksiyonları
8.1..Time fonksiyon Çeşitleri?
8.2..Time foksiyonları ile hız hesaplama
8.3. ödev verme.Ödev çözüm.
9- Ağ Programlama
9.1..istemci sunucu yapısı,portlar ve haberleşme temelleri
9.2..coklu istemci sunucu
9.3..çoklu istemci bağlantıları
9.4..ağ üzerinde nesne aktarımı
9.5..ödev verme. Ödev çözüm.
10-Yığın, Kuyruk Yapıları
10.1..ödev verme. Ödev çözüm.
11- Hash Tabloları ve Metodu
11.1..ödev verme. Ödev çözüm.
12- Sıralama Algoritmaları ve
Sıralamalar
12.1..ödev verme. Ödev çözüm.
13- Thread Yapıları MultiProcessor
13.1..ödev verme. Ödev çözüm.
14-Dosya İşlemleri
14.1..ödev verme. Ödev çözüm.
15-File Input and Output
(I/O)(system obj., keyboard input,
file input, catching exception)
15.1..ödev verme. Ödev çözüm.
16-Grafiksel Kullanıcı Ara Yüzü I
16.1..Grafiğe Giriş
16.2..form tasarımı, frameler
16.3..jpanel kullanımı, bast şekiller çizimi
16.4..buton, check box, label tasarımı ve örnek uygulama
16.5.. ödev verme. Ödev çözüm.
17-Grafiksel Kullanıcı Ara Yüzü II
17.1..jpanel ve jslider kullanımı
17.2..combo box tasarımı örnek uygulamalar
17.3..menubar menuitem menü tasarımları
17.4.. ödev verme. Ödev çözüm.
18-Grafiksel Kullanıcı Ara Yüzü III
18.1..radio button, check box ve item listener sınıfı,action listener sınıfı,Mouse click
18.2.. ödev verme. Ödev çözüm.
19- Java SQL veri tabanı ve
MSSQL bağlantısı
19.1..Mssql bağlantısı
19.2..Mssql server kurulumu
19.3..veritabanından veri çekme combobox,textfield,Jtable
veri tabanına veri aktarma
19.4.. ödev verme. Ödev çözüm.
20-Program Hızlandırma Taktikleri
20.1..ödev verme. Ödev çözüm.
21- Genel Tekrar Uygulamaları I
(Ödev Verilecek)
21.1.. roma rakamını sayıya çeviren uygulama
21.2.. ideal kilo hesabı
21.3..online bilet uygulaması(expolerer gösterimi)
22- Genel Tekrar Uygulamaları II
22.1. muhasebe programı
Download

Detay - Adana Anket Rehberi