İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı
1. Yarı yıl
•
•
•
•
•
İSG 501 İş Sağlığı ve Güvenliğine Giriş
İSG 503 İş Fizyolojisi ve Meslek Hastalıkları
İSG 505 İş Hijyeni, Kimyasal Etkenler ve Güvenlik
İSG 509 İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı, Örgütleri ve Organizasyon
İSG 511 İş Sağlığı Epidemiyolojisi
Toplam Kredi
(3,0,0)3
(3,0,0)3
(3,0,0)3
(3,0,0)3
(3,0,0)3
15
2. Yarı yıl
•
•
•
•
•
•
İSG 502 İSG, Fiziksel ve Biyolojik Etkenler ve Güvenlik
İSG 504 Ergonomi
İSG 506 Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi
İSG 508 İş Psikolojisi ve Egitim becerileri
İSG 510 İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalı Eğitimi
İSG 592 Dönem Projesi
Toplam Kredi
(3,0,0)3
(3,0,0)3
(3,0,0)3
(3,0,0)3
(1,4,0)3
(0,0,0)0
15
ECTS (AKTS) kredisi : 3 Kredilik derslerin herbiri için 6, Dönem Projesi için 1
Download

İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı 1. Yarı yıl