2014-2015 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı
2. Sınıf İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü/Haftalık Ders Planı
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
08:40-09:30
ISG 209/01
İş Sağlığı ve Güvenliği
Uygulaması I
A. DANIŞ
ISG 225 /01
Araştırma Yöntem ve Teknikleri
E. BOYACI
ENG 221/ 03
Mesleki İngilizce I
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
ISG 211/ 01
İstatistik
A. DANIŞ
09:40-10:30
ISG 209/01
İş Sağlığı ve Güvenliği
Uygulaması I
A. DANIŞ
ISG 225 /01
Araştırma Yöntem ve Teknikleri
E. BOYACI
ENG 221/ 03
Mesleki İngilizce I
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
ISG 211/ 01
İstatistik
A. DANIŞ
10:40-11:30
ISG 209/01
İş Sağlığı ve Güvenliği
Uygulaması I
A. DANIŞ
ISG 213/ 01
Ergonomi
F. ERENEL
ISG 207/ 01
Elektrik Tehlikeleri ve İş
Güvenliği
A. DANIŞ
ISG 205/01
Yangından Korunma Yöntemleri
F. ERENEL
11:40-12:30
ISG 209/01
İş Sağlığı ve Güvenliği
Uygulaması I
A. DANIŞ
ISG 213/ 01
Ergonomi
F. ERENEL
ISG 207/ 01
Elektrik Tehlikeleri ve İş
Güvenliği
A. DANIŞ
ISG 205/01
Yangından Korunma Yöntemleri
F. ERENEL
12:40-13:30
13:40-14:30
ISG 201/01
Uyarı İşaretleri, Standartları ve
Koruyucu Donanımlar
A. DANIŞ
SHI 229 / 01
İş Hayatında Duygusal ve
Sosyal Zeka
E. BECEREN
14:40-15:30
ISG 201/01
Uyarı İşaretleri, Standartları ve
Koruyucu Donanımlar
A. DANIŞ
SHI 229 / 01
İş Hayatında Duygusal ve
Sosyal Zeka
E. BECEREN
15:40-16:30
ISG 201/01
Uyarı İşaretleri, Standartları ve
Koruyucu Donanımlar
A. DANIŞ
ISG 203/ 01
Kimyasal Maddeler ve
Tehlikeleri
S. GÜNDÜZ DANIŞ
16:40-17:30
ISG 203/ 01
Kimyasal Maddeler ve
Tehlikeleri
S. GÜNDÜZ DANIŞ
Cuma
Download

isg2