D.Ü. İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞGÜVENLİĞİ
UZMANLIĞI EĞİTİM KURUMU
C SINIFI İŞĞÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TEMEL EĞİTİM PROGRAMI
2014-İSG Aralık Dönemi (27 Aralık 2014)
Sınavına hazırlık için Kurs Başlama tarihleri:
Eğitim ve kayıt ücreti :
1 ağustos 2014
15 ağustos 2014
1 eylül 2014
1.300.00TL'dir.
(İlk Başvuru İçin 100 TL yatırmak gerekmektedir. DUZEM de kredi
kartıyla da ödeme yapılabilir)
İLETİŞİM
DUZEM: 0412 241 1020 - 0412 248 80 30 / Dahili : 5364-5365
Prof. Dr. Ali CEYLAN (Sorumlu Müdür): 05077767506
[email protected]
C SINIFI İŞĞÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TEMEL EĞİTİM PROGRAMI
Programın amacı, işgüvenliği uzmanı olmak isteyen Mühendis, Mimar, Kimyager Biyolog teknik
Öğretmen vs lere; mesleki becerilerini işyerlerinde uygulayabilmeleri için gerekli iş sağlığı ve güvenliği
bilgisini kazandırmaktır.
Programın Genel Yapısı
C sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programının süresi, ilgili yönetmelik gereği teorik bölümü
180 saat, uygulama bölümü de 40 saat olacak şekilde toplam 220 saat olarak tasarlanmıştır.
Programın teorik bölümü yüz yüze ve uzaktan eğitim şeklinde uygulanacaktır. Uzaktan eğitim
süresince ilan edilen ders saatinde eğitimciler eşzamanlı ders anlatacak adaylar canlı olarak dersleri
izleyebileceklerdir.
Adaylar programın 40 saatlik uygulama bölümüne teorik bölümün tamamlanmasından sonra
başlayabileceklerdir. 40 saatlik uygulama eğitimini işyerinde görevli işyeri hekimi ve iş güvenliği
uzmanıyla birlikte geçirmesi gerekmektedir. Uygulama sonunda ekte yer alan uygulama formu
doldurulup, işyeri sahibi, İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri hekimine onaylatılarak ilgili eğitim kurumuna
teslim edilecektir.
Kursu tamamlayan adaylar ÇSGB nın ilan ettiği tarihlerde (Mayıs ve Aralık aylarında) sınava
gireceklerdir. Kurs alınan tarihten itibaren 3 yıl içinde açılan tüm sınavlara girme hakkı
kazanacaklar (6-7 sınav) ve bu sınavlardan birisinden 70 alanlar başarılı sayılacaklar ve “C sınıfı
İşgüvenliği Uzmanı Sertifikası” almaya hak kazanacaklardır.
KAYIT:
Katılımcılar programa kayıt olabilmek
http://obs.dicle.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_enstitu_login.aspx adresinden online olarak
başvurmalıdır.
Ya da Prof. Dr. Ali CEYLAN ile İletişime geçmelidir.
SINIFLAR 25 KİŞİYLE SINIRLIDIR (20-25 KİŞİ OLUŞTUĞU ZAMAN KURS AÇILIR)
KESİN KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER:
Mezun olduğunu gösteren diploma veya mezuniyet belgesi onaylı fotokopisi, (DUZEM
tarafından onaylanabilir)
(Duzem web sayfasından indirilebilir.)
(İlk Başvuru İçin 100 TL yatırmak gerekmektedir.DUZEM de kredi kartıyla da ödeme
yapılabilir)
Eğitim ve kayıt ücreti : 1.300.00TL'dir.
Eğitim Ücretinin Yatırılacağı IBAN Dicle Üniversitesinin Vakıf Bankasındaki 501 no’lu ve TR 2500
0150 0158 0072 9916 6363 IBAN No’lu D.Ü. Döner Sermaye Saymanlığı hesabıdır.
*Para yatırılırken T.C. Kimlik numarası ve kursun adı yazılmalıdır.
*Bankaya IBAN ile birlikte gidilmesi, hesap karışıklığına sebep olmaması için gereklidir.
*Yukarıda belirtilen belgelerin aslı ile birlikte örneğinin getirilmesi halinde eğitim kurumları tarafından
tasdiki yapılır.
Kayıt işlemlerinin tamamlanması için online başvuru formu doldurduktan sonra istenilen belgelerle
beraber “Dicle Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (DUZEM) Dicle
Üniversitesi Kampüsü/Diyarbakır” adresine göndermeleri gerekmektedir.
İLETİŞİM
Prof. Dr. Ali CEYLAN (Sorumlu Müdür): 05077767506
[email protected]
DUZEM: 0412 241 1020 - 0412 248 80 30 / Dahili : 5364-5365
Download

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim