ANKASAN Makine Model Döküm Çelik Kons. Sis. Nakl. San. Tic. Ltd. Şti.
ANKASAN İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ (İSG) / ÇEVRE POLİTİKASI
Ankasan Makine Model Döküm Çelik Kons. Sis. Nakl. San. Tic. Ltd. Şti.’nin üst yönetimi ve tüm
çalışanları ile ortak hedefi; üretim faaliyetlerinin tüm aşamalarında, kuruluşumuzun, çalışanlarımızın
ve toplumun beklenti ve gereksinimleri ile uyumlu olarak; İSG / Çevre Yönetim Sisteminin şartlarına
uygunluğunu sağlamak ve etkinliğini sürekli iyileştirmektir. Bu bağlamda, aşağıdaki hususların temini
ve idamesini taahhüt eder.
1. Çevrenin ve insan sağlığının korunmasını teşvik edici, çevre, iş sağlığı ve güvenliği bilincinin ve
duyarlılığını arttırıcı eğitim ve faaliyetler düzenlemek; her yıl yeni amaç ve hedefler
belirlenerek, çevre, iş sağlığı ve güvenliği performans değerlendirmeleri ile gerekli ölçüm ve
analizleri yapılarak sürekli iyileştirme sağlamak.
2. Çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal ve diğer şartlara uyumlu faaliyet göstermek; resmi
kurum ve kuruluşlar, tüm çalışanlar, tedarikçiler, taşeronlar, ziyaretçiler ve toplumla sürekli
işbirliği ve iletişim içinde olmak
3. Üretilen her cins atığın miktar ve/veya çevresel etkilerinin azaltılması için önlemler almak ve
fabrika sahasında oluşan, geri dönüştürülebilir veya tehlikeli tüm atıkların güvenli bir şekilde
depolanması, lisanlı atık taşıma firmaları tarafından taşınıp uygun şekilde geri dönüşümü ya
da bertarafının sağlamak.
4. İşyerinde hizmet veren alt yüklenici ve ziyaretçilerin de koymuş olduğumuz çevre, iş sağlığı ve
güvenliği ile ilgili kurallara uymalarının sağlamak.
Ahmet YAŞAR
General Manager
Baskent OSB. 1. Cadde No:11 Temelli / Ankara / TURKEY
T: +90 312 640 13 34
F: +90 312 640 13 36
W: www.ankasan.com
E: [email protected]
Download

ANKASAN İş Sağlığı ve Güvenliği Politikasını indirmek için tıklayınız.