ZİRVE ÜNİVERSİTESİ
MBA 507 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ
FİLM ANALİZİ
MUSTAFA NAFAK
CEVAPLAR
CEVAP 1: Filmde CIA örgüt kültürünü incelediğimizde örgütün kendi amaç ve faaliyetleri
doğrultusunda yüksek çalışma temposu, genel ortama uyum, yüksek düzeyde motivasyon,
açıkça belirlenmiş roller ile örgüt kültürünün filmde bu şekilde kurulduğu çıkarımı
söylenebilir.
Filmde Nathan Muir Tom Bishop’a kurallara uyduğu taktirde tehlikeli durumlarda hayatta
kalacağını ve kurallara uyduğu müddetçe ona CIA yardım edeceğini ve kurallar dışına
çıkmaması gerektiğini söylemektedir.(film 48.-49. dakikadaki sahnede) buradan hareketle
örgütsel değerlerin olduğu ve bu değerlere kesinlikle uyulması zorunlu olduğu
anlaşılmaktadır. Ayrıca filmde bir Emir Komuta Zinciri olduğu görülmektedir.
CEVAP 2:
5 Büyük kişilik modeli olan
*Açıklık
*Sorumluluk
*Dışadönüklük
*Uyumluluk
*Duygusal denge
Karakterleri analiz ettiğimizde ve bu modellere uyma biçimlerini ;
zayıf, orta, normal ve çok iyi diye sınıflandırdığımızda
Nathan Muir
Zayıf
Orta
İyi
Çok iyi
x
x
x
x
x
Orta
İyi
Çok iyi
x
AÇIKLIK
SORUMLULUK
DIŞADÖNÜKLÜK
UYUMLULUK
DUYGUSAL DENGE
Tom Bishop
Zayıf
AÇIKLIK
SORUMLULUK
DIŞADÖNÜKLÜK
UYUMLULUK
DUYGUSAL DENGE
x
x
x
x
Elizabet Hadley
Zayıf
AÇIKLIK
Orta
İyi
Çok iyi
x
SORUMLULUK
DIŞADÖNÜKLÜK
UYUMLULUK
DUYGUSAL DENGE
x
x
x
x
Nathan Muir filmin başından beri 5 kişilik modeline uygun hareket etmektedir. Çünkü tüm
durumlara örgütün hedeflerine yönelik davranışlar sergilemektedir. İşi ile duygusal dünyasını
birbirine karıştırmamaktadır.
Tom Bishop ise işi ile duygularına kapılarak işini tehlikeye
sokmaktadır. Dışa dönüklük bakımından baktığımızda ise kendini geliştirdiği görülmektedir.
(Filmde Nathan Muir 3 dakika içerisinde karşı binada olması gerektiği ve pencerelerden
birinde gözükmesi istediğini söyleyince ilk başta yapamayacağını söylüyor fakat daha sonra
bu görevi yerine getiriyor) Filmde Elizabet Hadley ‘de Tom Bishop gibi yapması gereken
işlere duygularını karıştırıyor. Ayrıca sorumluluk olarak ta baktığımızda suikast girişiminde
Nathan Muir olumsuzluk durumuna karşın ikinci bir anlaşma yaparak sorumlu olduğu işi
titizlikle yerine getirmeye çalışmaktadır. Aksine Tom Bishop ise doktorun kampa gitmesine
izin vererek görevi tehlikeye attığı görülmektedir. Elizabet Hadley’e baktığımızda sorumluluk
duygusu gereği Tom Bishop’tan doktoru kampa götürmek için ikna etmesi diğer taraftan
bakıldığında iyi olarak algılanabilir.
CEVAP 3: Holland’ın 6 Kişilik Tipi olan gerçekçi, araştırıcı, artistik, sosyal, girişimci,
geleneksel kişilik özelliklerine göre karakterleri analiz ettiğimizde
Nathan Muir daha çok gerçekçi kişilik tipine uyduğunu söyleyebiliriz çünkü Nathan Muir
bu kişilik tipinin belirgin özellikleri olan pratik ve maddeci, erkeksi, antisosyal(sadece işini
düşünen), iç görüleri ve başarma güdüleri fazla tanımına filmdeki Nathan Muir karakteri
uymaktadır. Bunun yanında araştırıcı ve geleneksel yönden de ağır basmaktadır araştırıcı
olarak analiz yaptığını ve geleneksel olarak işine dikkatli, titiz ve itaatkar olduğunu filmden
çıkarmak mümkündür.
Tom Bishop ise daha çok artistik kişilik tipine uyduğunu söyleyebiliriz Tom Bishop filmde
heyecanlı ve coşkulu davrandığı göreviyle ilgili dengesiz hareketlerde bulunduğu hayalci ve
fevri, uyumlu olmayan bir kişilik tipi olduğu söylenebilir ayrıca görevi gereği sosyal bir
kişilik tipini sergilememesi gerekir. Çünkü arkadaş canlısı, yardım sever ve sosyal işbirliğine
yatkın olması işini riske atacaktır. Nitekim (Lübnan’da iken Elizabet Hadley’e yardım etmesi
ve onunda bir ajan olduğunu düşünemediği )
Elizabet Hadley sosyal kişilik tipine daha yakın olduğunu söyleyebiliriz. Filmde ( yaralıların
bulunduğu kamptaki insanlara yardım etmesi ve önceden bir çevre kuruluşunun üyesi olması)
Yardımsever, sorumluluk sahibi, sosyal işbirliğine yatkın, arkadaş canlısı, içten bu
özellikleriyle sosyal kişilik tipine girdiği söylenebilinir. Ayrıca girişimci olarak enerjik, ikna
yeteneği yüksek (filmde Tom Bishop’ı doktoru kampa götürmek için ikna etmesi ) maceracı,
iyimser (filmde Çin hapishanesinde kötü şartlara rağmen hayatta kalması )
Download

mustafa nafak örgütsel davranış film analizi ödevi