Yüksekokul:
Yabancı Diller Meslek Yüksekokulu
Vocational School:
Vocational Sch. of Higher Edu.
Adı Soyadı:
İrem ERDEM
Name and Surname:
İrem ERDEM
Doğum Tarihi:
05/10/1981
Date of Birth:
05/10/1981
Unvanı:
Öğretim Görevlisi
Academic Title:
Lecturer
İletişim:
4441428 (dâhili:40702)
Contact:
+090 444 1 428 (ext.40702)
E-Posta:
[email protected]
E-Mail:
[email protected]
Derece
Lisans
Alan
Üniversite
Yıl
İngilizce Öğretmenliği Anadolu Üniversitesi 99-03
Degree
Field
University
Year
Bachelor’s English Language Teaching Anadolu University 2003
Eğitim Fakültesi
INTERNATIONAL ACADEMIC COORDINATORS
Download

ınternatıonal academıc coordınators