GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
GÜMÜŞHANE MESLEK YÜKSEKOKULU
İŞLETME YÖNETİMİ
ISP 102
Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri
Yarıyılı
2
Kodu
Adı
T+U
Kredi
AKTS
ISP 102
Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri
2+1
2,50
4
Dersin Dili
: Türkçe
Dersin Düzeyi
: Meslek Yüksekokulu
Dersin Staj Durumu
: Yok
Bölümü/Programı
: İŞLETME YÖNETİMİ
Dersin Türü
: Zorunlu
Dersin Amacı
: Bu ders ile öğrencinin banka işlemlerini ve muhasebe kayıtlarını yapması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
: Kısa vadeli yabancı kaynakları kaydetmek Uzun vadeli yabancı kaynakları kaydetmek Öz kaynakları kaydetmek Gelir ve gider hesaplarını
belirlemek Gelir tablosu düzenlemek Satışların maliyeti bir tablo özelleştirme Nazım hesaplar, tasarruf Envanterde görevleri gerçekleştirin Sektör tabanlı örnek uygulama yapmak Türk
muhasebe standartları sıralama
Ön Koşulları
:
Dersin Koordinatörü
:
Dersi Veren
: Öğr.Gör. Nuri Arslan ÖZTÜRK
Dersin Yardımcıları
:
Dersin Kaynakları
Ders Notları
Kaynakları
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
:
: 1. Sürmen,Y. 2009; Muhasebe-2, Akademi yayınları, Trabzon
:
:
:
Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler
Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Tasarımı
Sosyal Bilimler
:
:
:
:
Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi
:
:
:
:
Ders Konuları
Hafta Konu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Kısa Vadeli Yabancı Kaynakları Kaydetmek
Kısa Vadeli Yabancı Kaynakları Kaydetmek
Uzun Vadeli Yabancı Kaynakları Kaydetmek
Öz kaynakları Kaydetmek
Gelir ve Gider Hesaplarını Belirlemek
Gelir Tablosu Düzenlemek
Satışların Maliyeti Tablosunu Düzenlemek
Ara Sınav
Nazım Hesapları Kaydetmek
Envanter İşlemleri Yapmak
Envanter İşlemleri Yapmak
Sektör Bazlı Örnek Uygulama Yapmak
Sektör Bazlı Örnek Uygulama Yapmak
Türk Muhasebe Standartlarını Sıralamak
Türk Muhasebe Standartlarını Sıralamak
Ön Hazırlık
Dökümanlar
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Sunum
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Hazırlama
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Önerilen
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Kaynaklar
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
Ö01
Ö02
Ö03
Ö04
Ö05
Ö06
Kaynak hesaplarını kaydetmek
Gelir tablosu uygulaması yapmak
Satışların maliyeti uygulaması yapmak
Muhasebe uygulaması yapmak
Sektör bazlı örnek uygulama yapmak
Türk Muhasebe Standartlarını sıralamak
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P01
P09
P07
P02
P08
P04
P03
P06
P05
İşletme yönetimi ile ilgili temel bilgi ve becerileri kavrayabilmek
Atatürk ilkeleri konusunda bilinçli ve İnkılap tarihi konusunda bilgiye sahip olmak ve iyi bir Türkçe ile orta derecede İngilizce bilgisine sahip olmak.
İş yaşamında ve iş ilişkilerinde meslek etiğine ve sosyal sorumluluk anlayışına sahip olduğunu göstermek
İşletme yönetimi ile ilgili temel bilgi teknolojileriyle birlikte gelişmiş paket programları kullanabilmek
İşletme içinde doğabilecek durum ve olaylara dair sorunları algılama ve sorunlara yaratıcı çözümler geliştirme yeteneğini kazanabilmek
İşletmelerde büro düzenine, çalışma şartlarına ve ekip çalışmasına uyum sağlama yeteneğini kazanabilmek
Yönetim fonksiyonlarına teorik açıdan hakim olabilmek ve bu fonksiyonları pratik açıdan uygulayabilmek
İşletme fonksiyonlarına teorik ve pratik açıdan hakim olabildiğini göstermek
Makro ve mikro boyutta ekonomi bilgisine sahip olabilmek.
Değerlendirme Ölçütleri
AKTS Hesaplama İçeriği
Yarıyıl Çalışmaları
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Ara Sınav
1
%20
Ders Süresi
14
3
42
Kısa Sınav
1
%20
Sınıf Dışı Ç. Süresi
14
4
56
Ödev
0
%0
Ödevler
5
5
25
Devam
0
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
Uygulama
0
%0
Ara Sınavlar
1
1
1
Proje
0
%0
Uygulama
4
4
16
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
1
Toplam
%60
%100
Etkinlik
Toplam İş Yükü
AKTS Kredisi
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09
Tüm
4
5
4
4
4
4
5
5
5
Ö01
4
4
5
5
5
3
3
3
4
Ö02
4
3
4
4
5
3
3
3
3
Ö03
5
4
4
5
5
5
4
4
4
Ö04
4
2
3
4
4
3
2
3
3
Ö05
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Ö06
2
2
3
3
3
4
4
4
5
1
141
5
Download

Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri - Gümüşhane Meslek Yüksekokulu