GENEL KURUL İLANI
İlim Yayma Cemiyeti Konya Şube Başkanlığımızın 22 nci Dönem Genel Kurul Olağan Kongresi 17.01.2015
Cumartesi günü saat 1330’da nisaplı olarak yapılmasına, belirtilen tarihte çoğunluk temin edilemediği takdirde 24.01.2015
Cumartesi günü aynı saatte Cemiyetimizin bulunduğu Şerafettin Caddesi Şerafettin İşhanı No: 26/2 Konya adresinde
(Cemiyet merkezi) yapılacaktır.
İlim Yayma Cemiyeti
Konya Şubesi Yönetim Kurulu
İLİM YAYMA CEMİYETİ GENEL KURUL GÜNDEMİ
123456789-
Yoklama ve açılış
Divan teşekkülü
Yönetim ve Denetleme Kurullarının faaliyet raporlarının okunması
Bilanço ve gelir-gider raporlarının okunması
Raporlar üzerinde müzakere edilmesi
Raporlar ile bilanço ve gelir-gider tablolarının ibrası
Yönetim ve Denetleme Kurulu ile Genel Merkez delegelerinin seçimi
Dilek ve temenniler
Kapanış
Download

Ayrıntılar - iyckonya.org