UŞAK ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ
ZOOTEKNİ’nin Mesleki Anlamı
HAYVANSAL ÜRETİM VE TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİĞİ
HAYVANCILIK ENDÜSTRİSİ MÜHENDİSLİĞİ
2014-2015 Öğretim Yılında
2014ZOOTEKNİ BÖLÜMÜNE Kayıt
Yaptıran Öğrencilerimizin % 35’
ine aylık 250 TL karşılıksız BURS
verilecektir.
ÇİFTLİK HAYVANLARININ BESLENMELERİ İÇİN KALİTELİ
VE GÜVENLİ YEM ÜRETEBİLME
İNSANLARIN SAĞLIKLI VE GÜVENLİ ŞEKİLDE
BESLENMELERİ VE GİYİNMELERİ İÇİN HAYVAN
YETİŞTİRİCİLİĞİ YAPABİLME
Bilgi için:
TARIMSAL ATIKLARDAN ENERJİ
ÜRETEBİLME
SANATIDIR!!!
web: ziraatdoga.usak.edu.tr
Facebook: https://www.facebook.com/usakziraatdoga
Twitter adresimiz: @usakziraatdoga
Tanıtım Fimimiz:
http://www.youtube.com/watch?v=ZQpktnxHUNk
Dört yıllık lisans öğrenimi sonrasında mezun olacak
ZOOTEKNİST Ziraat Mühendislerimiz;
Hayvan anatomisi, biyokimyası, fizyolojisi, davranışı ve refahı konusunda bilgilidir.
Hayvanların verimini etkileyen faktörleri iyi bilir.
Sürü yönetimini iyi bilir.
Yemleri iyi tanır ve her hayvan türü için yem formüle edebilir.
Yem, gıda ve toprak analizi yapabilir.
Yem bitkileri yetiştirebilir.
Silaj üretebilirler.
Hayvanlarda yaş tayını yapabilir.
Hayvansal ürünleri nasıl muhafaza edileceğini iyi bilir.
Hayvan barınaklarını tasarlayabilir.
Arı ve ipekböceği yetiştirebilir.
Hayvan denemeleri yürütebilir.
Çiftlik yönetimini ve muhasebesini iyi bilir.
Damızlık işletmelerde kayıt tutabilir.
Süt kontrollerini yapabilir.
Hayvanların sağlığını koruyucu önlemleri alabilir.
Hayvansal ürünleri işleyebilir.
Hayvansal atıklardan enerji üretebilir.
ÇALIŞMA ALANLARIMIZ
•Başbakanlık
•Bakanlıklar
•Türkiye İstatistik Kurumu
•İl Özel İdareleri
•Belediyeler
•Üniversiteler
•Kesimhaneler
•Bankalar
•Araştırma Enstitüleri
•Entegre Hayvancılık İşletmeleri
•Yetiştirici Birlikleri
•Yem Fabrikaları
•Yem Katkı Maddeleri Üreten ve Satan
Firmalar
•Tavukçuluk Sektörü
•Zİrai İlaç Sektörü
•Tarım Makinaları Sektörü
•Arıcılık Sektörü
•Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık
Sektörü
•Mandıralar
Download

uşak üniversitesi ziraat ve doğa bilimleri fakültesi zootekni bölümü