Bakanlığımıza yapılan firma ve tesisler ile ilgili unvan/faaliyet sahibi değişikliklerine ilişkin
başvurularla ile ilgili olarak söz konusu değişiklerin Çevre İzin ve Lisanslarına yansıtılabilmesi
için Maliye Bakanlığından gerekli güncellemeler yapıldıktan sonra aşağıda belirtilen süreçlerin
gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
Vergi numarasının değişmemesi sadece tesis unvanında değişiklik olması durumunda;
http://online.cevre.gov.tr/ adresinden Firma/işletme ve tesis güncelleme işlemleri bölümünden
tesis bilgilerinin güncellenmesi gerekmektedir.
Vergi numarasının değişmesi durumunda; değişikliğe ilişkin dilekçe, Ticaret Sicil Gazetesi, eski
vergi numarası ile yeni vergi numarasını ilişkilendiren resmi belge (devir sözleşmesi, kira
sözleşmesi vb.) ile birlikte ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvuruda bulunularak
Firma Bilgi Sistemi üzerinde gerekli düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.
Bu işlemlerden sonra İzin ve Lisans Belgesi yenilenmesi için “çevrimiçi çevre izinleri” yazılım
portalında yer alan “İzin/Lisans Yenileme” ekranları aracılığıyla unvan değişikliğinin yapılması
gerekmektedir. Bu bölümde unvanı değişen ya da devir işlemi gerçekleşen işletmeler ilgili
“Ticaret Sicil Gazetesi” ile “Belge Yenileme Dekontu” ve “Taahhütname”yi yükleyerek mevcut
çevre izin/lisans belgelerinin kalan süresi için yeni unvana göre belgelerin yenilenmesi
gerçekleştirilir.
Bu kapsamda; tesislere ait Çevre izin ve Lisans Belgelerinin söz konusu değişikliklerde yapılarak
düzenlenmesi için yukarıda belirtilen bilgi belgelerle başvuruların gerçekleştirilmesi
gerekmektedir.
ÇEVRE İZİN VE LİSANS UNVAN/FAALİYET SAHİBİ DEĞİŞİKLERİ
Maliye Bakanlığından gerekli güncellemeler yapılır.
VERGİ NUMARASININ DEĞİŞMEMESİ SADECE TESİS UNVANININ
VERGİ NUMARASININ DEĞİŞMESİ DURUMUNDA
Aşağıda yer alan belgelerle birlikte ilgili Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğüne başvuruda bulunulur.
- Dilekçe
- Ticaret Sicil Gazetesi
- Eski vergi numarası ile yeni vergi numarası değişikliğinin
ilişkilendiren resmi belge (Noter onaylı Devir sözleşmesi, Kira
sözleşmesi v.b.)
DEĞİŞMEMESİ DURUMUNDA
http://online.cevre.gov.tr/
Firma/İşletme ve Tesis Güncelleme İşlemleri
Tesis bilgilerini güncellenir.
Firma Bilgi sisteminde gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra ÇEVRE İZİN VE LİSANS
BELGESİNİN yeni unvan adına düzenlenmesi için Çevrimiçi Çevre İzinleri üzerinden
“İzin Lisans Yenileme” bölümünden Ticaret Sicil Gazetesi, Taahhütname ve Belge
Yenileme Dekontu ile sistem üzerinden başvuru yapılır.
Download

Bakanlığımıza yapılan firma ve tesisler ile ilgili unvan/faaliyet sahibi