Download

yılda fiilen gerçekleştirilmiş olması." kısmında yer alan "iki" ibaresi