KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (Kırgızistan) İLE
SAHİPKIRAN STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ (SASAM) (Türkiye)
ARASINDA AKADEMİK İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ
AMAÇ
MADDE 1
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (Kırgızistan) ve Sahipkıran Stratejik Araştırmalar Merkezi (SASAM)
(Türkiye) bu protokol kapsamında akademik işbirliği yapma kararı almışlardır.
TARAFLAR
MADDE 2
Bu protokolün taraflarını Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ile Sahipkıran Stratejik Araştırmalar Merkezi
(SASAM) oluşturmaktadır.
KAPSAM
MADDE 3
Sahipkıran Stratejik Araştırmalar Merkezi (SASAM), Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi öğrencilerine yaz stajı
eğitimi için önceden belirlenen alanlara göre kontejan tahsis eder.
MADDE 4
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ve Sahipkıran Stratejik Araştırmalar Merkezi (SASAM), özellikle Orta Asya
odaklı ortak projeler geliştirir ve yürütür.
MADDE 5
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ve Sahipkıran Stratejik Araştırmalar Merkezi (SASAM), yapacakları bilimsel,
sportif, sanatsal ve kültürel etkinliklerden birbirlerini haberdar ederler ve önceden konusunu belirledikleri bir etkinliği
iki yılda bir dönüşümlü olarak Türkiye’de ve Kırgızistan’da gerçekleştirir.
MADDE 6
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Sahipkıran Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin (SASAM) ihtiyaç duyacağı
Kırgızca, Çince ve Rusça eğitim-öğretim programına eleman ve doküman desteği verir.
MADDE 7
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ve Sahipkıran Stratejik Araştırmalar Merkezi (SASAM), sahip oldukları sosyal
tesis imkânlarından birbirlerini yararlandırır.
MADDE 8
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ve Sahipkıran Stratejik Araştırmalar Merkezi (SASAM), uluslararası ilişkiler
ve işbirliği imkânlarından birbirlerini haberdar eder ve bu imkânlardan birbirlerinin yararlanmasına yardımcı olurlar.
MADDE 9
Sahipkıran Stratejik Araştırmalar Merkezi (SASAM) bünyesinde kurulan Uluslararası İlişkiler Masası ve Yurtdışı
Türkler Masası ile Kırgızistan-Türkiye Manas üniversitesi bünyesinde kurulan Orta Asya Araştırmaları Merkezi
(ORASAM) Orta Asya ve çevresiyle ilgili araştırma ve akademik etkinliklerde işbirliği yaparlar ve tecrübe
paylaşımında bulunurlar.
MADDE 10
Eğitim ve staj programı ile ilgili yıllık kotalar, kalma süreleri ve benzeri detaylar, ayrıca hazırlanacak bir çalışma
programında düzenlenecektir. Benzer bir çalışma programı, araştırma projeleri için de düzenlenebilir.
YÜRÜRLÜK
MADDE 11
Bu protokol, Türkçe olarak, 4 (dört) nüsha halinde düzenlenmiş olup her iki kurumun yönetimince imzalandıktan ve
yetkili makamlarca onaylandıktan sonra yürürlüğe girecektir.
MADDE 12
Taraflar mevcut protokolü 6 ay öncesinden yazılı olarak bildirmek suretiyle sona erdirebilir.
SÜRE
MADDE 13
Bu protokol, taraflardan biri protokolün sona erdirilmesi talebini, geçerlilik süresinin bitiş tarihinden en az 6 (altı) ay
önce yazılı olarak karşı tarafa bildirmediği takdirde, 5 (beş) yıllık dönem için kendiliğinden uzamış sayılır.
MADDE 14
Bu protokolün sona erdirilmesi durumunda, başlamış ve devam etmekte olan programlar ve faaliyetlerin mevcut
protokol koşulları kapsamında devam edip tamamlanması sağlanır.
YÜRÜTME
MADDE 15
Bu protokolü Kırgızistan – Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü ve Rektör Vekili ile Sahipkıran Stratejik Araştırmalar
Merkezi (SASAM) Başkanı yürütürler.
Tarih: 21/01/2014
Sahipkıran Stratejik Araştırmalar
Merkezi (SASAM)
adına,
Süleyman ERDEM
Başkan
Adres:
Fevzi Çakmak 2 Sokak No: 35/3
Kızılay Ankara TÜRKİYE
E-mail: [email protected]
Kırgızistan–Türkiye Manas Üniversitesi
adına,
Prof. Dr. Sebahattin BALCI
Rektör
Prof. Dr. Asılbek KULMIRZAYEV
Rektör Vekili
Adres:
Tınçtık Caddesi No: 56, 720044
Bişkek-KIRGIZİSTAN
Tel: +996 (312) 54 19 40
Fax: +996 (312) 54 19 04
E-mail: [email protected]
Download

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (Kırgızistan) İLE