2014
Optimist - Laser - Las Rdl - Las 4.7 - 420 - 470 - Finn - Pirat
4
-Laser-Las
Rdl-Las 4.7-420-470-FinnYelken Y
icra edilecektir.
1. KURALLAR
1.1
6 Ayak
-2016), TYF 2014
4
2. REKLAM
3. KAYITLAR
3.1
3.2
3.3
ündür.
4
11 Nisan 2014
Cuma gü
Fenerbahçe Burnu Alara sok.
köy –
Tel: 0216 3369372 – 0216 336 0633
Faks: 0216 346 2737
E-mail: [email protected]
g
3.4
3.5
3.6
4. PROGRAM
4.1
1
Optimist-Laser-Las Rdl-Las 4.7-420-470-Finn
12-13 Nisan 2014 günün ilk start saatleri 12:00 dir.
12-13 Nisan 2014
13 Nisan 2014
Pirat
10-11
2014.
Optimist-Laser-Las Rdl-Las 4.7-420-470-Finn
11
2014
Pirat
07-08 Haziran 2014
Optimist-Laser-Las Rdl-Las 4.7-420-470-Finn
08 Haziran 2014
Pirat
12-13 Temmuz 2014
Optimist-Laser-Las Rdl-Las 4.7-420-470-Finn
13 Temmuz 2014
Pirat
(
Optimist-Laser-Laser Rdl-Las 4.7-420-470-Finn
09-10
10
2014
stos 2014
Pirat
20-21 Eylül 2014
Optimist-Laser*Laser Rdl-Las 4.7-420-470-Finn
21 Eylül 2014
Pirat
4.2
Optimist-Laser-Las Rdl-Las 4.7-420-470-Finn…….
Pirat………………………………………………….
5.
5.3
pabilir.
d
7.
6.
büdür.
ili, her türlü bigi & irtibat için :
0216 336 9372 - 0216 336 0633
Faks : 0216 346 2737
E-Mail : [email protected]
GSM : 0532 232 5682
7. KONAKLAMA
ak üzere) 30
n)
8. UYGULANACAK ROTALAR
ilan edilecektir.
9.
9.1
9.2
Ancak
9.3
10. PUANLAMA
10.1
10.2
AZ
-Laser-420-Laser-420-470-
her tamamlanan 10
verilecektir.
Az
Her iki gurupta da en az puanla ligi tamamlayan
11. E
Toplam rank/sonuç
i en
SON
11. TEKNE PARKI
11.1
12.
12.1 TYF G
13. ÖDÜLLER
13.1
14. SORUMLULUK
14.1
kurulu ve sponsorlar (varsa)
14.2
30
2013
Download

İSTANBUL YELKEN KULÜBÜ