T.C.
MERSİN VALİLİĞİ
İl MîTIYEğitim Müdürlüğü
Sayı : 34776202 604.01.01/6193799
Konu: 4006 Bilim Fuarları
t
08/12/2014
................................... . KAYMAKAMLIĞINA
^
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
Tübitak 4006 Bilim Fuarları kapsamıntnda başvuru yap^üş
asU listede >c-r alan
okulların proje yürütücülerinin e-mail hesaplarına "Bilim ve Toplum Projelerine Ait
Destekleme Sözleşmedi <4006 Tübicak Bilim Fuarları/' gönderilmiştir.
E-mail hesapla? ıua gönderilen sözleşme dosyasının indirilerek tek nüsha halinde,
eksiksiz olarak doldurulması, yetkili kişilerce imzalanmış ve her sayfası yürütücü tarafından
paraflanmış şekilde TÜBİTAK, Mali İşler ve Sözleşmeler Müdürlüğü TÜBİTAK Ek Hizmet
Binası Akay Caddesi> No:6 Bakanlıklar / ANK a RA adresine kargo veya iadeli-taahhütlü
Alarak gönderilmesi gerekmektedir.
Konunun İlçenizde faaliyet gösteren tüm ortaokul ve lise müdürlüklerine
duyurulması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
x
Haşan GÜL
Vali a.
İt Milli Eğitim Müdürü
DAĞITIM:
13 İlçe Kaymakamlığına
( i 3 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
Mersin İl Milli Eğitim Müd.Dumlupınar Mah. GMK Bulvan
Suphi Öner Öğretmenevi Yanı 33130Yenişehir/MERSİN
Elektronik Ağ: www.mersin.meb.gov.tr
E-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için:Yusuf KALEM Memur
Tel: (0 324)329 14 81-84 (325)
Frks: (0 324) 327 35 18-19
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu meb.gov.tr adresindenc508-3a8f-3dî 4 -8 2 4 f-9 d 2 9 kodu ile te\ it edilebilir
Download

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yazısı - tarsus ilçe millî eğitim müdürlüğü