T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
BURSA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Konu : Teklif İstenmesi
Sayın :
İdaremizce Isı Nem Ölçme Cihazı Alımı işine ait aşağıda cinsi, özellikleri ve miktarı
belirtilen malın aşağıda belirtilen esaslara göre temini düşünülmektedir. Listedeki kalemlere
fiyat vermenizi rica ederiz.
NOT:
1. Fiyatlar KDV Hariç Olacaktır.
2. Değerlendirme birim fiyatlı yapılacaktır
3. Sözleşme Yapılacak mı : Hayır
4. Şartname Varmı :
Evet
5. Teminat Alınacak mı :
Hayır
6. Fiyat Farkı Ödenecek mi : Hayır
7. Teslimatın Ne Şekilde Yapılacağı : 5 Gün İçinde
8. Teslimat Adresi : Sağlık Müdürlüğü Ambarı
İlknur SESLİ
VHKİ
TEKLİF MEKTUBUDUR
İdarenizin ihtiyacı ve talebi olan, aşağıda yazılı malı yukarıda belirtilen şartlara göre
hizalarında gösterdiğimiz fiyattan satmayı kabul ve taahhüt ederiz.
Malın/Hizmetin Adı/Cinsi
01
ISI NEM ÖLÇER CİHAZ
Birim
ADET
Miktarı
Birim Fiyatı
Tutarı
60
TOPLAM
FİRMA ADI
Tarih-Kaşe-İmza
Teklif İsteme Yazısı
Download

İdaremizce Isı Nem Ölçme Cihazı Alımı işine ait aşağıda cinsi