Proje
Selçuk Erdoğmuş
Armada Yalıtım
Teras
Alanlarda
Isı yalıtımsız
Serbest
Döşeme
Sistemi
Uygulama Alanı:Natuk Birkan Binası
Boğaziçi üniversitesi/Bebek /İstanbul
Serbest döşeme sistemi
Uygulayıcı Firma: Armada Yalıtım
Detay: Su Yalıtımı
Pvc membran
Geotekstil Keçe
Serbest döşeme ayakları
Karo mozaik
Metraj : 780 m2
Pestil membranlar ile su yalıtımı yapılır
Detay çözümleri biçimlendirilir
Sorunsuz teras alanlar üretilir
Geotekstil,support ayak ve kaplama döşenir
Sistem her an müdahaleye açıktır
Ara boşluktan tesisat çalışmaları yapılabilir
Güvenlik anahtarı : Support Yükseltilmiş
döşeme ayakları 950 kg/adet yüke dayanır
Download

Teras Alanlarda Isı yalıtımsız Serbest Döşeme Sistemi