GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
BR
% Ü
w 10 KS
w 0 E
w D L
.is E U
pl ST Z
an E M
io K AN
rn A L
ek LM AR
le A I
ri.
co GA DA
m R NI
05 AN ŞM
34 TİL AN
70 İ K LIK
6 O
55 SG LT
17 EB D Ş
--- İ Tİ
04 Ş P GÜ
32 LA V
21 NI EN
5 PR CE
11 O S
02 JE İ İL
Sİ E
H
AZ
IR
LI
YO
R
U
Z
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
GİRİŞİMCİ ADI
:CEM TUTAK
İŞ FİKRİ
: ISI YALITIMLI CAM VE CAMCILIK HİZMETLERİ
İŞLETMENİN ADI : CEM TUTAK - DOST CAM-
FRM.03.02.02/01
Rev. Tarihi: 24/02/2011
1
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
U
LI
YO
R
1.1 Girişimci
(Bu kısımda kendinizi/ortaklarınızı kısaca tanıtınız)
Z
BÖLÜM 1: GENEL BİLGİLER
BR
% Ü
w 10 KS
w 0 E
w D L
.is E U
pl ST Z
an E M
io K AN
rn A L
ek LM AR
le A I
ri.
co GA DA
m R NI
05 AN ŞM
34 TİL AN
70 İ K LIK
6 O
55 SG LT
17 EB D Ş
--- İ Tİ
04 Ş P GÜ
32 LA V
21 NI EN
5 PR CE
11 O S
02 JE İ İL
Sİ E
H
AZ
IR
1988 Diyarbakır merkezde doğdum. İlköğretimi ve orta öğretimi diyarbakırda tamamladım
.Liseyi Diyarbakır Süleyman Demirel Lisesinde tamamladım.Çeşitli nedenlerden dolayı
üniversite öğrenimime başlayamadım.2002 yılında ailecek
Van iline göç ettik ve 2002
yılından bu yana bu sektörde aktif olarak çalışmaktayım.2012 yılında KOSGEB , ve Van
Demirciler Odasının ortaklaşa düzenlemiş olduğu 72 saatlik Uygulamalı Girişimcilik
Eğitimlerine
katıldım ve Girişimcilik eğitimi sertifikasını aldım. Van ili merkez yeni
marangozlar sitesi M 2 blok no:34’te 125 m2 lik işletme kiralanacak ve bu alanda piyasada
cam işleri olarak tabir edilen sektörde düzcam, ayna, çerçeve, buzlucam, ve son yılarda
moda olan dekoratif cam, cam işletme, ve ısı yalıtımlı cam işleri hizmetleri sunulacağı bir
işletmeyi açma çalışmalarım devametmektedir.
FRM.03.02.02/01
Rev. Tarihi: 24/02/2011
2
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
3.1 Pazarın Büyüklüğü, Hedeflenen Pazar Payı
LI
YO
R
U
Dünya cam sektörü global ekonomiye paralel bir gelişmeyle yılda ortalama % 2-4 düzeyinde
Z
BÖLÜM 3: PAZAR BİLGİLERİ VE PAZARLAMA PLANI
büyümektedir. Dünya cam üretiminin yaklaşık 120 milyon ton düzeyinde olduğu tahmin
BR
% Ü
w 10 KS
w 0 E
w D L
.is E U
pl ST Z
an E M
io K AN
rn A L
ek LM AR
le A I
ri.
co GA DA
m R NI
05 AN ŞM
34 TİL AN
70 İ K LIK
6 O
55 SG LT
17 EB D Ş
--- İ Tİ
04 Ş P GÜ
32 LA V
21 NI EN
5 PR CE
11 O S
02 JE İ İL
Sİ E
H
AZ
IR
edilmektedir. Bu üretimin % 45’ini cam ambalaj, % 37’sini düzcam, % 4’ünü cam ev eşyası,
% 3’ünü cam elyaf ve % 10’unu diğer camlar oluşturmaktadır. Toplam üretimin % 30’u
Avrupa, % 34’ü Asya, % 29’u ABD ve % 7’si diğer bölgelerde gerçekleştirilmektedir.
Ülkemiz cam sanayinin üretim kapasitesi yaklaşık 2.9 milyon tondur. Düzcam, cam ev eşyası,
cam ambalaj, cam elyaf gibi ana üretim alanlarındaki yurtiçi mevcut kapasitesi 2.6 milyon
tondur. Cam sektörü ürünleriyle inşaat, otomotiv, beyaz eşya, gıda, içki, meşrubat, ilaç,
kozmetik, turizm (lokanta gibi), mobilya, boru, elektrik ve elektronik gibi birçok sektöre ve ev
kesimine girdi vermektedir. Özellikle düz camda, inşaat ve otomotiv sektöründe yaşanan
gelişmelerin etkisi birebir gözlenmektedir. İnşaat sektöründeki, ısı yalıtımlı çift camlar, düz
cam faaliyetlerini etkileyen unsurlardır. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine
göre Türkiye’de gerek cam sanayi gerekse
çalışmakta ve Türk aile
camcılık işlerinde 250 bin kişi aktif olarak
yapısının 5 kişiden oluştuğundan hareketle denile bilir ki bahsi
geçen sektörde 1,5 milyon dolaylı yoldan etkilenmekte.
İnşaat sektörü ülkenin olduğu gibi böleninde en canlı sektörüdür gerek DAKA’nın
2010-2013 ön gelişim planı, gerek TÜİK’in resmi sitesindeki veri tabanı incelendiğinde
bölgemizde, inşaat sektörü sürekli gelişen bir sektör olarak görülmektedir.( Sektörde 2009 ‘a
göre %11.2 büyüme var)
İnşaat sektörü, yaklaşık 250 alt sektörü kapsadığından bir çok iş alanını doğrudan
etkilemektedir sektördeki durgunluk yada canlılık ise ekonomiye yansımaktadır. Bölgemizde
yıllar süren küçülme döneminden sonra sektör,2004 ten itibaren canlanmaya başlamış 2005 te
faizlerin düşmesi ve vadelerin uzaması ile konuta yönelik talebi arttırmıştır.Van depreminden
sonra TOKİ projeleri ile ülke genelinde olduğu gibi Van ilindede hareketlenme olmuştur.
İnşaat sektörünün gelişmesindeki en önemli kriterler ; uzun vadeli kredi imkanları ,enflasyon
ve reel faizidir.İnşaat sektöründeki büyümeye paralel olarak yan sektörler de hareketlenecek
ve içinde bulunduğumuz dönemde ve önümüzdeki dönemde sektörün en önemli konusu enerji
tasaruufu sağlayan ses ve ısı
FRM.03.02.02/01
Rev. Tarihi: 24/02/2011
yalıtımı yapan
cam sistemleri olacaktır.Dünyada enerji
3
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
tüketiminin %40 ı binalarda gerçekleşmekte ve binalardaki ısı kayıplarının %30 u pencere
ısı yalıtımlı çift camlara yoğun ilgi bulunmaktadır. Tahminlerimize göre başta çift cam işleri
milyon TL civarındadır. Bahsi geçen cam işleri bina dış kaplamaları, cam
LI
YO
R
U
olmak üzere inşaat sektörüne paralel olarak gelişen cam işlerine yıllık harcanan para 490
Z
sistemlerinden kaynaklanmaktadır.Bu sebeplerden dolayı ülkemizde olduğu gibi ilimiz de de
balkon, ısı
BR
% Ü
w 10 KS
w 0 E
w D L
.is E U
pl ST Z
an E M
io K AN
rn A L
ek LM AR
le A I
ri.
co GA DA
m R NI
05 AN ŞM
34 TİL AN
70 İ K LIK
6 O
55 SG LT
17 EB D Ş
--- İ Tİ
04 Ş P GÜ
32 LA V
21 NI EN
5 PR CE
11 O S
02 JE İ İL
Sİ E
H
AZ
IR
yalıtımlı çift cam, düz cam, buzlu cam, dekoratif cam, cam işleme, ayna ve çerçeve dahildir.
Bizim bu pazardan hedef Pazar Pazar payımız ilk yıl % 0,1 ikinci yıl % 0,2 üçüncü yıl
% 0,3 tür .
3.4 Pazarlama/Satış Hedefleri
AYLIK SATIŞ HEDEFLERİ
Aylar (adet ve metretül)
Ürünler&Hizmetler*
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
300
350
400
500
250
200
50
50
50
300
350
500
60
80
100
120
120
100
40
30
20
50
70
80
ÇERÇEVE
150
200
250
250
180
100
75
75
80
90
100
125
BUZLU CAM
200
220
250
260
270
170
50
40
30
70
150
250
DEKORATİF CAM
300
350
400
500
250
200
50
50
50
300
350
500
20
30
40
45
30
25
20
20
20
40
50
60
700
750
800
850 1000
1000
90
90
80
700
DÜZ CAM
AYNA
CAM İŞLEME
ISI
YALITIMLI
ÇİFT
800 1200
CAM
* Ürünler ve Hizmetlerimiz çerçeveler hariç metre hesabı ile birimlendirilmiştir ancak
çerçeveler metre tül olarak birimlendirilmiştir.
İşletmemizin 5. ve 6. ayları ekim ve kasım aylarına denk geleceğinden bu aylarda hedef
müşteri kitlemizi oluşturan yap-satıcılar (müteahhitler) yapmış oldukları yapı ve inşaatlarda
FRM.03.02.02/01
Rev. Tarihi: 24/02/2011
4
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
U
Z
bahsi geçen cam işler için kapı ve pencere takma ayları olduğundan bu aylarda özellikle ısı
yalıtımlı çift cam hizmetlerimize yoğun talep olacaktır .Bu sebeple üstte tabloda hizmet
sunumu ve aylar nezlinde senkronik bir artış yada azalış bulunmamaktadır.
LI
YO
R
Üstte tabloda bahsi geçen diğer hizmetlerimiz için genel olarak aralık ,ocak ve şubat
aylarında kış mevsimine bağlı olarak ise senkronik bir düşüş yaşanmaktadır.
BR
% Ü
w 10 KS
w 0 E
w D L
.is E U
pl ST Z
an E M
io K AN
rn A L
ek LM AR
le A I
ri.
co GA DA
m R NI
05 AN ŞM
34 TİL AN
70 İ K LIK
6 O
55 SG LT
17 EB D Ş
--- İ Tİ
04 Ş P GÜ
32 LA V
21 NI EN
5 PR CE
11 O S
02 JE İ İL
Sİ E
H
AZ
IR
1 Pazar ağı kurulacak,
Pazarlama ve satış departmanın planladığı pazarlama stratejileri doğrultusunda, pazarlama
ve satış elemanı(İşletme sahibi ilk 6 ay bu rolü üstlenecek) projenin ikinci ayından itibaren
potansiyel müşterilerle görüşeceklerdir.
2 Ürün satışı yapılacak.
Projemizin 2. ayından itibaren üretimi yapılan ve stoklanan ürünlerimiz pazarlama ve satış
elemanlarımızın daha önce pazardan müşterilerle yaptıkları sözleşmeleri doğrultusunda
ürünlerimizin satışları yapılacaktır. Ürün satışlarımızda üç farklı uygulama yapılacaktır.
FRM.03.02.02/01
Rev. Tarihi: 24/02/2011
5
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
U
BR
% Ü
w 10 KS
w 0 E
w D L
.is E U
pl ST Z
an E M
io K AN
rn A L
ek LM AR
le A I
ri.
co GA DA
m R NI
05 AN ŞM
34 TİL AN
70 İ K LIK
6 O
55 SG LT
17 EB D Ş
--- İ Tİ
04 Ş P GÜ
32 LA V
21 NI EN
5 PR CE
11 O S
02 JE İ İL
Sİ E
H
AZ
IR
4 MİLYON TL’
600’
LI
YO
R
KOSGEB GİRİŞİMCİLİK PROGRAMI İLE TOPLAMDA
Z
BİZİ TERCİH EDEN GİRİŞİMCİLERE 2011-2013 YILINDA
HİBE ALDIK. HAZIRLADIĞIMIZ
Yİ AŞKIN
Ü AŞKIN
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI DESTEKLENDİ.
Türkiye’nin farklı il ve ilçelerinden KOSGEB Girişimcilik Sertifikası almış girişimciler için
; KOSGEB Yeni Girişimcilik Desteğinden daha etkin ve verimli olarak faydalanmaları için
yapmaları gereken iş ve işlemler, Girişimci İş Planı Dosyası Hazırlanması, Örnek Girişimci İş
Planı Yazımı, İş Planı Örnekleri ve İş Planı Örneği vb. konularda danışmanlık hizmeti
sunduk.Hazırladığımız 600’ü aşkın iş planı dosyası ile destek aldık.
BRÜKSEL UZMANLARI DANIŞMANLIK LTD ŞTİ bünyesinde 12 farklı departman
bulunmaktadır.2010 yılı başlarında siz girişimciler için şirketimiz bünyesinde özel bir
departman olan Girişimcilik Departmanı faaliyete geçti.Bu departman bünyesinde KOSGEB
Girişimcilik sertifikası alan siz girişimcilerin eksiksiz olarak desteklemesi için aşağıda bahsi
geçen Danışmanlık Hizmetlerini tek bir paket olarak sunmaktayız;
1- Girişimci İş Fikrinin geliştirilmesi.(Yapacağınız iş ile ilgili sizin bilmediğiniz en yeni güncel
ve inovatif teknik ve yöntemlerin bilgisini size sunuyoruz)
2-KOSGEB Girişimcilik Desteği için başvuru evrak ve işlemleri için danışmanlık.(KOSGEB
Girişimcilik Desteğini Etkin ve verimli bir şekilde kullanmanız için Girişimcilik Desteği Başvuru
evrakları,Girişimcilik Desteği Başvuru iş ve işlemleri konusunda danışmanlık sağlıyoruz.)
3- %100 geçme garantili iş planı projesi hazırlama*. (Girişimci İş Planlarınızı %100 destek
almanızı sağlayacak düzeyde profesyonel KOBİ Uzmanları hazırlıyor.Girişimci İş Planlarınızı
destek almanızı garanti edecek düzeyde eksiksiz ve profesyonelce hazırlıyoruz.)
4-İş Planı, KOSGEB tarafından destek aldıktan sonra Girişimcilik Desteği süresinde bu
destek ile ilgili iş ve işlemlerde 2 yıl boyunca danışmanlık hizmeti yapılmaktadır.(KOSGEB’in
İş Planınızı desteklenmesinin ardından Girişimcilik Desteği ile ilgili iş ve işlemlerinizde 7/24
bizi arayabilir, Girişimcilik Destek Süreci ve yapılacak iş ve işlemler konusunda doğru ve
güncel bilgi alabilirsiniz.)
FRM.03.02.02/01
Rev. Tarihi: 24/02/2011
6
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
**KOSGEB HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜKLERİ İLE HİÇ BİR RESMİ VE ORGANİK BAĞIMIZ YOKTUR. %100 DESTEK ALMA GARANTİSİNİ ŞİRKETİMİZ BÜNYESİNDE ÇALIŞAN ALANINDA
U
BR
% Ü
w 10 KS
w 0 E
w D L
.is E U
pl ST Z
an E M
io K AN
rn A L
ek LM AR
le A I
ri.
co GA DA
m R NI
05 AN ŞM
34 TİL AN
70 İ K LIK
6 O
55 SG LT
17 EB D Ş
--- İ Tİ
04 Ş P GÜ
32 LA V
21 NI EN
5 PR CE
11 O S
02 JE İ İL
Sİ E
H
AZ
IR
LI
YO
R
TÜRKİYE’DE İLK
Z
PROFESYONEL KOBİ UZMANI PERSONELİMİZİN BİLGİ, DENEYİM VE ALMIŞ OLDUKLARI AKADEMİK EĞİTİME DAYANARAK VERMEKETEYİZ
KOSGEB GİRİŞİMCİLİK DESTEĞİ PROGRAMI İLE %100
YATIRIM VE DESTEK ALMA GARANTİSİ VERİYORUZ
TÜRKİYE’DE İLK
ALACAĞINIZ HİZMETLER ‘’DANIŞMANLIK HİZMET GARANTİ
SÖZLEŞMESİ’’ İLE TEMİNAT ALTINA ALINIYOR.
TÜRKİYE’DE İLK
İŞ PLANI PROJENİ DESTEK ALMADIĞI TAKTİRDE 5 İŞ GÜNÜ
İÇİNDE %100 PARA İADE GARANTİSİ
% 100 DESTEK ALMA GARANTİLİ KOSGEB
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI PROJESİ HAZIRLATMAK İÇİN
BRÜKSEL UZMANLARI DANIŞMANLIK LTD ŞTİ
(0432) 215 11 02
(0534) 706 55 17
FRM.03.02.02/01
Rev. Tarihi: 24/02/2011
7
Download

İŞ FİKRİ: - Girişimci iş planı örnekleri