T.C
AMASYA ÜNİVERSİTESİ
MERZİFON MESLEK YÜKSEKOKULU
İç Kontrol Sistemi
Organizasyon Şemaları
BİRİM:
Merzifon Meslek Yüksekokulu
ŞEMA NO:
ŞEMA ADI
Genel Organizasyon Şeması
MÜDÜR
Yüksekokul Kurulu
Bilgisayar Teknolojileri
Bölümü
İnşaat
Yüksekokul
Yönetim Kurulu
Müdür Yardımcıları
Bilgisayar ProgramcılığıProgramı
Yüksekokul Sekreteri
1-İnşaat Teknolojileri
2-Yapı Denetim
Harita Kadastro
Programcılığı
M.Sekreter ve
Evrak-Kayıt İşleri
Makine ve Metal
Teknolojileri
1-Makine (I ve II Öğretim )
2-Endüstriyel Kalıpçılık Prg.
Öğrenci İşleri
Elektronik ve
otomasyon Bölümü
Mekatronik Programı
( I ve II Öğretim )
Mali İşler
Giyim Üretim Teknolojisi
Programı
Teknik Hizmetler
Mimarlık ve Şehir
Planlama Bölümü
Tekstil, Giyim, Ayakkabı
ve Deri Bölümü
Pazarlama ve
Reklamcılık Bölümü
Pazarlama Programı
Büro Hizmetleri ve
Sekreterlik Bölümü
Büro Yönetimi ve Yönetici
Asistanlığı Programı
Gazetecilik ve
Habercilik Bölümü
Basın Ve Yayıncılık
Programı
Mülkiyet Koruma ve
Güvenlik Bölümü
İş Sağlığı ve İş Güvenliği
Programı
Yönetim ve
Organizasyon Bölümü
Havacılıkta Yer Hizmetleri
Programı
Yardımcı
Hizmetler
Download

Yeni Microsoft Office Word Belgesi