Sağlık İşleri Müdürlüğü Kurban Bayramı Faaliyetleri
Halkımızın Kurban İbadetini huzur ve sağlık içerisinde yerine getirebilmesi için Zeytinburnu Belediyesi
Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü işbirliği ile Kurban Satış ve Kesim Yerleri denetlenmiştir.
Denetlemelerde mevzuata aykırı durumlar, hayvanların sağlık durumları ve kesim hijyeni açısından
karşılaşılan olumsuz durumların önüne geçilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla hayvan satış ve kesim
yerlerinde gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır.
Zeytinburnu Belediyesi İnternet Sitesi’nde vatandaşlarımızın kurban ile ilgili bilmesi gerekenler ile
kurban satış ve kesim yerlerinin listesi yayınlanmıştır.
Halk Eğitim Merkezi’nin düzenlemiş olduğu kur s ile kurban kesiminde görev almak isteyen
vatandaşlarımıza Sağlık Müdürlüğünde görevli veteriner hekim Oğuz AYGÜN tarafından eğitim
verilmiş ve yapılan sınavda başarılı olanlara kurban kesim sertifikaları dağıtılmıştır.
Kurban Bayramı süresince ise Sağlık İşleri Müdürlüğü’nde görevli veteriner hekimler ve hayvan
toplama ekipleri ile zabıta memurları, vatandaşların kaşılaştığı sorunların giderilmesinde görevlerini
ifa etmişlerdir. Bu amaçla, özellikle Uruguay’dan ithal edilen ve Angus adıyla bilinen sığırların ülkemiz
sığırlarına görece kontrol edilmesi zor olduğundan vatandaşlarımız kesim işlemlerinde zorluklarla
kaşılaşmışlar ve bazen de maalesef sığırları ellerinden kaçırmışlardır. Yaralanmaların önüne geçilmesi
amacıyla ekipler, sığırları hayvan refahını öncelik alarak uyuşturmuşlar ve kesime sevketmişlerdir.
Ayrıca bazı vatandaşlarımız da kesim için sığırlara yaklaşamadıklarından belediyemize bağlı ekipler,
hayvanları sakinleştirdikten sonra kesimlerin yapılması olanaklı olmuştur.
Download

Sağlık İşleri Müdürlüğü Kurban Bayramı Faaliyetleri