Straumann® Roxolid®
More than solid – Roxolid®.
Reducing invasiveness.
ndd 1
08.01.14 13:02
Konuşmacı
Prof. Dr.Kıvanç AKÇA
Toplantı
Gaziantep
Tarih
25.Ekim.2015
More than solid – Roxolid®.
Reducing invasiveness.
More than solid – Roxolid®.
Reducing invasiveness.
Saat
14.30-18.00
Yer
DİVAN OTEL
İletişim
Burcu Aygün
[email protected]
T. +90 (312) 434 20 00 F. +90 (312) 434 20 42
İmplant Tedavi
Planlamasına Ziyaret
Stratejik Güncelleme
Dental implantoloji
Uygulamada Başarının Anahtarı
Kıvanç AKÇA
[email protected]
Bilimsel ve eğitim çalışmalarına Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği
Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalında Profesör Doktor olarak,
klinik pratiğini ise kendi özel ofisinde sürdürmektedir.
Uluslararası bir çok dergide yayımlanmış 80’in üzerinde bilimsel
makalesi vardır. Uluslararası dergilerde yardımcı editörlüğü ve Editorial
Board üyelikleri bulunmaktadır.
ITI Fellow’u, ITI Section TR&AZE Çalışma Klüpleri Koordinatörü ve ITI
Çalışma Klubü Komite üyesidir. Sirona Cerec Eğitimcisi ve Vita Porselenlari
danışmanıdır.
Akademik olarak implant biyomekaniği öncelikli olmak üzere deneysel
ve klinik bilimsel çalışmalar yapmaktadır.
Klinik uygulamada özellikle diş destekli sabit protetik restorasyonlar,
implant destekli sabit ve hareketli restorasyonlar, estetik diş hekimliğinde
restoratif uygulamalar ve klinik CAD/CAM restorasyonlarda üst düzey
tecrübeye sahiptir.
Planlamada etkin araçlar
Roxolid Straumann İmplant
Kısa implant kullanım
İmplantolojide dayanaklar
Materyaller
Uygulama Teknikleri
Toplantı Etkinlikleri
21 / Kasım / 2014
22 / Kasım / 2014
29 / Kasım / 2014
30 / Kasım / 2014
20 / Aralık / 2014
Sosyal Etkinlik
Akşam Yemeği
Ankara
Denizli
Diyarbakır
Malatya
İstanbul
Download

İmplant Tedavi Planlamasına Ziyaret Stratejik