www.akillisehirenstitusu.com
www.novusens.com
www.tbv.org.tr
www.akbanksanat.com
www.microsoft.com.tr
© Copyright 2012, Novusens. Tüm hakları
saklıdır.
NOVUSENS
İnovasyon ve Girişimcilik Enstitüsü?
Türkiye’nin «İnovasyon ve Girişimcilik»
kapasitesini ve yeteneğini,
ülke çapında
‘Sürdürülebilir bir Kalkınma’ için,
Ulusal ve Uluslararası ilgili paydaşlarla
(Özel Sektör, Kamu, Üniversiteler, STK’lar
işbirliği ile) büyütmek ve artırmak
www.novusens.com
2
Vizyon
‘Akıllı Şehirler Enstitüsü’
‘Yaşamaktan mutluluk duyacağımız kültürüyle, sosyal
dokuyusuyla, tarihiyle örünmüş, akıllı teknolojik alt yapısı ile
donanmış, akılcı, duygulu, doğa dostu “Akıllı Şehirler” in
oluşturulmasına ve dönüşümlerine, kamu, özel sektör,
üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile entegre bir şekilde,
katma değerli, özgün çözümler üreterek katkıda bulunmak’
3
‘Akıllı Şehirler Enstitüsü’
Amaçlar
 Kamu, Özel Sektör, Üniversiteler ve STK
entegrasyonu ile endüstri odaklı çözümler (Ürün ve
Hizmetler) geliştirmek
 ‘Akıllı Şehirler’ konusunda yetkin, yerel ve
uluslararası işbirlikleri geliştirmek
 Yasal altyapı ve düzenleme çalışmalarına katkıda
bulunmak
 Akademik yayınlar üretmek
 Düzenli etkinlikler ve toplantılar ile Türkiye’nin
‘Akıllı Şehirler’ konusundaki gelişimini
hızlandırmaya katkıda bulunmak
4
‘Akıllı Şehirler ve İnsanlar’
Etkinliği
Novusens sahipliğinde,
TBV (Türkiye Bilişim Vakfı) Ana Desteği ile,
Microsoft Türkiye Ana Sponsorluğu’nda
Akbank Sanat ev sahipliğinde
‘Akıllı Şehirler Enstitüsü’ nün
Resmi Lansmanı
5
Etkinlik Künyesi
Tarih
• 4 Şubat 2014
Yer
• Akbank Sanat İstiklal Caddesi, No:8, Beyoğlu, Istanbul
Süre
• 10:00 - 17:30
Katılımcı Sayısı
• 100+
Katılımcı Profili
• Rol: Genel Müdürler, Pazarlama Direktörleri, Teknik Müdürler, Satış Müdürleri, Ürün Müdürleri, İş
Geliştirme Müdürleri, Marka Müdürleri, Operasyon Müdürleri, Politika Belirleyiciler, Akademisyenler,
Mimarlar, Şehir Bölge Planlamacıları, Uzman Danışmanlar, Sanatçılar
• Kurum: Belediyeler, Telekom Firmaları, Yazılım ve Donanım Firmaları, Mobil Sağlık Firmaları,
Endüstriyel Ürün Tasarım Şirketleri, Dijital Ajanslar, Şehir Planlama Şirketleri, Enerji Kurum ve
Kuruluşları, Üniversiteler, ilgili STK’lar
• Üniversite öğrencileri
6
Genel Amaç
Etkinliğin Amacı
‘Akıllı Şehirler’ konseptini ‘İNSAN’ odağı ile
ele alıp, bu alanda geliştirilmiş ve
geliştirilecek uygulamaların insanların
yaşamlarına olan etkilerinin
değerlendirilmesi
7
Özel Amaçlar
 NOVUSENS İnovasyon ve Girişimcilik
Özel Amaçlar
Enstitüsü’nün bir ürünü olan ‘Akıllı Şehirler
Enstitüsü’ nün resmi lansmanını yapmak
 ‘Akıllı Şehirler’ konsepti ve bu alandaki inovatif ve
akıllı uygulamalar hakkında farkındalık yaratmak
 Kamu-Özel Sektör-Üniversite-STK’lar işbirliği
modelinin ‘Akıllı Şehirler’ uygulamalarındaki
etkisinin önemini vurgulamak
 ‘Akıllı Şehirler’ konusundaki ilgili sektörlerin genel
bakışını ele almak
 ‘Akıllı Şehirler’ konusunda yaratılan değerleri ve
farklılıkları irdelemek
8
Etkinliğin Kapsamı
• Dünyada “Akıllı Şehir” Konsepti
• Bilgi ve İletişim Teknolojileri
• Enerji Politikaları
• “Akıllı Şehirler”de Ulaşım
• “Akıllı Şehirler”de Sağlık
• Kentleşme
• Sürdürülebilirlik, Çevre, Yeşil Tasarım, Yeşil Enerji,
•
•
•
•
•
•
Yenilenebilir Enerji
Mimari ve Şehir Bölge Planlama
Büyük Veri
Açık Veri-Açık Şehir
Geleceğin Açık Şehirleri
Şehir Planlamada bir model : “Ciddi Oyunlar”
“Çağdaş Sanatlar ve “Akıllı Şehirler”
9
Etkinlik Akışı
 Açılış Konuşmaları
Etkinlik Akışı
 ‘Akıllı Şehirler’ Konseptine Genel Bakış
 ‘Akıllı Şehirler’e Servis Odaklı Bakış
 Şehirlerin Ekonomik, Sosyal ve Çevresel
Gelişimi için Stratejiler
 Geleceğin ‘Akıllı Şehirler’i
 Ne yapmalıyız? Model öneri?
 Kapanış - Kokteyl
10
Etkinliğin Sponsorları
Mekan Sponsoru
www.akbanksanat.c
om
11
Ana Destekçi
Ana Destekçi
www.tbv.org.tr
Etkinlik
12
Etkinliğin Sponsorları
Ana Sponsor
www.microsoft.com.tr
13
Etkinliğin Sponsorları
ODTÜ Enformatik Enstitüsü
http://ii.metu.edu.tr/tr
Lojistik ve İdari İşler
Sponsoru
www.idedanismanlik.com.tr)
14
Etkinliğin Destekçileri
• Designnobis (www.designnobis.com)
• IBM Türkiye (www.ibm.com.tr)
• Fütüristler Derneği (www.futurizm.org)
• BeWell Mobil Sağlık Danışmanlık Hiz.
http://www.slideshare.net/ctezcan
• Argedor Bilişim Teknolojileri (www.argedor.com)
• Amber Platform (www.amberplatform.org)
15
Konuşmacılar - 1
- Faruk Eczacıbaşı
TBV Yönetim Kurulu Başkanı; Eczacıbaşı Holding Başkan
Yardımcısı
- Dr. Hakan Gürsu
CEO Designnobis; Öğretim Üyesi, ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı
Bölümü; Kurucu Ortak, Novusens İnovasyon ve Girişimcilik Enstitüsü
- Necdet Pamir
Enerji Komisyonu Başkanı, CHP; Öğretim Üyesi, Bilkent Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler Fakültesi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi;
Enerji Politikaları Çalışma Grubu Başkanı; Petrol Mühendisleri
Odası
- Aydın Gençler
Veri Platformu, Pazarlama Direktörü, Microsoft Orta Doğu Afrika Bölgesi
- Server Tanfer
Teknoloji ve Endüstri Çözümleri Müdürü, IBM Türkiye
16
Konuşmacılar - 2
- Hediye Tüydeş Yaman
Yrd. Doç. ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü, BİLTİR Akıllı Ulaşım Sistemleri
Birimi Başkanı
- Dr. Cenk Tezcan
Kurucu, BeWell; Misafir Öğretim Üyesi, ODTÜ Enformatik
Enstitüsü; Fütüristler Derneği Üyesi
- Ekmel Ertan
Kurucu, Amber Platform
- Murat Şahin
Fütüristler Derneği Başkanı
- Ulaş Akın
Şehir Planlama ve Tasarım Şefi, BİMTAŞ
- Derya Bigalı
Akbank Sanat Genel Müdürü
17
Etkinliğin Çıktıları?
•
‘Akıllı Şehirler Enstitüsü’nün resmi lansmanının
yapılması ile, Enstitü’nün aktif olarak çalışmaya başlaması
•
‘Akıllı Şehirler’ konseptinin ‘İnsan’ odağıyla çeşitli bileşenleriyle
ele alınmasıyla oluşacak farkındalık ve bilinç
•
Gerek konuşmacılar arasında, gerekse konuşmacılar ve
katılımcılar arasında doğacak potansiyel etkileşim yoluyla
muhtemel ‘Yeni Fikirler’ üretilmesi ve ‘İşbirlikleri Yaratılması’
•
Konuşmacıların izniyle, konuşma video’larının etkinliğe özel
youtube kanalı aracılığı ile ‘Akıllı Şehirler Enstitüsü’
websitesinde ve sosyal medyada paylaşılıyor olması
•
Etkinliğin, ODTÜ Enformatik Enstitüsü tarafından gözlemlenip,
değerlendirilmesi ve ilgili ‘Sonuç Rapor’unun yayımlanması
18
Teşekkürler...
19
Download

Akıllı Şehirler ve İnsanlar” Lansman Etkinliği, 4 Şubat 2014, İstanbul