17 Nisan 2014
Perşembe
16 Nisan 2014
Çarşamba
16-19 NİSAN 2014 II. KALKINMA AJANSLARI KONFERANSI PROGRAMI
15:30-16:00
Açılış
16:00-17:30
Ajanslara Bakış (2)
B
C
D
Bölgesel Yenilik Gündemi ( 2 )
Bölge Kalkınma İdareleri
(2)
Yerelde Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi Öncelikli
Dönüşüm Programı ( 2 + 3 )
Ajanslar İçin Hareketlilik Projeleri ( 1 )
Sosyal Politikalar: İnsan Merkezli Planlama ( 1 )
A
1. OTURUM
09:00-10:30
10:30-11:00
Bölgesel Gelişme Ulusal
Stratejisi (1)
2. OTURUM
11:00-12:30
Yeni Ulusal Kırsal Kalkınma
Stratejisi ( 1 )
Ara
Girişim Sermayesi ve Bireysel Katılım Sermayesi ( 2 )
Öğle Yemeği
12:30-14:00
3. OTURUM
14:00-15:30
Avrupa Birliği ve Mali İşbirliği
2014-2020 ( 1 + 4 )
Sosyal Girişimcilik
(2)
Faiz ve Faizsiz Kredi Desteği ( 1 + 3 )
Ara
15:30-16:00
4. OTURUM
16:00-17:30
Destek Hizmetleri Birimleri
(3)
5. OTURUM
09:00-10:30
Kalkınma Hikayeleri
( 2 + 5)
Yatırım Destek Ofisleri ( 3 )
Kurumsal İletişim ve Tanıtım
Birimleri ( 3 )
Planlama, Programlama ve
Koordinasyon Birimleri ( 3 )
Alternatif Destek Mekanizmaları ( 4 )
Bilgi İletişim Teknolojileri ve Bölgesel Gelişme ( 2 )
18 Nisan 2014
Cuma
Kalkınma Ajansları ve Sosyal
Analiz ( 1+3 )
Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejileri ( 1 )
Gaziantep'in Başarı Hikayesi ( 2 )
Bizden Renkler ( 5 + 6 )
Katılımcı Karar Alma ve Kolaylaştırıcılık ( 2 )
Kalkınma Kurulu Başkanları Toplantısı
Ara
15:00-15:30
19 Nisan
2014
Cumartesi
Hukuk Müşavirleri ve İç
Denetçiler ( 3 )
Sivil Toplum ve Bölgesel Gelişme ( 2 )
Öğle Yemeği
12:30-14:00
7. OTURUM
14:00-15:00
8. OTURUM
15:30
YER
İzleme ve Değerlendirme
Birimleri ( 3 )
Ara
10:30-11:00
6. OTURUM
11:00-12:30
Program Yönetimi Birimleri
(3)
Geleceğe Bakış : Benim Ajansım ( 7 )
Kalkınma Kurulu Başkanları Toplantısı
Kapanış Programı
10:30-12:30
12:30-14:00
Öğle Yemeği
14:00-19:00
Sosyal Program (Rumkale Gezisi)
Zeugma Mozaik Müzesi Sergi ve Konferans Merkezi - Kamil Ocak Cad., Şehitkamil, Gaziantep
YÖNTEMLER
1 - SEMİNER
2 - PANEL
3- TARTIŞMA
4- BEYİN FIRTINASI
5- VİDEO GÖSTERİMİ
6- SUNUŞ
7-İŞLİK
Download

16-19 nisan 2014 ıı. kalkınma ajansları konferansı programı