25. VERGİ HAFTASI
ETKİNLİKLERİ
(24 Şubat- 02 Mart 2014)
Nilüfer Vergi Dairesi Müdürlüğü
Personelimize Yönelik Olarak:
Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında; Başkanlığımızca çalışanlarımıza gönderilen çeşitli
hediyeler verilmiştir.
*Birim amirlerine “GİB logo lu, Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı” sıcak baskılı, hesap
makinalı, blok notlu, siyah renkli sekreterlik, kutulu lazer baskılı metal anahtarlık, tanpon
baskılı metal tükenmez kalem hediye edilmiştir.
*Çalışanlarımıza “GİB logo lu, Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı” baskılı ajanda ve tanpon
baskılı metal tükenmez kalem hediye edilmiş
Vergi Dairesi personeli arasında karşılıklı ziyaretler
Vergi Dairelerinde çalışan personel arasındaki iletişimi arttırmak amacı ile;
Müdürlüğümüzce, Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı İsa POLAT’ın başkanlığında bir ziyaret
ekibi oluşturularak Gemlik Vergi Dairesi Müdürlüğünün ziyaretine gidilmiş, Kemalpaşa Vergi
Dairesince oluşturulan bir ziyaret ekibi de Müdürlüğümüzü ziyaret etmiştir.
Kemalpaşa Vergi Dairesi Müdürlüğünce Müdürlüğümüze yapılan ziyaret.
-1-
Download

Nilüfer Vergi Dairesi Müdürlüğü - Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı