2014 YILI
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU (T.T.K.)
SOLIDWORKS YAZILIMLARI LİSANS GÜNCELLEME HİZMETİ ALIMI
TEKNİK ŞARTNAMESİ
1.
AMAÇ
Kurumumuz Maden Makinaları Fabrika İşletme Müdürlüğünde kullanılmakta olan ve
aşağıda özellikleri verilen yazılımların 1 (bir) yıl süre ile lisans güncelleme ile bakım ve teknik
desteğini sağlamak üzere hizmet alımı yapılacaktır.
2.
YAZILIM DESTEK TEKNİK ÖZELLİKLER
2.1. Lisans destek süresi uzatılacak yazılımların özellikleri aşağıda açıklanmıştır:
Sıra
No
1
2
3
4
5
6
Ürün Adı
Miktar (Adet)
SolidWorks Standard 2013 Network Aboneliği
SolidWorks Premium 2013 Network Aboneliği
SolidWorks Enterprise PDM 2013 CAD Editor Aboneliği
SolidWorks Enterprise PDM 2013 Viewer Aboneliği
(5 Kullanıcılı)
GearTrax Aboneliği
SolidCam 2.5/3D +AFRM+HSM+HSS+4D Sim+ Tornalama
+Bundle: SolidWorks Standard 2013 Aboneliği
2+2= 4
1
3+3= 6
1
1
1
Tüm lisanslar için yazılım destek süresi, sözleşme tarihinden itibaren bir yıl olacaktır. 1.
kalemdeki 2 adet lisans ile 3. kalemdeki 3 adet lisans için yazılım destek süresi, garanti süresi
sonu olan 25/04/2015 tarihinden itibaren başlatılacaktır. Yukarıda listelenen tüm yazılımların
lisans güncelleme hizmeti tek bir firma tarafından sağlanacaktır.
2.3. Kısmi teklif verilmeyecektir.
2.4. Yukarıda özellikleri belirtilen yazılımlara ilişkin teknik destek hizmeti; hafta içi mesai
saatleri içerisinde (resmi tatiller hariç) uzaktan erişim, telefon, e-mail ile ve gerektiğinde
yerinde desteği içerecektir. Yüklenici firma, bu hizmet için 1 yıl boyunca ayrıca ücret talep
etmeyecektir.
3.
GENEL HÜKÜMLER
3.1. Yazılımın destek süresi Türkiye Taşkömürü Kurumu adına uzatılacaktır.
3.2. Yazılımlar 1 (bir) yıl süre ile firma garantisinde olacaktır. Garanti süresince versiyon
güncelleme (telefon, internet, e-posta yoluyla verilebilecektir) ve kullanıcı destek hizmetleri
ayrıca ücret talep edilmeksizin firmaca sağlanacaktır.
3.3. Teklif verecek firmalar, bakım ve destek hizmeti teklif edilen yazılımın üretici ve/veya
distribütörü tarafından yetkilendirilmiş satıcısı olduklarını teklifleri ile birlikte
belgelendireceklerdir. Teklif verecek firmaların üretici firma web sitelerinde ‘yetkili satıcı’
veya ‘distribütör’ olarak yer almaları geçerli belge sayılacaktır.
3.4. Firmalar herbir kalem yazılım desteği için ayrı, ayrı fiyat teklif edeceklerdir. Ekonomik
açıdan en avantajlı teklif toplamda en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
3.5. Firmalar tekliflerini Türk Lirası (TL) olarak verecektir. Ödeme, lisans destek süresinin
uzatıldığının üretici firma web adreslerinden Kurumumuzca tespiti sonucu, siparişi üstlenen
firma faturası karşılığı gerçekleştirilecektir.
3.6. Fatura, aşağıdaki fatura kesim bilgileri doğrultusunda düzenlenecektir.
VERGİ
VERGİ
FATURA ADRESİ
DAİRESİ
NUMARASI
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü
Yayla Mahallesi, Bağlık Caddesi, İhsan Soyak Sokak, No: 2 KARAELMAS 879 003 3931
67090 ZONGULDAK
2.2.
Sayfa 1 / 1
Download

SOLIDWORKS YAZILIMLARI LİSANS GÜNCELLEME HİZMETİ