SELÇUK TTO ÇAĞRI DUYURUSU
SosyoEkonomik ve
Beşeri
Bilimler Alanı
2015 yılı
çağrısı
ÇAĞRI KONUSU VE KAPSAMI
Avrupa Birliği Horizon 2020 Programı'nda “Değişen Dünyada Avrupa; Kapsayıcı,
Yenilikçi ve Yansıtıcı Toplumlar” Alanı 2015 Çağrısı açılmıştır. Horizon 2020
Programı'nda Sosyo-Ekonomik ve Beşeri Bilimler alanı araştırmacılarına yönelik
açılan en kapsamlısı olarak nitelendirilebilecek çağrı, aşağıda belirtilen konu
başlıklarından da anlaşılacağı üzere başta bilgi ve iletişim teknolojileri
araştırmacıları olmak üzere farklı disiplinden pek çok araştırmacıya hitap
etmektedir.
2015 YILI
ÇAĞRI
DUYURUSU
ÇAĞRI BAŞLIKLARI
1.INSO-1-2015: ICT-enabled open government
2. INSO-4-2015: Innovative schemes for open innovation and science 2.0
3.INSO-5-2015: Social innovation Community
4. EURO-5-2015: ERA-NET on Smart Urban Futures
5.EURO-6-2015: Meeting new societal needs by using emerging technologies in the
public sector
6. REFLECTIVE-6-2015: Innovation ecosystems of digital cultural assets
7. REFLECTIVE-11-2015: Enabling Innovation - Creating Impact from Social Sciences
and Humanities
8. REFLECTIVE-2-2015: Emergence and transmission of European cultural heritage
and Europeanisation
9. REFLECTIVE-3-2015: European cohesion, regional and urban policies and the
perceptions of Europe
Uluslararası Proje Geliştirme
Temsilcisi
TEL: 0 551 219 48 22
nilgunozdemir@
konyateknokent.com.tr
2014 ● Cilt 1, Sayı 1 ● Konya Teknokent/SELÇUK TTO● (332)262 02 02
SELÇUK TTO ÇAĞRI DUYURUSU
SosyoEkonomik ve
Beşeri
Bilimler Alanı
2015 yılı
çağrısı
2015 YILI
ÇAĞRI
DUYURUSU
ÇAĞRI BAŞLIKLARI
10. REFLECTIVE-4-2015: Cultural opposition in the former socialist countries
11. REFLECTIVE-5-2015: The cultural heritage of war in contemporary Europe
12. REFLECTIVE-8-2015: Communication and dissemination platform
13. INT-01-2015: Enhancing and focusing research and innovation cooperation with
the Union’s key international partner countries - proposals targeting Australia, USA,
Brazil, South Africa, Ukraine
14. INT-02-2015: Encouraging the research and innovation cooperation between the
Union and selected regional partners – proposals targeting Southern
Mediterranean Neighbourhood, Eastern Partnership
15. INT-03-2015: Europe's contribution to a value-based global order and its
contestants
16. INT-04-2015: The European Union's contribution to global development: in
search of greater policy coherence
17. INT-05-2015: Rethinking the European Union crisis response mechanism in light
of recent conflicts
18. INT-06-2015: Re-invigorating the partnership between the two shores of the
Mediterranean
19. INT-07-2015: Towards a new geopolitical order in the South and East
Mediterranean region
Uluslararası Proje Geliştirme
Temsilcisi
TEL: 0 551 219 48 22
nilgunozdemir@
konyateknokent.com.tr
2014 ● Cilt 1, Sayı 1 ● Konya Teknokent/SELÇUK TTO● (332)262 02 02
20. INT-08-2015: The European Union and the Eastern Partnership
21. INT-09-2015: The European Union, Turkey and its wider neighbourhood: challenges and opportunities
22. INT-10-2015: The European Union and integration challenges in the Balkans
23. INT-11-2015: European cultural and science diplomacy: exploiting the potential of culture and science in the EU’s
external relations
24. INT-12-2015: The cultural, scientific and social dimension of EU-LAC relations
25. YOUNG-3-2015: Lifelong learning for young adults: better policies for growth and inclusion in Europe
26. YOUNG-4-2015: The young as a driver of social change
Programa ilişkin ayrıntılı bilgi ve formlara erişim için:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html
Sayfa 2
2014 ● Cilt 1, Sayı 1 ● Konya Teknokent/SELÇUK TTO● (332)262 02 02
Download

ayrıntılı bilgi için tıklayınız.