Bilgilendirme Belgesi
Ekim 2014
Taslak Disability Inclusion Regulation
2014 (2014 Engellilik Kaynaştırma
Yönetmeliği)
Disability Inclusion Act 2014 (NSW)
Disability Inclusion Act 2014 (the Act) (2014 Engellilik Kaynaştırma Yasası)
14 Ağustos 2014’te NSW Parlamentosu’ndan geçmiştir. Yasa, engellilerin insan
haklarını daha iyi tanımayı ve NSW Hükümeti’nin engellilikle ilgili rolünü hem
şimdi hem de National Disability Insurance Scheme (Ulusal Engellilik Sigortası
Programı) tam olarak yürürlüğe girdiğinde düzenlemeyi amaçlamaktadır.
Önce Yönetmeliğin sonuçlandırılması gerektiğinden, Yasa henüz başlamamıştır.
Yasanın, Uluslararası Engelliler Günü olan 3 Aralık 2014’te başlaması
planlanmaktadır. Yasa hakkında daha fazla bilgi www.facs.nsw.gov.au/dia
internet adresindedir.
Taslak Disability Inclusion Regulation 2014
Taslak Yönetmelik, Yasanın doğru bir şekilde işlemesi için gerekli bilgileri sağlar.
Bu, şunları içerir:
■ NSW Disability Inclusion Plan’ına (NSW Engellilik Kaynaştırma
Planı) ve disability inclusion action plans’ına (engellilik kaynaştırma
eylem planları) hangi tarihlerden itibaren gerek duyulacağı
■ Disability Council (Engellilik Konseyi) başkanının ve başkan vekilinin
nasıl atanacağına ve ne süreyle atanabileceklerine ilişkin ayrıntılar
■ Yasa’da sözü geçen engellilik hizmet standartlarının neler olacağının
onayı
■ “supported group accommodation”’ (“destekli grup yerleşimi”) tanımının
kapsadığı ve kapsamadığı tesis türleri hakkında daha fazla bilgi .
■ yeni ve var olan görevlilerin ve kurul üyelerinin istihdam taramasına
ilişkin ayrıntılar.
Taslak Yönetmelik hakkında daha fazla bilgi www.facs.nsw.gov.au/dia
adresindeki bilgilendirme kitapçığında verilmiştir.
Bölüm 1 Başlangıç
Bölüm 1, 3 Aralık 2014 Yönetmeliğinin başlangıç tarihini belirler. Ayrıca, Yasa
kapsamında NSW Department of Family and Community Services (FACS)’tan
fon alabilecek teşekküllerin (yasal kuruluşların) türlerine eklemede bulunur.
www.facs.nsw.gov.au
Turkish
Bilgilendirme Belgesi
Ekim 2014
Yasa şu anda fonların NSW Hükümeti kamu hizmetleri kuruluşlarına,
belediyelere, kurumlara veya tüzel kuruluşlara gitmesine izin verir.
Yönetmeliğin 4’üncü Maddesi, kendi hesabına çalışan girişimcileri,
ortaklıkları ve ACT Toplum Hizmetleri Müdürlüğünü de bu listeye ekler.
Bu, FACS’ın fon sağlayabileceği sağlayıcıların çeşidini artırır ve National
Disability Insurance Scheme (NDIS)’e (Ulusal Engellilik Sigortası Programı)
bu geçiş sürecinde yeni sağlayıcıların pazara girmesini teşvik edebilir ve
engellilere daha fazla seçenek sağlayabilir.
Bölüm 2 Engellilik planlaması
Bölüm 2, engellilik planlaması için şu başlangıç günlerini belirler:
■ State Disability Inclusion Plan (Eyalet Engellilik Kaynaştırma Planı)
NSW Hükümeti’nin gelecek dört yıl için yönünü belirleyecektir.
Yönetmelik, bu Plan’ın 1 Temmuz 2015’e kadar hazır olması gerektiğini
söyler. (madde 5).
■ Disability inclusion action plans (Engellilik kaynaştırma eylem
planları), hükümet daireleri için 1 Aralık 2015’te, belediyeler için
1 Temmuz 2017’de hazır olmalıdır (madde 6) – bu tarih tüm
belediyeler için planlama ve rapor verme çerçevesi ile uyuşmaktadır.
Bölüm 3 Hizmet standartları
Bölüm 3, Yasa kapsamında engellilik hizmet standartlarını belirler (madde 7).
Bunlar, NSW Disability Service Standards’dır (NSW Engellilik Hizmet
Standartları). Engellilik Hizmetleri için Ulusal Standartlar ve diğer eyaletler ve
bölgelerdeki benzer standartlar da tanınabilir.
Taslak Yönetmelik, Yasa’daki “supported group accommodation”ın
(“destekli grup yerleşimi”) tanımı hakkında daha fazla bilgi sağlar. Bu tanım,
Yasa kapsamında belirlenmiş olan yeni olay bildirme programı için önemlidir,
böylece hizmet sağlayıcılar program kapsamında bildirmek zorunluluğunda
olup olmayacaklarını bilirler. Bu ayrıca, destekli grup yerleşiminde gelecekte
sunulacak olan barınma ve hizmet standartları için de önemlidir.
Madde 8 FACS tarafından çalıştırılan veya fon sağlanan bir destekli grup
yerleşim servisinin tanıma dâhil edildiğini bildirir. Ayrıca, engelli bir yerleşim
sakini tarafından kiralanan veya mülkiyetinde olan tesislerin dâhil edilmediğini
ve yerinde desteğin, yerleşim sakinlerinin bağımsızlıklarını artırmak amacıyla
sağlandığını bildirir.
Sabıka kaydı kontrolleri (Bölüm 4 Hakkı olan teşekküller için
parasal yardım)
Bölüm 4, FACS tarafından fon sağlanan engellilik hizmeti sağlayıcıları
tarafından çalıştırılan görevliler ve kurul üyeleri için sabıka kontrolü hakkındaki
daha geniş ayrıntıları belirler.
www.facs.nsw.gov.au
Turkish
Bilgilendirme Belgesi
Ekim 2014
Madde 9 sabıka kontrolünün şöyle olması gerektiğini belirtir:
■
Avustralya Federal Polisi tarafından hazırlanan National Criminal
Record History Check veya National Police Certificate şeklinde
olmalıdır
■
altı aydan uzun bir süre önce hazırlanmış olmamalıdır
■
hazırlandıktan, elde edildikten veya sağlandıktan sonraki dört yıl
boyunca güvenlikli ve emin bir yerde saklanmalıdır.
Madde 9 ayrıca, gerekirse bir kişinin Avustralya dışındaki sabıka kaydının
doğrulanması için bir yeminli ifadenin de gerekebileceğini belirtir.
Taslak Yönetmelik ayrıca, engelli bir kişiye destek veya hizmet sağlamak
üzere işe alınan danışmanların da, sabıka kontrolünden geçmesi gereken
ilgili görevliler olduğunu söylemektedir (madde 10).
Bu maddeler, engellilik hizmeti sağlayıcılarına, sabıka kaydı kontrollerinin
nasıl yapılması gerektiği hakkında daha geniş bir açıklık sağlar.
Disability Council (Bölüm 5 Diğerleri)
Bölüm 5, Engellilik Hizmetleri Bakanı’nın Disability Council’ın (Engellilik
Konseyi) bir üyesini başkan ve bir üyesini de başkan vekili olarak atamasını
emreder. Başkan ve başkan vekili bu görevi bir yıldan fazla yürütemezler ama
yeniden atanabilirler (madde 11).
Sabıka kaydı kontrolleri (Bölüm 5 Diğerleri)
Yukardaki (fon sağlanan servislerce çalıştırılan görevlilerle ilgili) madde
9’a benzer şekilde, Bölüm 5, FACS tarafından işe alınan görevlileri için
sabıka kaydı kontrolü ile ilgili ayrıntıları (madde 12) kapsar ve ilgili görevliler
tanımındaki danışmanları içerir (madde 13).
Bölüm 6 Korumalar ve geçiş hükümleri
Bölüm 6 FACS ve fon sağlanan engellilik sağlayıcılarına ilişkin sabıka kaydı
kontrolleri için ana tarihleri belirler (maddeler 14, 15 ve 16):
■ 3 Aralık 2014’ten itibaren, herhangi bir ilgili görevli ve kurul üyesi için
sabıka kaydı kontrolü yapılmalıdır.
■ Var olan tüm ilgili görevliler ve kurul üyeleri için – bunlar, FACS veya
sağlayıcı tarafından 3 Aralık 2014’ten önce çalıştırılanlardır – sabıka
kontrolleri 1 Aralık 2015’ten önce yapılmalıdır. Bu ek zaman, büyük
kuruluşların işgücündekiler için bu kontrolleri yaptırmalarının zaman
alacağı gerçeği kabul edildiğinden sağlanmıştır.
www.facs.nsw.gov.au
Turkish
Bilgilendirme Belgesi
Ekim 2014
Görüşlerinizi bildirin
Yasa ve taslak Yönetmelik hakkında daha fazla bilgi için www.facs.nsw.gov.au/dia
sitesini ziyaret edin. Sağırlar, duyma veya konuşma engelliliği olanlar veya bir
tercüman kullanmak isteyenler için ayrıntılar da internet sitemizde mevcuttur.
Düşüncelerinizi ve sorularınızı [email protected]
adresine gönderebilir veya 1800 446 470 numaralı telefonu arayabilirsiniz.
Görüşlerin bildirilmesi 27 Ekim 2014 günü saat 5’te kapanacaktır.
www.facs.nsw.gov.au
Turkish
Download

Disability Inclusion Regulation 2014 Fact sheet - Turkish