GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ
1032
( Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin )
URAY VD
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Onay Zamanı :
DÖNEM TİPİ
Yılı
2013
Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)
Dönem
4. Dönem
09.02.2014 - 11:46:03
Vergi Kimlik Numarası
0860460178
E-Posta Adresi
Ticaret Sicil No
İrtibat Tel No
Soyadı (Unvanı)
AS KARO İMALAT İNŞ.NAK.İTH.İHR
Adı (Unvanın Devamı)
SAN VE TİC.LTD.ŞTİ.
ZARAR
Ticari Bilanço Karı veya Zararı
324
6464455
KAR
0,00
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler
546.753,04
7.813,19
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler
0,00
Kar ve İlaveler Toplamı
554.566,23
Zarar ve İndirimler Toplamı
0,00
Zarar
0,00
Kar
554.566,23
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları
0,00
İndirime Esas Tutar
554.566,23
Toplam
0,00
Dönem Zararı
0,00
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları
0,00
Safi Geçici Vergi Matrahı
554.566,23
KVK’nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine (Geçici Vergiye) Tabi Matrah
KVK’nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi (Geçici Vergi) Oranı
KVK’nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine (Geçici Vergiye) Tabi Matrah
KVK’nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi (Geçici Vergi) Oranı
Genel Orana Tabi Geçici Vergi Matrahı
0,00
0
0,00
0
554.566,23
VERGİ BİLDİRİMİ
Geçici Vergi Matrahı
554.566,23
Hesaplanan Geçici Vergi
110.913,25
Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi
101.974,47
Ödenmesi Gereken Geçici Vergi
Mahsup Edilecek Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı
Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı
Mahsup Edilecek Geçici Vergi ve Tevkifat Tutarı Toplamı
Ödenecek Geçici Vergi
8.938,78
0,00
4.782,07
106.756,54
4.156,71
Sonraki Döneme Devreden Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı
0,00
Sonraki Döneme Devreden Tevkifat Tutarı
0,00
Sonraki Döneme Devreden Hesaplanan Geçici Vergi
0,00
Damga Vergisi
Kazancın Tespit Yöntemi
42,60
Bilanço
Bilanço Tipi
Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil)
Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği
Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM
Mükellef
Vergi Kimlik Numarası
0860460178
Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No)
Soyadı, Adı (Unvanı)
27559812762
Soyadı, Adı (Unvanı)
AS KARO İMALAT
İNŞ.NAK.İTH.İHR
SAN VE TİC.LTD.ŞTİ.
GÜRBÜZ
OLCAY
Ticaret Sicil No
Tic. Sic. No/Oda Sic. No
E-Posta Adresi
E-Posta Adresi
1585
[email protected]
İrtibat Tel No
324
6464455
İrtibat Tel No
324
3368096
Beyannameyi Gönderen Mükellef / SM / SMMM / YMM
Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No)
27559812762
Soyadı, Adı (Unvanı)
GÜRBÜZ
OLCAY
Oda Sicil No
1585
E-Posta Adresi
[email protected]
İrtibat Tel No
324
3368096
EKLER
FATURA BİLGİLERİ
Merkez /
Şube
Merkez
Matbaa / Noter
T.C. Kimlik No
Matbaa / Noter
Vergi Kimlik No
20849159738
Fatura Tarihi
Fatura Seri Sıra No
31/12/2013 A-48361
Alıcı T.C.
Kimlik No
Alıcı Vergi
Kimlik No
7280272734
Tutarı
3.398,40
TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU ( TL )
Açıklama
Cari Dönem
(2013)
A. Brüt Satışlar
10.642.948,50
. 1. Yurtiçi Satışlar
10.007.205,99
. 2. Yurtdışı Satışlar
578.578,50
. 3. Diğer Gelirler
57.164,01
B. Satış İndirimleri (-)
59.598,59
. 1. Satıştan İadeler (-)
59.598,59
C.Net Satışlar
10.583.349,91
D. Satışların Maliyeti (-)
9.176.239,32
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)
9.176.014,32
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)
Brüt Satış Karı veya Zararı
225,00
1.407.110,59
E. Faaliyet Giderleri (-)
865.376,22
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)
578.065,87
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)
287.310,35
Faaliyet Karı veya Zararı
541.734,37
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar
69.043,01
. 3. Faiz Gelirleri
31.944,10
. 7. Kambiyo Karları
37.098,91
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)
8.799,71
. 4. Kambiyo Zararları (-)
8.799,71
H. Finansman Giderleri (-)
73.021,30
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)
73.021,30
Olağan Kar veya Zarar
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar
528.956,37
17.796,67
TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU ( TL )
Açıklama
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar
Cari Dönem
(2013)
17.796,67
Dönem Karı veya Zararı
546.753,04
Dönem Net Karı veya Zararı
546.753,04
DİPNOT
1- Maliyet hesaplama sistemleri (safha veya siparıs stok degerleme yöntemleri agırlıklı ortalama maliyetI
ilk giren ilk çıkar hareketli ortalama maliyeti v.s. )
a)amortisman gideri :356.905,69.-TL
aa)normal amortisman gideri :356.905,69.-TL
ORTALAMA MALIYET YÖNTEMI.
Download

askaro 2013-04 g.vergi byn