17. İnsan Ticaretine Konu Kişilerin Adalete Erişimini Teşvik ve İnsan Ticareti ile
Mücadelede Türkiye’nin Çabalarına Destek Projesi
Sorumlu Kurum/Birim:
ABGM, ve İçişleri Bakanlığı ile Uluslararası Göç Örgütü (IOM)
işbirliğinde
Projenin Faydalanıcıları:
Projenin Süresi:
2007(Mart)- 2009
Projenin Bütçesi:
2.965.216 Avro Bakanlık katkısı: 16.000 TL
Projenin Amacı:
Türkiye’nin insan ticaretini kovuşturma kapasitesi ile ticaret
mağdurlarının tanımlanması ve korunması kapasitesini
geliştirmektir.
Proje Faaliyetleri:
Proje kapsamında 40 hâkim ve savcının insan ticareti konusunda eğitici olarak eğitim alması
sağlanmıştır. El Kitabı hazırlanmış, karşılıklı adli yardım semineri düzenlenmiştir.
300 hâkim ve savcıya insan ticareti konusunda bölgesel eğitim faaliyetleri düzenlenmiştir.
Hazırlanan eğitim modülü bir yazılıma dönüştürülerek, elektronik kopya halinde Türkiye
genelinde 1160 hakim ve Cumhuriyet savcısına dağıtılmıştır.
Download

17. İnsan Ticaretine Konu Kişilerin Adalete Erişimini Teşvik ve İnsan