Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2)
Akreditasyon Kapsamı
TOPRAK MAHSÜLLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Ürün Teknolojisi Ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü
Akreditasyon No: AB-0253-T
Revizyon No: 06 Tarih: 22-Temmuz-2014
Deney Laboratuvarı
AB-0253-T
Adresi : TMO Güvercinlik Kampüsü Laboratuvar Şube
Müdürlüğü
İstanbul Yolu 9.Km GÜVERCİNLİK 06370
ANKARA / TÜRKİYE
Tel
: 0 312 5914160
Faks
: 0 312 5914169
E-Posta : [email protected]
Website : www.tmo.gov.tr
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Buğday Unu
Alveograf Tayini
ISO 27971
Buğday ve Unu
Yaş Gluten Tayini
ISO 21415-2
Un ve Tahıl Taneleri
Düşme Sayısı Tayini
ISO 3093
ICC 107/1
Tahıl ve Tahıl
Ürünleri
Ham Protein Tayini (Kjeldahl)
ISO 20483
AOAC 991.20
Tahıl
Hektolitre Tayini
ISO 7971-3
Tahıl ve Tahıl
Ürünleri
Kül Tayini
ISO 2171
Tahıl ve Tahıl
Ürünleri ve Yağlı
Tohumlar
Rutubet Tayini
ISO 712
TS 1632 EN ISO 665
TS 3977
Buğday Unu
Sedimentasyon Endeksi Tayini-Zeleny
Deneyi
ISO 5529
Tahıl (Buğday,
Arpa, Çavdar, Yulaf,
Tritikale, Mısır)
Fiziksel Analiz
TS 2974
TS 4078
TS 3267
TS 3200
TS 13138
TS 3415
EN 15587
Çeltik ve Pirinç
Fiziksel Analiz
TS 3997
TS 2408
Buğday Unu
Zedelenmiş Nişasta Tayini
ICC 172
Tahıl, Yağlı
Tohumlar
Yağ Tayini
ISO 659
Tahıl, Yağlı
Tohumlar
Aflatoksin Tayini
ISO 16050
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 2/2)
Akreditasyon Kapsamı
TOPRAK MAHSÜLLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Ürün Teknolojisi Ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü
Akreditasyon No: AB-0253-T
Revizyon No: 06 Tarih: 22-Temmuz-2014
AB-0253-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Buğday Unu
Farinograf Deneyi
ISO 5530-1
Buğday Unu
Extensograf Deneyi
ISO 5530-2
KAPSAM SONU
Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter Vekili
Download

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı