1. HAFTA PFS102 SINIF YÖNETİMİ Yrd. Doç. Dr. Ali Çağatay KILINÇ [email protected] KBUZEM Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi PFS102
SINIF YÖNETİMİ
İÇİNDEKİLER Eğitimimizin Temel Felsefesi
Bireyler İçin Yeni Roller
Yeni Yeterlikler
Öğrenme
21. yüzyılda eğitim nedir?
Eğitimde Temel Varsayımlar
21. yüzyılda eğitimin temel unsurları
21. yüzyılda okuryazarlık
21. yüzyılda öğrenci
21.yüzyılda öğretmen özellikleri
KBUZEM Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 PFS102
SINIF YÖNETİMİ
Temel Kavramlar ÖĞRENME EĞİTİM ÖĞRENCİ KBUZEM Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 3 PFS102
SINIF YÖNETİMİ
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN TEMEL YAPISINDAN YENİ OKUL TEORİSİNE
DOĞRU
Eğitimimizin Temel Felsefesi
 Üretken,
 Yaratıcı,
 Dünya ile yarışan
 Kendine güvenen ve fikirlerinin arkasında durabilen
 Türk milletinin temel değerlerine sahip
 Yabancı dil bilen
 bir gençlik yetiştirmek şeklinde tanımlanabilir.
Bireyler İçin Yeni Roller
 Takım çalışması ve disiplinler arası yaklaşım
 Mentorluk ve danışmalık
 Araştırma/geliştirme çalışmaları
 Dış paydaşlarla ortaklık ve çalışmalar
Yeni Yeterlikler
 Danışmanlık ve mentorlük bilgisi
 Yeni teknolojiler ve ICT bilgisi
 Araştırma becerileri
 Takım çalışması becerileri
 Kişilerarası ilişkiler becerileri
 İletişim becerileri
 Empati
Öğrenme
 Öğrenmeyi öğrenmek
 Yapmayı öğrenmek
 Birlikte yaşamayı öğrenmek
KBUZEM Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 4 PFS102
SINIF YÖNETİMİ
 Öğrendiğini yapmak
 Hayatı devam ettirmeyi öğrenmek
21. yüzyılda eğitim nedir?
Eğitim insanların problem görme ve çözme kapasitelerini geliştirmektir. Eğitim insanları
yaratıcı kılmaktır.
Eğitimde Temel Varsayımlar
 İmkansız diye bir şey yoktur
 İnsan bir bütündür
 Gelişim hayat boyu devam eder
 Disiplinler arası çalışmak esastır
 Bütünleştirilmiş yaklaşımlar esas alınmalıdır
 Proje tabanlı öğretim
 Elektronik medya günde 6 saatten fazlasını alıyor.
 Öğrenciler dijital öğreniyor
 Öğrenenleri de işin içine katan proje tabanlı müfredat esas alınmalıdır
21. yüzyılda eğitimin temel unsurları
 Bütünleşmiş ve Disiplinler arası
 Global Sınıflar, Globalleşme
 Gerçek Dünya ile ilgili
 Proje ve araştırma Temelli
 Öğrenci Merkezli
 Teknoloji ve Mültimedya
 Bütünleşmiş ve Disiplinler arası
 Adaptasyon ve Yaratıcılık Bireysel ve sosyal değişme, ve hayat boyu öğrenme
21. yüzyılda okuryazarlık
 Sanat ve Yaratıcılık
 Eko- Okur Yazarlık
KBUZEM Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 5 PFS102
SINIF YÖNETİMİ
 Finansal Okuryazarlık
 Medya Okuryazarlığı
 Sosyal-Duygusal Okuryazarlık
 Bilgisayar Okuryazarlığı
 Fiziksel Bakım ve Sağlık Okur Yazarlığı
 Globalleşme ve Kültürlerarası ilişkiler Okuryazar
21. yüzyılda öğrenci
 Kritik düşünme becerileri gelişmiş
 Problem çözebilen
 Yenilikçi
 Etkili iletişim kurabilen
 İşbirliği ve takım çalışması yapabilen
 Kendi kendine öğrenebilen
 Verileri değerlendirebilen
 Medya okuryazarı
 Dış dünyanın farkında
 Finansal ve mali okuryazar
 Temel vatandaşlık bilinci gelişmiş
 Bireyler olarak yetiştirilmelidir.
21.yüzyılda öğretmen özellikleri
 Proaktive
 Yeniliklere açık
 Takım Çalışmasını önemseyen
 Eğitim Değerlerine ve etik değerlere bağlılık
 ICT bilen
 Veli ve tüm çalışanlarla iyi ilişkiler kurabilen
Kaynakça KBUZEM Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 6 
Download

PFS102 - Karabük Üniversitesi