AMATÖR KULÜP GÖREVLİSİ SAHA İÇİ GİRİŞ­KARTI BAŞVURU FORMU
EK:2
2012-2013 Sezonunda aşağıda kimlik bilgileri bulunan ..............................................................................
kulübünün aşağıda kimlik bilgileri ve görevi belirtilen görevlisine saha içi giriş kartının çıkartılmasını
arz ederim.
KULÜBÜN
TFF TESCİL KODU: ...................................
KULÜP YETKİLİSİ
KULÜP YETKİLİSİ
Adı - Soyadı
Adı - Soyadı
Tarih - Mühür - İmza
Tarih - Mühür - İmza
KİMLİK BİLGİSİ
GÖREVİ (İşaretleyiniz)
T.C. Kimlik No
:……………………………….
Kulüp Yöneticisi
Soyadı
:……………………………….
Doktor
Adı
:……………………………….
Sağlık Görevlisi
Doğum Tarihi
:……………………………….
Masör
NOT: Kulüpler Yönetim Kurulu Üyesi olan 5 kişiye ve Yönetim Kurulunun
belirleyeceği antrenör ve faal futbolcu olmayan 2 kişiye olmak üzere en fazla 7 kişiye
“Kulüp Yöneticisi” saha içi giriş kartı çıkartabilir.
Download

AMATÖR KULÜP GÖREVLİSİ SAHA İÇİ GİRİŞKARTI BAŞVURU