H.Ü. Aile Hizmetleri, Uygulama ve Araştırma Merkezi
H.U. Family Services Practice and Research Center
Aile içi Şiddet ve Kadın
6-7 Mart 2014
H.Ü. Beytepe Yerleşkesi
Sizleri
Aile İçi Şiddeti
konuşmaya davet ediyoruz.
www.ahum.hacettepe.edu.tr/etkinlikler
Önemli Tarihler
Bildiri Özeti Gönderilmesi İçin Son Tarih:
1 Şubat 2014
Kabul Edilen Bildirileri Özeti İlanı:
7 Şubat 2014
Tam Metninin Gönderilmesi İçin Son Tarih:
26 Şubat 2014
Programın İlan Edilmesi:
1 Mart 2014
Download

Aile İçi Şiddet ve Kadın - Aile Hizmetleri Uygulama ve Araştırma