DBMM
10000
D.İÇİ MAL ALIŞLARI
7500
D.İÇİ GİDERLER
2500
D.İÇİ MAL SATIŞLARI
27850
DSMM
15000
KAR
BAĞ-KUR PRİMİ
890
2014 YILI MAHSUP EDİLECEK GEÇİCİ VERGİ
DBMM
D.İÇİ MAL ALIŞLARI
TOPLAM
DSMM
SATILAN MAL MALİYETİ
D.İÇİ MAL SATIŞLARI
MAL SATIŞ KARI
D.İÇİ GİDERLER
2014 YILI TİCARİ KAZANÇ:
10000
7500
17500
15000
2500
27850
25350
2500
22850
BEYAN EDİLEN KAZANÇ
BAĞ KUR PRİMİ
SAFİ TİCARİ KAZANÇ
VERGİYE TABİ (GELİR MATRAHI)
HESAPLANAN GELİR VERGİSİ
22850
890
21960
21960
3842
0-11000
-%15 11000*%15=
11000-27000 -%20 10960*%20=
1650
2192
3842
TOPLAM
MAHSUP EDİLECEK VERGİ
ÖDENMESİ GEREKEN GELİR VERGİSİ
1.TAKSİT-31 MART 2015 E KADAR ÖDENECEK
2.TAKSİT - 31 TEMMUZ 2015 E KADAR ÖDENECEK
2061,75
1780,25
890,13
890,13
GİDERLİR TOP
20000
KAR
22850
GELİRLER TOPLAMI
42850
Download

dbmm 10000 giderlir top d.içi mal alışları 7500 20000 d.içi giderler