2014 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVI BAŞVURU SAYILARI
2014-ÖSYS ‘ye toplam 2.086.087 kişi başvurmuştur.
2014 YGS ye girmek isteyen 2.007.659 kişidir.
Sadece sınavsız geçiş için başvuran aday sayısı 78.428 kişidir.
Son sınıf düzeyinde başvuran sayısı 850.840 kişi,
Mezun düzeyinde başvuran sayısı ise 1.235.247 kişidir.
Bu sayılar dikkatli incelendiğinde üniversite sınavına giren öğrencilerin çoğunun mezun
öğrenciler olduğunu görüyoruz. Dershanelere olan ihtiyaç da işte buradan kaynaklanmaktadır. Sınava
başvuran toplam öğrenci sayısının %59.22 ‘si mezun öğrencidir. Okuyan öğrenciler de oluşturulan
“seneye daha iyi yer kazanırsın beklentisi” dershanelerdeki mezun öğrenci sayısını artırmakta, son
sınıfta okuyan öğrencilerde ise bir rehavet getirmektedir.
Meslek liselerinden mezun olan/olacak öğrencilerden sınavsız geçişe başvuran öğrenci
sayısının düşüklüğü ilgi çekmektedir. Sadece sınavsız geçişe başvuran öğrenci sayısı 78.428.Toplam
başvuran öğrenci sayısının % 3.75 ‘i. Oysa 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında meslek liselerinin son
sınıfında yaklaşık 350.000 öğrenci okumaktadır. Bunun anlamı meslek lisesi öğrencilerinin son sınıfta
okuyan veya mezun olan öğrencilerinin %80 ‘i sınava girmektedir. Sınavlara giren öğrenci sayısının
yüksek çıkmasının altında yatan en önemli sebeplerden biride budur.
2012 yılı Osym istatistikleri incelendiğinde(2013 yayınlanmadı) ilginç bir tablo karşımıza
çıkıyor.2012 yılında Meslek Lisesi(And.Öğrt.ve İHL hariç) öğrencilerinden sınava başvuran 228.718
öğrencinin sadece 13374 tanesi ( %5.84 )lisans bölümlerine yerleşmeye hak kazanmıştır. Bu
öğrencilerin dağılımlarına baktığımızda yerleşenlerin %63’ünü (8557 kişi) teknik liseler
oluşturmaktadır.
Sınava giren meslek lisesi öğrenci sayısıyla lisansa yerleşen sayısını dikkatlerinize sunuyorum.
İbrahim ŞAHİN
Eğitim Yöneticisi
Download

2014 öğrenci seçme ve yerleştirme sınavı başvuru sayıları