ÖDEMİŞ 1. İCRA VE İFLAS MÜDÜRLÜĞÜNDEN
BASİT TASFİYEYE DAİR İLANDIR
Dosya No: 2014/2 İflas
MÜFLİSİN ADI, SOYADI VE ÜNVANI : Mahmut SEVİL, Salih ve Mürüvvet' ten olma, 23.07.1984 d.lu,
İzmir ili Ödemiş ilçesi Türkönü Köyü nüf. Kayıtlı, 33907820518 TC nolu.
Yukarıda adı ve nüfus kaydı yazılı olan müflisin iflas tasfiyesinin İİK. nın 218. maddesine göre Basit
Tasfiye şeklinde yürütülmesine karar verilmiştir.
Bu sebeple; alacaklıların bu ilan tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde alacaklarını ve iddialarını
belgeleri ile birlikte bildirmeleri, bu müddet içinde alacaklılardan birinin giderleri peşin vermek suretiyle
tasfiyenin adi şekilde yapılmasını isteyebileceği İİK. nın 218. maddesi gereğince ilan olunur.
BASIN : 13244
Download

ödemiş 1. icra ve iflas müdürlüğünden basit tasfiyeye dair ilandır