MÜCEVHER
SEKTÖR
ENDEKSİ
KASIM
2014
MÜCEVHER
SEKTÖR
ENDEKSİ
KASIM
2014
Yasak kalktı, kartlı satışlar arttı
YILBAŞI,
KUYUMCULUK
SEKTÖRÜNE
HAREKET
GETiRECEK!
İstanbul Kuyumcular
Odası ve Boğaziçi
Araştırma ve
Yönetim Danışmanlık
iş birlikteliğiyle
hazırlanan Mücevher
Sektör Endeksi,
sektör hakkında
çarpıcı verileri ortaya
kuruyor.
Kasım ayı Mücevher Sektör Endeksi’ne göre yılbaşı döneminde
kuyum alışverişlerinin önemli ölçüde artacağı öngörülüyor.
Kuyumculuk sektörüne 4 taksit imkanının gelmesinden kaynaklanan
olumlu artış, kasım ayında da etkisini sürdürdü ve en fazla artış
yüzde 44’le Kapalıçarşı / Fatih perakendeci grubunda yaşandı.
İSTANBUL KUYUMCULAR ODASI (İKO) ve
Boğaziçi Araştırma ve Yönetim Danışmanlık iş
birliğiyle hazırlanan Mücevher Sektör Endeksi, son zamanlardaki en dinamik alanlardan
bir tanesi olan kuyumculuk sektörünün nabzını tutmaya devam ediyor. Kasım ayı Mücevher
Sektör Endeksi, tüketicilerin ürün ve marka
profilinin yanı sıra kuyumcuların geleceğe ilişkin beklentileri de ortaya koyuyor.
Kasım ayında Asya yakası perakende mağazalarını en yoğun günde ortalama 72 kişi ziyaret ederken; Kapalıçarşı / Fatih perakende
mağazaları ortalama 63 kişi, Avrupa yakası
perakende mağazaları ortalama kişi 53 kişiyi
ağırladı. Aynı tarihlerde Asya yakası perakende mağazalarında harcamaya dönüş oranı
yüzde 21,5, Kapalıçarşı / Fatih perakende mağazalarında yüzde 22,5, Avrupa yakası perakende mağazalarında ise yüzde 21,4 olarak
gerçekleşti.
Yılbaşı beklentileri artırdı
Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte özellikle hediyelik altın takı ve mücevher satışında önemli
bir atış bekleniyor. Araştırmaya katılan kuyumcuların yüzde 54’ü işlerin artacağını belirtirken; yüzde 14’ü yılbaşı nedeniyle işlerin
azalacağını, yüzde 32’si ise işlerin aynı kalacağı görüşünde birleşiyor.
Yasak kalktı, kartlı satışlar arttı
Kasım ayı cirosunda kredi kartlı satışların ora-
nı, geçen aya göre yüzde 12 artarak, yüzde 41,1
olarak gerçekleşti. Kuyumculuk sektörüne 4
taksit imkanının gelmesinden kaynaklanan bu
olumlu artış, en fazla artış yüzde 44’le Kapalıçarşı / Fatih perakendeci grubunda olurken;
en fazla düşüş yüzde 23’le gümüş perakende
grubunda yaşandı.
Altın düşecek, dolar artacak
Kasım ayı sonunda yatırım araçlarından altında hareket düşüş yönlü iken doların yükseleceği, gümüş ve Euro’nun aynı seviyelerde seyredeceği öngörülüyor.
Kasım ayının trend ürünleri
kolye, küpe, gerdanlık için daha
•çokSet,atomyüzük,
taşlı modeller tercih edilirken; bileklik, bilezik ve zincir için taşsız modeller daha
çok tercih edildi.
•
Set, yüzük, kolye, küpe, gerdanlık, bileklik
için daha çok beyaz renk tercih edilirken; bilezik için sarı renk ön plana çıktı. Ayrıca, karışık
renkli ürünleri tercih edenlerin oranı da az sayılmayacak derecede.
•
Genel olarak parlak ürünlere olan talep
daha yüksek oranda iken set, bilezik ve zincirlerde karışık diye tabir edilen hem mat, hem
parlak ürünler tercih edildi.
Tüketici tercihlerinde tüm ürün gruplarında
•genellikle
14 ayar tercih edildi.
MÜCEVHER
SEKTÖR
ENDEKSİ
KASIM
2014
Mücevher Sektör
Endeksi
Kasım 2014
Mücevher Sektör Endeksi’nde kasım ayı verileri açıklandı.
İstanbul’un değişik noktalarında 384 kuyumcuyla yapılan araştırma,
çarpıcı sonuçları ortaya çıkardı.
Proje Kapsamı
MESLEK DAĞILIMI (%)
Kuyumculuk sektörü, 1000’i aşkın çalışanı olan firmalardan
ziyade KOBİ ölçeğindeki atölyeler ve az çalışanı bulunan
perakendecilerden oluşuyor.
İŞLETMELERİN
HUKUKİ STATÜSÜ
Araştırmada şahıs şirketlerin ağırlığı ön plana çıkıyor. Genel eğilimi değiştirmeyecek oranda Ltd. Şti. ve diğer şirket
(4 A.Ş., 4 Adi ortaklı ve 1 Kolektif şirket) bulunmaktadır.
Araştırmaya Konu Olan İşletmeler
%46,9 kuyum imalatçılar, %24,7 Avrupa yakası perakendeciler, %10,4 Asya yakası perakendeciler, %9,6 Kapalı
çarşı Fatih perakendecileri, %4,2 gümüş üreticiler ve %4,2
gümüş perakendecilerden oluşmaktadır.
%51,3 Perakendeci, %44,5 üreticidir
Markalı ürün satışı yapanlar %5,3, Markasız %60,2 ve hem
markalı hem de markasız ürün satanlar %34,5’tir.
İşletmeler hukuki statülerine göre %91 şahıs şirketi, %7
limited şirketten oluşmaktadır.
MÜCEVHER
SEKTÖR
ENDEKSİ
KASIM
2014
YAŞ GRUPLARINA
GÖRE DAĞILIM (%)
Sektör çalışanlarının yaş ortalaması 43,1
üreticilerde; 43,1, perakendecilerde: 42,9,
gümüşçülerde: 43,6’dır.
SOSYO-EKONOMİK STATÜ GRUPLARINA GÖRE DAĞILIM (%)
Sektörün sosya- ekonomik statüsüne bakıldığında araştırma katılan işletmelerin çoğunluğunun C1 e C2 grubunda
yoğunlaştığı görülmektedir.
CİNSİYET DAĞILIMI
Araştırmaya Konu Olan Bireyler
%98,2 erkek, %1,8 kadındır.
%15 yönetici, %85 işletme sahibidir.
Yaş ortalamaları 43,1’dir. Üreticilerde 43,1, perakendecilerde 42,9, gümüşçülerde 43,6’dır.
0-5 çalışanlı tüccar %45,9, 1-9 çalışanlı imalathane sahibi %42,3’tür.
%44,3 ilköğretim, %37,1 lise ve %18,6 üniversite ve
üstü mezunudur.
%19,3 AB, %72,6 C1 ve C2, %8,1 D sosyoekonomik statü grubunda bulunmaktadır.
Mağazaya gelen her 3 müşteriden 2’si alışveriş yapmadan çıkıyor.
Asya yakası perakende mağazalarını en yoğun günde ziyaret eden müşteri sayısı ortalama 72 kişi, Avrupa yakası
perakende mağazalarını ziyaret eden ortalama kişi sayısı
ise 57 kişidir.
Hem Asya hem de Avrupa yakası perakende mağazalarında harcamaya dönüş oranı %34,4’tür.
Kredi kartına taksit sınırlamasının satışlara olumsuz etkisi %46,7, üreticilerde bu oran %43,1, perakendecilerde ise
%48,2’dir.
ÖTV’nin kaldırılmasından memnun olanlar %49,3 memnun olmayanlar %4,6’dır.
Bu oran üreticilerde %55 memnun, %6 memnun değil, perakendecilerde ise %34 memnun, %2 memnun değildir.
Altında vadeli işlem yapanlar %2,6’dır. Ağustos ayında
alımlı yönlü pozisyon sayısı %28,6, satım yönlü pozisyon
sayısı %71,4’tür.
MÜCEVHER
SEKTÖR
ENDEKSİ
KASIM
2014
GÜVEN ENDEKSİ
Bu ay işlerinizin gelişimi ne yönde oldu?
%8,9 arttı, %68’i azaldı,
Bu ay için mevcut yatırımınızı yapar mıydınız?
%29,9 yapardım, %42,4’ü yapmazdım,
Bu ay için mevcut stok seviyenizin durumu nedir?
%25,8 normalden az, %9,4’ü normalden fazla yanıtını
vermiştir.
BEKLENTİ ENDEKSİ
Önümüzdeki ayda tedarikçilerden siparişlerinizin ne yönde değişeceğini düşünüyorsunuz?
%19,8 artacak, % 40,6’sı azalacak,
Önümüzdeki ayda satışlarınızın ne yönde değişeceğini düşünüyorsunuz?
%27,2 artacak, %41,5’i azalacak,
Önümüzdeki ay, yeni bir girişim yapmayı düşünüyor musunuz?
%21,7 düşünüyorum, %64,9’u düşünmüyorum yanıtını vermiştir.
SEKTÖR GÜVENİ
Bu ay işlerinizin gelişimi ne yönde oldu?
Ekim ayıyla karşılaştırıldığında; işlerin gelişiminde
artış olanlar % 22,1’den % 8,9’a düşmüştür.
SEKTÖR BEKLENTİSİ
Satışlarınız önümüzdeki ayda ne yönde olacak?
Bir önceki aya göre Kasım ayında tedarikçilerden
siparişlerin azalacağı beklentisi taşınmaktadır.
MÜCEVHER
SEKTÖR
ENDEKSİ
KASIM
2014
KAPI GİRİŞ VE HARCAMAYA DÖNÜŞ ENDEKSİ
Müşteri arttı, alışveriş azaldı
Kasım ayında; kuyum imalat, kuyum perakendeci, gümüş imalat ve
gümüş perakendeci işletmelerinin
genelinde Kapı Giriş Endeksi %115,8,
Harcamaya Dönüş Endeksi ise %87,4
olarak hesaplanmıştır. Bir önceki aya
ve geçtiğimiz 4 aylık periyoda göre
değerlendirildiğinde ziyaret sayısında en fazla artış bu dönemde olmuştur. Harcamaya dönüş endeksi ise
ters orantılı olarak azalma kaydetmektedir.
KREDİ KARTI CİRO ENDEKSİ
Kredi kartları satışları arttı
Kasım ayında; kuyum imalat, kuyum
perakendeci, gümüş imalat ve gümüş
perakendeci işletmelerinin genelinde
Kredi Kartı Ciro Endeksi % 138,9 olarak
hesaplanmıştır. Kredi kartlı satışların
cirodaki payında görülen bu artış kredi
kartına taksit sınırlamasının kaldırılmasından kaynaklı olduğu görülmektedir.
Bölgelere Göre Kredi Kartı
Ciro Payı
Geçtiğimiz aya göre cirodaki kredi kartı payındaki en fazla artış yüzde 44’le
Kapalıçarşı/Fatih perakende grubu
olurken, en fazla düşüş yüzde 23’le gümüş perakende yaşanmıştır.
MÜCEVHER
SEKTÖR
ENDEKSİ
KASIM
2014
YILBAŞI BEKLENTİSİ
Yeni yıl satışları artıracak!
Yeni yılın yaklaşmasıyla özellikle hediyelik altın takı ve mücevher grubunda satışlarınızın ne yönde değişeceğini bekliyorsunuz?
Yılbaşı’nın yaklaşmasıyla sektörde
özellikle hediyelik altın takı ve mücevher satışında olumlu bir beklenti görülmektedir.
%54’ü artacak, %14’ü azalacak, %32’si ise aynı kalacağını söyledi.
TÜKETİCİ TERCİHLERİ
Tüketiciler Tarafından En Çok Tercih Edilen Taş Türleri
KOLYE
KÜPE
Kasım Ayı Trend Ürünler
Set, yüzük, kolye, küpe, gerdanlık, için daha çok atom taşlı modeller tercih edilirken, bileklik,
bilezik ve zincir için taşşız modeller daha çok tercih edilmektedir.
SET
Set, yüzük, kolye, küpe, gerdanlık, bileklik için daha çok beyaz
renk tercih edilirken, bilezik için
sarı renk ön plana çıkmaktadır.
Ayrıca, karışık renkli ürünleri tercih edenler de az sayılmayacak
orandadır.
Genel olarak parlak ürünlere
olan talep daha yüksek oranda
iken, set, bilezik ve zincirlerlerde karışık diye tabir edilen hem
mat, hem parlak ürünler tercih
edilmektedir.
Tüketici tercihlerinde tüm ürün
gruplarında genellikle 14 ayar
tercih edilmektedir.
MÜCEVHER
SEKTÖR
ENDEKSİ
KASIM
2014
TÜKETİCİ TERCİHLERİ
Tüketiciler Tarafından En Çok Tercih Edilen Taş Türleri
YÜZÜK
Araştırmaya
Konu Olan İşletmeler
%46,9 kuyum imalatçılar, %24,7
Avrupa yakası perakendeciler,
%10,4 Asya yakası perakendeciler,
%9,6 Kapalıçarşı/Fatih perakendecileri, %3,9 gümüş üreticiler ve
%5,2 gümüş perakendecilerden
oluşmaktadır.
% 42,7 perakendeci, % 57,3 üreticidir
BİLEKLİK
Markalı ürün satışı yapanlar % 9,6,
markasız %41,1 ve hem markalı,
hem de markasız ürün satanlar
%49,2’dir.
Görüşülen bireylerin %43,0’ü yönetici, %57,0’si işletme sahibidir.
Asya yakası perakende mağazalarını en yoğun günde ziyaret eden
ortalama müşteri sayısı Kasım
2014’te ortalama 72 kişi, Kapalıçarşı/Fatih perakende mağazalarını
ortalama 63 kişi, Avrupa yakası perakende mağazalarını ziyaret eden
ortalama kişi sayısı ise 53 kişidir.
Kasım 2014’te Asya yakası perakende mağazalarında harcamaya
dönüş oranı %21,5, Kapalıçarşı/
Fatih perakende mağazalarında
%22,5, Avrupa yakası perakende mağazalarında ise harcamaya
dönüş oranı %21,4’tür.
BİLEZİK
TÜKETİCİ TERCİHLERİ
Tüketiciler Tarafından En Çok Tercih Edilen Taş Türleri
GERDANLIK
Güven ve
Beklenti Endeksi
Mücevher sektörü Güven Endeksi, % 100,6 olarak hesaplandığına
göre İstanbul Kuyumcular Odası
üyelerinin; işlerin gelişimi, mevcut yatırımı yapma ortamı ve
mevcut stok seviyeleri konularında değerlendirildiğinde Kasım
2014’te bir önceki aya ilişkin kötümser görünmektedir.
Aynı mantıkla Beklenti Endeksi
% 86,5 olarak hesaplandığına
göre mücevher sektörü, tedarikçilerden sipariş, satışlar ve
yeni girişim ortamı konusunda,
Kasım 2014’te bir sonraki aya
ilişkin kötümser bir beklentiye
sahiptir.
ZİNCİR
Güven ve beklenti endeksi bulgularına göre sektörde faaliyet
gösterenlerin güven ortamlarının kötümser bir hava içinde olduğu görülmektedir. Ayrıca yeni
girişimlerin teşvik edilmesi, girişimcilerin önündeki engellerin
azaltılması AB ülkeleri ile rekabet
şansımızın olduğu alanlara yönlendirilmesi ve diğer alanların da
geliştirilmesi beklentileri açısından yerinde olacaktır.
MÜCEVHER
SEKTÖR
ENDEKSİ
KASIM
2014
TÜKETİCİ TERCİHLERİ
Tüketiciler Tarafından En Çok Tercih Edilen Ayar,
Renk ve Mat/Parlak Ürün Tercihleri
Sektörel
Endeksler
Sektör
İstihdam
Endeksi
%100,0 olarak hesaplanmıştır.
Üreticilerde %103,8, perakendecilerde ise % 96,7’dır. Bir önceki
aya kıyasla perakende sektörü
istihdamında artış gözlemlenirken, üreticiler de oldukça fazla
bir düşüş görülmektedir.
Kapı Giriş Endeksi,
%115,8, harcamaya dönüş endeksi ise %87,4 olarak hesaplanmıştır.
Kredi Kartı Ciro Endeksi
%138,9 olarak hesaplanmıştır.
Kredi kartlı satışların cirodaki
payında görülen bu artış kuyumculuk sektörüne 4 taksit
imkanının gelmesinden kaynaklanıyor.
Altın Vadeli İşlem Pozisyon Endeksi
Long için %93,4, Short için
%18,6 olarak hesaplanmıştır.
Download

MÜCEVHER SEKTÖR ENDEKSİ