ÇOKLU EMİSYONLARIN MİKROREAKTÖR OLARAK KULLANIMI İLE
MANYETİK NANOPARTİKÜL ÜRETİM YÖNTEMİ
Buluş, DNA taşıyıcı sistem olarak kullanılabilecek katyonik lipit kaplı manyetik
nanopartiküllerin çoklu emülsiyonlar kullanılarak üretimini ile ilgilidir
Download

çoklu emisyonların mikroreaktör olarak kullanımı ile manyetik