2
Personality and Motivators Inventory
ÖRNEK RAPOR
Satış Uyum Raporu
Bu rapor kişiye özgü bir ölçme süreci sonun
oluşturulmuştur ve konuyla ilgili uzmanların
rehberliğinde yorumlanabilir. Rapor içeriğinde yer alan
bilgilerin gizliliği önemlidir ve sadece gerekli
durumlarda üçüncü şahıslarla paylaşılabilir.
YAŞ: 32
CİNSİYET: Kadın
KURUM: XYZ ŞİRKETİ
TARİH: 21.10.2013
Insight Personality Factors© 2007-2013. Insight Factor ürünüdür. Her hakkı saklıdır. Hiçbir şekilde izinsiz çoğaltılamaz.
1/3
ÖRNEK RAPOR
iPF© Sales
GENEL AÇIKLAMA
iPF© SALES, bireyin kendini bazı sıfatlara uyumluluğu açısından yaptığı değerlendirmelerden yola çıkarak,
onun kişilik, ihtiyaç ve rol yapılanmasını bir bütün olarak raporlayan bir değerlendirme aracıdır. iPF©
SALES içerisinde yer alan bölümler, psikolojik çalışmalar sonucunda elde edilen sonuçlar ile paraleldir.
Bu raporun temel amacı, rapor sahibinin davranış potansiyellerine ilişkin bilgi sağlamak ve kullanıcının
satışa ilişkin farkındalık düzeyini bu açıdan arttırmaktır. Raporun temelinde psikoloji literatüründe yapılmış
birçok çalışma, Türkiye’de iPF© ile 2007 yılından itibaren yürütülen analize dayalı bilimsel çalışmalar ve
kişilik teorileri yatmaktadır. Rapor aksiyon odaklı olarak dikkatli incelendiğinde aşağıdaki alanlara ilişkin
bilgiler sağlar;
»
»
»
»
»
Sonuca Odaklanma ve İkna
Kendini Yönetme
İlişkiyi Yönetme
Duygularını Yönetme
Yeniliği Yönetme
Bu başlıklar altında toplanan alanlar, satışta başarıyı getiren temel özelliklerdir. Bu özelliklerde belirtilen
aralıkları dışında kalmak, satış yapabilme becerilerini olumsuz etkilediğinden bu alanlarda dikkatli olmak ve
hatta aksiyona geçmek bireysel düzeyde performansı olumlu yönde etkileyecektir. iPF© SALES, raporu
ayrıca iki ana alanda SATIŞ UYUM yüzdesini raporlamaktadır. Bunlar;
» AGRESİF SATIŞ UYUM: Bir ürünün agresif bir şekilde pazarlanmasını içermektedir. Pazarı
tanıma, yaratıcılık, yeni ilişkiler kurma eğilimlerinin yüksek olmasını gerekmektedir.
» OPERASYONEL SATIŞ UYUM : Hazır bir ürünün hazır bir müşteriye satış ve pazarlanmasıdır.
Süreç takibini içermektedir.
Uyum yüzdeleri, bu alanlarda performansı yüksek olan bireylerlerin ortak özellikleri üzerinden yapılan bir
karşılaştırma ile belirlenmektedir. Diğer yandan uyum ve satış başarısını değerlendirirken satışı etkileyen
ve kişiden bağımsız olan çevresel ve kurumsal faktörlerin de göz önünde bulundurulması gerekir.
Insight Personality Factors© 2007-2013. Insight Factor ürünüdür. Her hakkı saklıdır. Hiçbir şekilde izinsiz çoğaltılamaz.
2/3
ÖRNEK RAPOR
iPF© Sales
Düşük Uyum
AGRESİF SATIŞ UYUM
OPERASYONELSATIŞ UYUM
Yüksek Uyum
∆
∆
21%
15%
YÜKSEK SATIŞ PERFORMANSINI TETİKLEYEN ÖZELLİKLER
SONUCA ODAKLANMA VE İKNA
DÜŞÜK
BAŞARI MOTİVİ
DÜŞÜK HAKİMİYET
MOTİVİ
YÜKSEK
BAŞARI MOTİVİ
<<
YÜKSEK HAKİMİYET
MOTİVİ
<<<<
• Odağı değişken
<<<
• Azimli
• Mücadeleci
• Çekingen
• Utangaç
<<<
• Hevesli
• Girişken
• Sakin
• Sessiz
• Dinamik
• Canlı
<<
KENDİNİ YÖNETME
• Düzensiz
• Dağınık
>
• Genele odaklı
• Ayrıntılara özensiz
• Detaycı
• Titiz
∆
• Başına buyruk
• Sonuç odaklı
• Planlı
• Düzenli
• Kuralcı
• Tedbirli
<
İLİŞKİYİ YÖNETME
DÜŞÜK
İLİŞKİ MOTİVİ
• Mesafeli
• Resmi
• Yalnız
• İçe kapanık
YÜKSEK
İLİŞKİ MOTİVİ
<<
• Sıcak
• Samimi
<
• Katılımcı
• Dışadönük
<<<
• Dikbaşlı
• İtaatsiz
• Ilımlı
• İtaatkar
<
DUYGULARINI YÖNETME
• Kaygılı
• Kuruntulu
>
• Karamsar
• Ümitsiz
• İkilem yaşayan
• Duyguları değişken
• Sabırlı
• Soğukkanlı
• Olumlu Düşünen
• İyimser
<
• Huzurlu/Rahat
• Özgüvenli
<<
YENİLİĞİ YÖNETME
• Merakı Sınırlı
• Araştırmacı
• Sorgulayan
∆
• Gelenekçi
• Yeniliği sorgulayan
>
• Fonksiyon eğilimli
• Estetik kaygısız
• Sanat sever
• Estetik eğilimli
∆
AGRESİF SATIŞ UYUM
• Yenilikçi
• Farklılıklara açık
OPERASYONEL SATIŞ UYUM
Insight Personality Factors© 2007-2013. Insight Factor ürünüdür. Her hakkı saklıdır. Hiçbir şekilde izinsiz çoğaltılamaz.
3/3
Download

iPF Sales - Insight Factor